To kvinner, to generasjoner, kvinnehelse

Kvinnehelse og komplementær behandling

Det har generelt blitt forsket mindre på kvinners helse enn menns. Kunnskapen om kvinnehelse i et skolemedisinsk perspektiv er mangelfull, men hva vet vi om andre helsetilbud?

 

Det er forskjell på en kvinnekropp og en mannskropp. Og noen helse- og velværeproblemer er unike for kvinner, andre er mer vanlige for kvinner enn for menn. Kvinner bærer fram og føder barn, ammer. Kvinner får underlivsproblemer, endometriose, menstruasjonssmerter, brystkreft, overgangsalder.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Vi vet også at artrose, slitasjegikt rammer flest kvinner. Kvinner kan lettere enn menn få beinskjørhet – osteoporose på grunn av hormonelle endringer i overgangsalderen. Kvinner er også mer utsatt for spiseforstyrrelser og depresjon.

Kvinnehelse er nedprioritert i samfunnet og man vet at det forskes mindre på kvinners helse enn menns innen skolemedisinen. Det forskers for lite på typiske kvinneplager og det tas ikke hensyn til ulikheter mellom menn og kvinner til tross for at samme diagnose kan utvikle seg forskjellig og kan ha behov for ulik oppfølging og behandling.

Men det finnes flere veier til hjelp og tilfriskning, og kvinner oppsøker behandlinger i tillegg til det offentlige tilbudet i større grad enn menn. Erfaring har vist at mange får god hjelp og bedre livskvalitet ved hjelp av behandling de selv oppsøker for å ivareta egen helse, i tillegg til et legebesøk. Spørsmålet er om erfaringskompetansen på komplementær-, alternativ-, integrert behandling – alt ettersom hva man liker å kalle det, gjenspeiles i forskningen.

De komplementære behandlingene som brukes mest i Norge er:

Massasje, Akupunktur, Naprapati, Healing,  Soneterapi, Osteopati, Homeopati, Kinesiologi, Kopping


I mars 2022 gis osteopater og naprapater autorisasjon som helsepersonell med 
Lovvedtak 47 (2021-2022), og er dermed ikke lenger inkludert i kategorien alternativ behandling og Lov om alternativ behandling. Les mer


I tillegg brukes tilnærminger som:

Aromaterapi, Antroposofisk medisin, Ayurveda, Buqi, Biofeedback/nevrofeedback,  Bowenteknikken, Biopati, Doula (fødselshjelper),  EFT (Emotional Freedom Techniques), EQ-terapi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Gestaltterapi, Hypnoterapi, Hypnose, Hydroterapi, Kunst- og uttrykksterapi, Kostholdsveiledning og ernæringsterapi, Kognitiv terapi, Kraniosakralterapi, Lysterapi, MusikkterapiNLP (Neuro Lingvistisk Programmering), Psykodrama, Psykosyntese, Polaritetsterapi, Qigong, Tai chi, TFT (Tankefeltterapi), Tibetansk medisin, Urtemedisin, Vitamin- og mineralterapi, Yoga, m.fl.

(Fortsetter under bildet)

Se behandlere som har erfaring med kvinneplager på BEHANDLERLISTEN


Stor bruk av alternativ behandling

Halvparten av befolkningen i Europa bruker nå behandling utenom, eller i tillegg til konvensjonell medisin, i følge en rapport fra 2020. Også i Norge er det en betydelig andel som velger helsehjelp utenom skolemedisinen. Tall fra Helsepolitisk barometer 2021 viser at 37 prosent bruker komplementær og alternativ behandling, ifølge Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Gjennomsnittsbrukeren har høy utdanning og har som regel vært hos lege først.
De aller fleste som bruker komplementær og alternativ behandling opplever en forbedring av sin helsesituasjon. Og den største brukergruppen er kvinner.

I likhet med skolemedisin skiller det meste av forskningen for komplementær og alternativ behandling ikke på kvinner og menn. Men det finnes noen studier som spesifikt har undersøkt helsehjelp og behandling ved problemer, plager og sykdom som angår eller rammer kvinner. Imidlertid finner man også studie på samme tema, med helt forskjellige resultater. Mer om det.


Hva forskes det på

Over hele verden forskes det på komplementær og alternativ behandling. I denne omgang har Behandler.no i hovedsak undersøkt forskning om kvinnehelse ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin i Tromsø (NAFKAM) og amerikanske National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), samt sett på noen løsrevne interessante studier.

Mye tyder på at den store bruken av alternativ behandling blant kvinner påvirker forskningen. NAFKAMs forskere har publisert en del artikler på basis av originalforskning spesifikt på plager blant kvinnelige pasienter/ brukere, ifølge informasjonssjef Ola Lillenes.

Det norske forskningssenteret kan vise til 17 korte og lengre studier som angår behandling for kvinnehelse publisert mellom 1998 og 2017. Det er stort sett forsket på bruk av akupunktur, men også Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) der akupunktur inngår, ved overgangsplager, urinveisinfeksjon, blærekatarr, urininkontinens.

– Vi prøver å utføre forskningen vår mest mulig blant pasientgrupper og på helseproblemer der vi vet at alternativ behandling er mye brukt. For eksempel når vi gjør tverrsnitts-studier, gjør vi spesifikke kjønnsrelaterte analyser av bruken av alternativ behandling. Dette for å skaffe oss mer innsikt i ulikheter i bruk, grunner for å bruke, hensikter og mål med bruken samt tilfredsheten med behandlingen, opplyser Lillenes.

Forskere tilknyttet National Center for Complementary and Integrative Health har tatt for seg kvinnehelse og oppsummerer noen undersøkelser rundt komplementær behandling. De har konsentrert seg om studier på overgangsalder, urinveisinfeksjon, svangerskap, fødsel og småbarnstid.

Generelt for forskningen på komplementær og alternativ behandling kan det oppsummeres at for noen tilnærminger ser forskere en tydelig effekt. I andre tilfeller finner de enten ingen effekt eller lovende resultater, og konkluderer med at det må forskes mer, evt. bruke andre forskningsmodeller.

Det finnes også studier gjort på tilnærminger, for eksempel urtemedisin, som kvinner har erfart effektive gjennom århundrer – lenge før legemiddelindustriens inntog, men som noen forskere ikke kan finne beviselig virksomt. Samtidig har forskere ved andre forskningssentre konkludert med overbevisende virkning på tilsvarende studie.

Hva sier forskningen

  • OVERGANGSALDER
  • URINVEISINFEKSJON
  • SVANGERSKAP OG FØDSEL
  • BEINSKJØRHET/OSTEOPOROSE
  • BRYSTKREFT
  • SMERTER I UNDERLIVET
  • SPISEFORSTYRRELSE
  • DEPRESJON

OVERGANGSALDER
Hetetokter, nattesvett, hodepine, humørsvingninger og oppblåsthet, stress og muskel- og leddsmerter er plager som kvinner kan ha gjennom overgangsalder, eller menopause som tiden da kvinnens menstruasjon stopper permanent også kalles. Menopause oppstår naturlig eller kan være forårsaket av kirurgi, kjemoterapi eller stråling. 75 prosent av alle kvinner får plager på grunn av overgangsalder og problemene skyldes at kvinnens produksjon av særlig østrogen faller.

Forskning gjort i Norge på plager kvinner har i forbindelse med overgangsalder viser at akupunktur kan ha effekt ved hetetokter.

Det amerikanske nasjonale sentret for komplementær og integrert helse omfatter flere tilnærminger og har funnet fram til behandling og øvelser som har vist seg å kunne lindre og redusere plager som er vanlige ved overgangsalder.

Yoga

Mindfulness og meditasjon

Tai chi

Hypnose, hypnoterapi

Akupunktur

Rødkløver

Til tross for at kvinner rapporterer symptomlindring med urter som svart klaseormedrue (Black cohosh), rødkløver og soya, har ingen av disse produktene vist seg effektive for amerikanske forskere.

Dette i motsetning til blant annet en dansk studie levert av Aarhus universitet i 2013, som viser at rødkløver lindrer plager i overgangsalder. Kvinnene som fikk ekstrakt av rødkløver fikk redusert antallet hetetokter med en tredjedel. De fikk også stabilisert hormonnivået og var ikke like plaget av beinskjørhet, ifølge Per Bendix Jeppesen som ledet studien til Videnskab.dk


URINVEISINFEKSJON

Urinveisinfeksjon, det vil si infeksjoner i nedre urinveier, er en av de vanligste plager hos kvinner i alle aldre. Personer som har kunnskap om urtemedisin, vil kunne vise til erfaring med flere ulike planter som tradisjonelt har blitt brukt ved denne plagen og noen urter finnes det publisert forskning på.

Vanligvis brukes antibiotika i behandling av urinveisinfeksjon. Ved å finne gode alternativ, kan antibiotika unngås og det er et stort pluss i en tid da man forsøker å unngå antibiotika i størst mulig grad, grunn av bivirkninger og fare for antibiotikaresistens.

Les også: Bidrar i kampen mot antibiotikaresistens

Tranebær
Det er godt dokumentert at tranebær kan være nyttig for å forebygge, det vil si redusere risikoen for infeksjon hos kvinner som tidligere har hatt urinveisinfeksjon. Tranebær brukes som juice eller kapsler. Imidlertid mener amerikanske forskere ved NCCIH at det fortsatt er noe usikkerhet om effektiviteten, fordi noe av forskningen ikke har hatt tilfredsstillende kvalitet.

I en annen samlestudie fra 2008 gikk et cochrane-forskerteam systematisk gjennom relevant litteratur på studier som sammenlignet bruk av tranebær med placebo, annen behandling eller ingen behandling. Forskerne fant ti studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Studiene inkluderte 665 personer fra USA, Canada, Skottland og Finland og varte fra 6 måneder til 1 år. Resultatet viste at regelmessig bruk av tranebærprodukter kan forebygge urinveisinfeksjon sammenliknet med placebo (narremedisin), særlig hos kvinner med tilbakevendende urinveisinfeksjon.

Svartsurbær/aronia
I Sandnes kommune ble det gjort en undersøkelse på svartsurbær for urinveisinfeksjon. I studien som ble utført i 2014, fikk 236 sykehjemsbeboere juice av svartsurbær, eller aronia som den også kalles, over en periode på tre måneder. Det var ingen tvil om at bruken av antibiotika gikk ned. De ble tilbudt ett glass om dagen, men drakk i snitt kun 100 ml.

Forskerne fant en signifikant reduksjon i antibiotikabruk mot urinveisinfeksjon, på hele 55 prosent. Det var veldig uventet, ifølge forsker Rune Slimestad.

Les mer: Svartsurbær – et alternativ til antibiotika


SVANGERSKAP OG FØDSEL

For mange er det en stor påkjenning å være gravid, føde og gå gjennom barseltid, både for kropp og psyke. For noen starter problemet lenge før graviditet, og det er behov for å hjelpe befruktningsevnen.

Kvinner finne gjerne fram til helsehjelp og behandling som hjelper fysisk og psykisk helse og velvære under svangerskapet. Noen av disse metodene er det forsket på og funnet virkningsfulle.

Yoga
Innen yoga finnes det øvelser tilpasset kvinnerelaterte utfordringer.
Fysisk aktivitet er gunstig i svangerskapet og kan gjerne utøves i form av yoga.
Studier har vist mulige fordeler ved at yoga kan bidra til å redusere stress, angst og depresjon under graviditet. Dessuten kan yoga bidra til sunne spisevaner samt bedre søvn og bedre balanse balanse.

Les mer: Hva er yoga

Ingefær ved kvalme
Ingefær kan være nyttig for mild kvalme og oppkast under graviditet. Undersøk med behandler, lege eller jordmor om det er trygt å bruke i din situasjon. Det er lite er kjent om det er trygt å bruke ingefær mens man ammer.

Akupunktur ved kvalme
Kunnskapen om akupunktur ved svangerskapskvalme og alvorlig svangerskapskvalme har blitt samlet i to Cochrane-oppsummeringer i henholdsvis 2015 (Matthews med flere) og 2016 (Boelig med flere). Begge fant at det manglet god dokumentasjon for effekt, og konkluderte at mer og bedre forskning var nødvendig før de kunne si noe.

I 2018 ledet så forskeren Kannan Sridharan arbeidet med to nye oppsummeringer av forskningen på akupunktur ved svangerskapskvalme. I begge disse konkluderer forskerne med at akupunktur har en effekt.

Kosttilskudd
Noen kosttilskudd anbefales generelt alle gravide, som B-vitaminet folsyre. Folsyre før og under graviditet bidrar til å forhindre fødselsskader i hjernen og ryggraden. Andre kosttilskudd er kanskje ikke trygge for bruk ved graviditet, og bruk bør avklares med jordmor eller lege.

Doula
Mange ønsker mer støtte og hjelp gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Hjelp til å forstå prosessen, pleie og omsorg, hjelp til å få formidlet hva man ønsker og hvilke behov man har når man er i fødsel, hjelp til å bearbeide opplevelsen etterpå og komme i gang med den nye familiesituasjonen. De senere år har det også i Norge blitt mer vanlig å engasjere en doula.

Det er godt dokumentert at det kan gi mange fordeler, som bedre fødsel, at bruk av smertestillende går ned. Det er mindre sjanse for at barnet blir forløst med tang eller må forløses med keisersnitt. En doulas tilstedeværelse reduserer bruk av keisersnitt med 45 prosent.

Les mer: Hva er en doula

Doulaer på BEHANDLERLISTEN


Les  også:
Norske kvinner velger ekstra fødselshjelp


Akupunktur anbefalt i Norge

Akupunktur er blant annet anbefalt i de norske retningslinjer for behandling av svangerskapskvalme. Men også for andre plager i svangerskapet, som søvnproblemer, bekkenløsning og ryggsmerter brukes akupunktur. Akupunktur brukes også som smertelindring under fødsel.

Les mer: Hva er akupunktur


Finn akupunktør på BEHANDLERLISTEN


BEINSKJØRHET/OSTEOPOROSE

Osteoporose er en tilstand som utvikler seg når beinmassen reduseres, noe som fører til en reduksjon i beinstyrke og en økning i risikoen for brudd. Det er den viktigste årsaken til beinbrudd hos postmenopausale kvinner.

Kosttilskudd
Kosttilskudd som inneholder soya isoflavoner har sannsynligvis en gunstig effekt på beinhelsen for kvinner, ifølge det amerikanske forskningssenteret NCCIH.

Rødkløver inneholder også isoflavoner, men det er kun gjort en liten mengde forskning på effekten av rødkløver på beintetthet hos kvinner i overgangsalderen.

BRYSTKREFT
Kvinner som er operert for brystkreft kan får redusert sine plager med akupunktur, hevder fysioterapeut og akupunktør Jill Brook Hervik, som disputerte for PhD-graden ved Universitetet Oslo i 2017

I sin avhandling ”Acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients” har Hervik først undersøkt risikoen for å plages av bivirkninger fra medisin mot hetetokter, på bakgrunn av tidligere studier. Deretter ble akupunktur undersøkt som et behandlingsalternativ for brystkreftpasienter med hetetokter, som blir medisinert med tamoxifen.

For dem som fikk akupunktur ble hetetoktene betydelig redusert under behandlingsperioden og videre redusert i 3 måneder. Livskvalitet bedret seg også under behandling. Ingen slike forandringer ble rapportert i kontrollgruppen, som kun erfarte en liten reduksjon i antall hetetokter.


Les mer:

Ny doktorgrad på akupunktur i kreftbehandling

Et annet pågående prosjekt i regi av akupunktør Terje Alræk, nylig tilsatt som professor ved NAFKAM, ble i 2019 tildelt 4,7 millioner for å undersøke om akupunktur kan redusere kronisk tretthet etter avsluttet brystkreftbehandling. I ”AcuBreast-studien”, som forventes avsluttet i 2022, deltar 250 kvinner.

Les mer: Hva er akupunktur

Finn akupunktør på BEHANDLERLISTEN


SMERTER I UNDERLIVET

Mange kvinner i alle aldere har kroniske underlivssmerter, som ofte forties. I det siste har dette blitt synliggjort og det har blitt tydelig hvor lite det er forsket på underlivssmerter, som ofte kommer fra kjønnsorganene, men de kan også komme fra urinblære, urinleder eller fra tarmsystemet, eller sjeldnere fra muskulatur, beinvev, blodårer eller nervesystemet.

Endometriose er betegnelser på en tilstand som kan medføre store og mange ganger invalidiserende smerter, spesielt rundt menstruasjon og samleie. Dette tror man rammer rundt en av ti kvinner, men ettersom det er forsket lite på finnes det ikke sikre tall.

Tilstanden oppstår ved at vev av liknende type som slimhinnen i livmoren vokser utenfor livmorhulen. Inntil nylig har dette vært en ukjent diagnose for de fleste, og mange kvinner har slitt med lammende smerter, uten å få noen forklaring. Andre symptomer på endometriose er problemer med å bli gravid, tretthet, oppblåsthet, kvalme, uregelmessig avføringsmønster.

Innen skolemedisin diagnostiseres endometriose med kikkhullskirurgi og behandles med hormoner, som gjør at eggløsning og hormonproduksjon stopper. Eventuelt behandles det med kirurgi, men det har vist seg at endometriosen har en tendens til å komme tilbake etter en tid.

Mensendieck
Allerede i 2008 avla Gro Killi Haugstad, fysioterapeut utdannet fra mensendieck skolen og førsteamanuensis ved avdeling for helsefag ved Høgskolen i Oslo en doktoravhandling som viser at en ny og tilpasset tilnærming innen mensendieck behandling kan hjelpe disse kvinnene og har vist seg å redusere smertene og øke livskvalitet.

60 kvinner med underlivssmerter deltok i forskningsprosjektet. Gjennomsnittsalderen var 32 år. Av de som fikk mensendieckbehandling i tillegg til gynekologisk behandling ble alle merkbart bedre etter tre måneder. Smerteopplevelsen gikk kraftig ned. Man så også forbedring på åndedrett, gange, balanse og bevegelse.

Les mer: Mensendieck hjelper kvinner med smerter i underlivet


SPISEFORSTYRRELSE

Spiseforstyrrelse rammer både kvinner og menn i alle aldre, men den største gruppen utgjør kvinner mellom 15 og 35 år. Et prosjekt, som ser bakom problemet, viser at psykodrama kan være et godt alternativ i bekjempelse av spiseforstyrrelse.

Våren 2014 var det oppstart av en studie med en terapigruppe bestående av ni kvinner mellom 24 og 52 år.

I psykodrama jobber man med de følelser og tanker som kommer opp i gruppedeltakerne gjennom rollebytter og oppvarming som kan bestå av bevegelser, tegning, fantasileker, bruk av musikk og lignende. Deltagerne kan ta frem både følelser, drømmer, tanker eller situasjoner som er viktige for dem.

– Vi har i prosjektet gitt kvinner med spiseforstyrrelser et tilbud som de ikke har tilgang til i det offentlige helsevesenet. Tilbakemeldinger fra gruppedeltagere tilsier at det er verd å utvide tilbudet med psykodrama, mener prosjektleder og psykodramaregissør Marian van der Meijde.

Les mer: Hva er psykodrama

Psykodrama terapeuter på BEHANDLERLISTEN


Les mer om studien:
Ut av spiseforstyrrelsen med psykodrama


DEPRESJON

Kvinner er dobbelt så ofte utsatt for depresjon som menn. Hyppigheten av depresjoner har økt de siste tiårene, spesielt de lette og middels alvorlige. ”Depresjonsfølelse”, som er betegnelsen på en mild form for depresjon, er to til tre ganger så hyppig som alvorlige depresjoner. Innen skolemedisinen behandles depresjon med antidepressive legemidler, samtaler hos psykolog eller elektrosjokkbehandling.

Kunst- og uttrykksterapi
Innen komplementær behandling finnes noe forskning på enkelte tilnærminger for depresjon. I 2013 avla Vibeke Skov sin doktoravhandling om kunstterapi for mennesker med lett til moderat depresjon, ved Ålborg Universitet i Danmark.

Les mer: Hva er Kunstterapi, Kunst- og uttrykksterapi, Bildeterapi

Kunst- og uttrykssterapeuter på BEHANDLERLISTEN

– Kunstterapeutisk arbeid, hvor man går inn i prosess med uttrykk og dialog, kan gi ny forståelse og bedre livskvalitet, mens det har vist seg at medisinsk behandling hemmer hjernens integrative prosesser, hevder den erfarne terapeuten Vibeke Skov.

Les mer: Ut av depresjon med kunstterapi


Også andre komplementære- eller alternative behandlingsmetoder innen psykisk helse og psykoterapi er det god erfaring med:

Se temaside: Psykisk helse og psykoterapi


Mer om kvinnehelse på Behandler.no

Kvinner har andre behov enn menn og mange finner fram til behandling, veiledning og trening innen komplementær og alternativ behandling for å ivareta sin egen helse, velvære og livskvalitet. Det er kjent at de som oppsøker denne hjelpen som regel føler seg godt ivaretatt av utøvere som arbeider helhetlig og som har tid til å lytte og utøve helsehjelp som gir effekt. Det er ingen tvil om at alternativ behandling er avgjørende for at mange kvinner med helseutfordringer kan være i arbeid og fungere i hverdagen.

Vi har her sett på noe av det som finnes av forskning på komplementære og alternative behandlingsmetoder for kvinnehelse. Underveis har vi kommet over flere interessante studier, som kan være til nytte.
Denne artikkelen følges opp med nærmere omtale av temaer om kvinnehelse på Behandler.no – følg med!

Send oss gjerne en epost hvis du vil dele din erfaringe angående kvinnehelse og behandling, til post@behandler.no

 


HVORDAN FINNE KVALIFISERT BEHANDLER, TERAPEUT, TRENER

Behandler.no har utviklet en behandlerlisten med tanke på at man skal få informasjon og gjøre godt valg av behandling og behandler:

BEHANDLERLISTEN

Søk:

• Behandlingsmetode
• Plager/problemer
• Sted/område
• Navn på behandler


Hver behandler har egen profilside med opplysning om:

• Behandlers bakgrunn og erfaring
• Medlemskap, autorisasjon og offentlig registrering
• Annen relevant informasjon
BEHANDLERLISTEN, Behandler.no


Er du behandler, terapeut, coach trener UTEN profilside på BEHANDLERLISTEN?

> INFORMASJON OG BESTILL HER


Relaterte saker:

Bedre folkehelse med bredde i behandlingstilbudet

Dette vet vi om bruk av komplementær behandling i Norge

Helsepolitisk barometer 2021: Folk vil ha rettferdig helsehjelp for alle

Stor bruk av komplementær behandling ved slitasjegikt

Ut av depresjon med kunstterapi

Betydelig lavere dødlighet med komplementær behandling

Alternativ behandling gir økonomisk gevinst

WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.