massasje av hånd
Foto: Shutterstock

Stor bruk av komplementær behandling ved slitasjegikt

Stive og smertefulle ledd kan gjøre hverdagen vanskelig for dem som er rammet. Nå har norske forskere undersøkt bruken av alternativ behandling ved håndartrose.


Slitasjegikt i hender, eller håndartrose som er betegnelsen som gjerne brukes i dag, går ut over livskvalitet og preger hverdagen til dem som er rammet. Enkle gjøremål som å handle, løfte gjenstander, vri opp en klut, lage mat blir vanskelig og dessuten kan tilstanden kan påvirke psyken og det sosiale livet. Det er naturlig at de som lever med plagene gjør alt de kan for å få det bedre.


Artrose er den mest vanlige av de revmatiske sykdommene. Sykdommen rammer flest kvinner og forekomsten øker med alder og overvekt. I dag lider 14 prosent av norske kvinner og 7 prosent av menn mellom 40–84 år av håndartrose. Denne leddsykdommen gjør at brusken i leddet slites ned over tid og dette skaper smerte og stivhet i leddene. Betente ledd med varmeøkning kan forekomme.

Behandling av håndartrose
Skolemedisinsk behandling er tydelig på at det ikke finnes noen kur for artrose, men foreslår smertedempende og anti-inflammatoriske medikamenter, eventuelt operasjon og gjerne trening og øvelser for å bedre funksjon jog bremse sykdomsprosessen.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Mange velger også behandling utenom det offentlige tilbudet, og det viser seg i en undersøkelse at så mye som 75,7 prosent av pasienter med håndartrose bruker alternative behandlingsmetoder.

Det er forskere ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) i Tromsø, som har sett på bruken av alternativ behandling for pasienter ed håndatrose. Studien inngikk som en del av ”Nor-Hand studien”, en prospektiv kohortstudie utført på 300 pasienter med artrose, rekruttert fra Klinikk for Revmatologisk og Forskning på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Resultatene som blir presentert her er hentet fra den første undersøkelsen som ble gjennomført i 2016-2017.

Deltagerne svarte blant annet på spørsmål om utdannelse, sivilstand, livsstil, bruk av medisiner, tidligere kirurgiske inngrep og bruk av alternativ behandling de siste 12 månedene.

De fant at 227 av de 300 deltakerne (75.7 %) hadde brukt en eller flere av de følgende alternative behandlingsmetodene i løpet av de siste 12 månedene for sin artrose:


Akupunktur og massasje mest brukt

Av de 68 personene som gikk til alternativ behandler oppsøkte flertallet (41) kun én type behandler. 23 deltakere besøkte to forskjellige, mens kun 4 deltakere besøkte 3 eller flere. Akupunktur og massasje var de mest vanlige terapiformene, ifølge NAFKAM.

Total bruk av alternativ behandling blant alle respondenter 75,7 (227)

> Les om BEHANDLINGSMETODER A-Å

> Behandlere som har erfaring med LEDDSMERTER


Flesteparten som oppsøkte alternativ behandler var kvinner. Det også flest kvinner som blir rammet av hånartrose. Disse kvinnene hadde ofte flere sykdommer enn bare artrose, de hadde mer smerter også i andre ledd og var oftere plaget av angst sammenliknet med de som ikke oppsøkt alternativ behandler.

De som brukte alternativ behandling var også på mer aktiv søken etter en løsning på sine problemer (59.7 %) enn de som ikke brukte alternativ behandling (44.3 %). De var i mindre grad i jobb, og færre bodde sammen med en partner.

Deltagerne som besøkte alternative behandlere hadde også et hyppigere forbruk av annen medisinsk behandling for sin artrose som bruk av smertestillende midler og kirurgiske inngrep samt egenhjelp og bruk av ortopediske støtteprodukt, som håndortose. De hadde gjennomgått flere operasjoner på leddbånd og ledd, samt flere gjennomgåtte kirurgiske inngrep på ledd og ligamenter.

Forskerne antar at en sannsynlig forklaring på disse funnene, kan være at den totale sykdomsbyrden gir en mer søkende atferd med økt bruk av alternative behandlingsmetoder i tillegg til, eller istedenfor annen medisinsk behandling.

– Dette antyder at alternativ behandling ikke erstatter annen behandling, men brukes som et supplement slik vi også ser i andre pasientgrupper. Det er sannsynlig at den høyere forekomsten av farmakologiske, ikke-farmakologiske og kirurgiske inngrep blant håndartrosepasienter som bruker alternativ behandling delvis kan forklares av et høyere symptomtrykk.

– Når vi vet at majoriteten av pasienter med håndartrose bruker alternativ behandling, får dette betydning også for forskere og klinikere som jobber med denne pasientgruppen. Disse blir nødt til å gjennomgå sine rutiner knyttet til alternativ behandling. Å undersøke pasienters bruk av alternativ behandling kan hjelpe klinikere med på avdekke udekkede terapeutiske behov hos denne pasientgruppen, hevder forskerne.

Referanse:
Characteristics of persons with hand osteoarthritis visiting complementary and alternative medicine providers”, Marianne Ulrichsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Ingvild Kjeken og Ida K. Haugen.


HVORDAN FINNE KVALIFISERT BEHANDLER

Med god tilgang på informasjon, er det mange som setter seg inn i egen situasjon og forskjellige behandlingsmetoder. Men det er ikke bare enkelt å finne fram til hva som er det beste for en.

Behandler.no har utviklet en tjeneste med tanke på at man skal få informasjon og gjøre godt valg av behandling og behandler:


BEHANDLERLISTEN

Søk:

 • Behandlingsmetode
 • Plager/problemer
 • Sted/område
 • Navn på behandler


  Hver behandler har egen profilside med opplysning om:

 • Behandlers bakgrunn og erfaring
 • Medlemskap, autorisasjon og offentlig registrering
 • Annen relevant informasjon

  BEHANDLERLISTEN, Behandler.no

> Behandlere som har erfaring med LEDDSMERTERRelaterte saker på Behandler.no

Revmatisme kan bedres ved hjelp av alternativ behandling

Dialog om komplementær behandling gir helsegevinstAkupunktur i behandling av smerte – bedre enn placebo

Satser på medikamentfri smertebehandling

Behandling på tvers – til det beste for pasienten

Ønsker leger med kunnskap om alternativ behandling

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.