Hva er Kinesiologi

Kinesiologi er en metode for diagnose og behandling hvor man bruker testing av muskler for å finne og rette opp ubalanser i kroppen.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Kinesiologi kommer fra det greske ordet kenisis, som betyr bevegelse – læren om bevegelse. Metoden ble først utviklet i USA på bakgrunn av vestlige lands kunnskap og de orientalske prinsippene om energiflyt.

Ved hjelp av muskeltesting, også kalt muskelmonitoring, tester en kinesiolog ut på hvilke områder klienten har blokkeringer, enten det gjelder det fysiske, mentale, ernæringsmessige eller kjemiske. Teorien er at energien flyter fritt gjennom meridianbanene dvs. energibaner i kroppen, når vi er i balanse og friske. Er man i ubalanse kan det bety at energien er blokkerte i en eller flere meridianer.

Ifølge metoden står hver muskelgruppe i forbindelse med forskjellige deler av kroppen, dvs. organene, fordøyelsessystemet, kjertlene, knoklene, og sirkulasjonssystemet.


Retninger innen kinesiologi

Det finnes ulike retninger eller spesialområder innen kinesiologi, som har blitt utviklet med tiden. Felles for de nyere retningene er at muskeltesten ligger til grunn.

 • TFH, Touch For Health
  Touch For Health er et system laget for hjemmebruk og inneholder basis teknikker for å styrke sin egen helse på daglig basis. Disse selvhjelpsmetodene danner grunnlaget profesjonell kinesiologi. Systemet ble utviklet av kiropraktor og kinesiolog John F. Thie, USA på 60-tallet.

 • Three in one concepts (Pedagogisk kinesiologi)
  Hovedfokus er lese- og skrivevanskeligheter, innlæring og emosjonelt stress. Metoden har fokus på stressfaktorer, som f.eks. dysleksi, frykt osv. som begrenser en fra å gjøre det man ønsker. Systemet går også under navnet “Pedagogisk kinesiologi”, et navn som først ble brukt i Danmark. Metoden er utvilet av Gordon Strokes og Daniel Whiteside, USA.

 • One Brain
  One Brain systemet eller ”The One Brain system”, er en videreutvikling fra Three In One Concepts. Metoden kalles One Brain fordi den jobber med høyre og venstre hjernehalvdel som ikke kommuniserer. (Se også Three in one consepts).

 • ICPKP, International College of Professional Kinesiology Practice
  Metoden er tidligere kjent som PKP, Professional Kinesiology Practice. Denne retningen underviser i selvutvikling og spirituell utvikling i tillegg til kinesiologi teknikker. Utviklet av Joan og Bruce Dewe, New Zealand.

 • NICE – Neural Integration Control & Enhancement
  NICE jobber med nervesystemet og inkluderer kraniosakralterapi, akupunktur, homeopati i behandling. Uviklet av Dr. Carl Fererry, Australia. Modellen er stadig i utvikling.

 • Hyperton-X
  Metoden fokuserer på muskelbruk for idrettsutøvere og hvordan vi kan bruke muskelene på en måte som gjør at kroppen blir fleksibel og avslappet. Metoden er utviklet av muskelterapeut og kinesiolog Frank Mahoney, USA.

 • Kinergetics
  Et kreativt kinesiologi system som arbeider med kroppens energifelt og bruker kun healing i behandlingen. Utviklet av Philip Rafferty, Australia.

 • Reset
  RESET – Rafferty Energy System of Easing the Temporomandibular joint, er en manuell metode som kan brukes for å frigjøre kjeveleddet. Stramme kjevemuskler vil som regel påvirke muskulaturen i resten av kroppen. Enkle øvelser gjør at kjeven slapper av. Utviklet av Philip Rafferty, Australia.

 • Behavioural Kinesiology
  Basert på Applied Kinesiology, Anvendt kinesiologi, (utviklet av George Goodhart, se ovenfor), med spesiell fokus på kjertlen thymus og hvordan denne reguler en persons psykiske energi. Metoden undersøker effekten av stimuli kroppen får for å komme til en ny forståelse av kroppens energisystem. Utviklet av John Diamond, USA.

 • Educational Kinesiology – Edu-K
  Læring ved bevegelse – metoden underviser i bestemte bevegelser som kan forbedre hjernekapasiteten og få oss til å lære mer effetkivt. Metoden har blitt utviklet av Dr. Paul E. Dennison, USA, som er spesialist i læring.

 • Blueprint
  Retninger jobber med å balansere hjernefunksjoner og evnen til bla. restitusjon, fantasi, innlæring og hukommelse. Henikten er å kvitte seg med nedarvet uønsket bagasje og finne frem til genuint egne egenskaper. Metoden er tviklet av Andrew Verity, Australia.

Kinesiolgien ble utviklet som system på 1960 tallet av kiropraktoren George Goodheart (1918-2008). Han oppdaget at han kunne finne blokkeringer i meridiansystemet ved å teste musklenes styrke og utviklet muskeltester som gjorde det mulig å få informasjon om kroppens helsetilstand. Dette systemet, også kalt Applied Kinesiology eller Anvendt kinesiologi, brukes for å kartlegge og korrigere ubalanse i kroppen.

Forut for dette kjenner man også til bruk av muskeltesting. Den ortopediske kirurgen Robert W. Lowett (1859-1924) brukte muskeltesting for å lokalisere nerveskader i forbindelse med polio på begynnelsen av 1900 tallet. Hans arbeid ble videreutviklet av Henry og Florence Kendall som også jobbet med polio. Deres verk ”Muscle testing and functioning” ble publisert i 1949 og muskeltesting ble en ny vitenskapelig gren av Akademisk Kinesiologi, som er en dybdeanalyse av de eksakte bevegelser av muskler og måten musklene beveger leddene.

Med tiden har det blitt utviklet ulike retnninger tilpasset forskjellige bruksområdet, (se avsnittet Beskrivelse av metoden).

 

Kinesiologen stiller ikke diagnose, men ser etter ubalanser som skaper blokkeringer i energisystemet. Kinesiologi balanserer energisystemet for å bedre klientens livskvalitet på fysiske, mentale og emosjonelle områder.

Der er forskjellige årsaker til at energi kan blokkeres. Det kan være av fysisk, psykisk, emosjonell, ernæringsmessig eller kjemisk art eller det kan være knyttet til vårt nevrologiske elektriske system.

Gjennom kinesiologi kan blodsirkulasjon, lymfesirkulasjon, akupunkturpunkter, nervesystemet, og pust påvirkes.

Kinesiologi kan brukes i arbeidet med:

 • Fysiske og psykiske plager og problemer
 • Emosjonelle spenninger og stress
 • Læringsproblemer, mv.

Kinesiologi kan også brukes i forebyggende helsearbeid.

Den første timen hos kinesiologen begynner med at behandler stiller spørsmål om helse og livsstil for å danne seg et bilde av klienten og mulige årsaker til problemet.

Timen foregår liggende på en behandlingsbenk eller sittende. Behandleren trykker på muskler for å undersøker muskelens evne til å opprettholde motstand.

Muskelen som testes står i forbindelse med et punkt på kroppen som samtidig berøres. Hvis muskelen ved testen gir etter er det en indikasjon på ubalanse. En annen måte å teste på, f.eks. i forbindelse med allergi er å plassere akuell mat i munnen eller i hånden på klienten mens musklene testes for å se om de har blitt svakere eller sterkere. Ifølge teorien inntreffer det endringer i energistrømmen når en person kommer i kontakt med noe vedkommende reagerer allergisk på.

Behandler merker seg alle svakheter og ubalanser som testene viser og korrigerer problemene i prioritert rekkefølge. Behandling kan variere etter hvilke metoder innen kinesiologi behandleren praktiserer og hva problemet er. Ubalanser kan f.eks. rettes opp ved at behandleren masserer spesifikke reflekspunkter eller ved trykk på akpunktur/akupressur punkter.

Mange kinesiologer har også utdanning innen andre behandlingsmetoder, som kan brukes i behandling.
>> Se Behandlingsmetoder A-Å

Mange føler seg bedre etter den første timen, men de fleste trenger flere behandlinger. Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er. Dersom bedring uteblir etter tre til seks behandlinger kan det være at denne behandlingsmetoden ikke er den rette.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler/terapeut.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Punktene som det trykkes på i behandling kan i enkelte tilfeller kjennes litt ømme.

 • Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.
 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

 

Double-blind Study on Materials Testing with Applied Kinesiology, PubMed 2005

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Kinesiolog er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.


På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.

> Kinesiologer på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Det finnes skoler som tilbyr utdanning i kinesiologi over ca. 2 år. Utdanning i kinesiologi kan også være sammensatt av flere kortere kurs, som tilbys av forskjellige kursholdere eller den kan være en del av et større studie innen f.eks. Helhetsterapi.

>> Kurs og utdanning i KINESIOLOGI

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach, trener.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

> Se Kinesiologer på behandlerlisten

Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.