Hva er Vitamin- og mineralterapi

Bruken av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd er også kalt ortomolekylær medisin. Behandling skal sørge for at kroppen er i ernæringsmessig balanse.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

For at kroppen skal kunne fungere optimalt må den ha god tilførsel av næringsstoffer. Det er vesentlig både når det gjelder å forebygge sykdom og når kroppen skal helbrede seg selv. Dette er grunntanken bak Vitamin- og mineralterapi. Dessuten virker annen behandling bedre når kroppen er i ernæringsmessig balanse.

I tillegg til kjente vitaminer, mineraler og sporstoffer benyttes også andre stoffer som for eksempel coenzym Q-10, melkesyretilskudd samt omega-3 og omega-6 fettsyrer og lechitin.

Kostholdsforskere har tradisjonelt vært opptatt av næringsinntak på to nivåer:

1. Tilstrekkelig inntak, det vil si minste inntak som beskytter mot mangelsykdommer. Det er utarbeidet kostanbefalinger som tar utgangspunkt i minimumsbehov, og deretter har man sammenholdt dette med faktisk inntak, giftighet, kroppens lager, blodverdiene m.m. De vurderingene som vanligvis (også i Norden) legges til grunn for anbefalinger, er sammenfattet i RDA – Recommended Dietary Allowances. De er utarbeidet av National Research Council, USA, og representerer det inntaket som man tror er tilstrekkelig for friske amerikanere med en rimelig vel-sammensatt kost. Anbefalingene anses ikke tilstrekkelige til å møte de økte behovene man har ved sykdom, stressituasjoner eller for eksempel røyking.

2. Maksimalt inntak, som er det inntak som eventuelt kan føre til skader eller forgiftninger. Bestemmelsen av disse nivåene er dels gjort ved kontrollerte forsøk med friske personer, dels ut fra rapporterte forgiftninger i medisinsk litteratur. Mange vitaminer skilles ut i urinen ved høye doser, mens de fettløselige vitaminene som vitamin A og D lagres i kroppen. Helsetilsynet har satt maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd for å hindre overdosering.

Alternativ medisin og komplementær- alternativ behandling har i stor grad vært opptatt av to nivåer av inntak som ligger mellom de to ovenfor nevnte:

a) Optimalt inntak, som er det inntaket som forebygger sykdom og gir kroppen best evne til å møte hverdagens krav. Det er en skepsis innen alternativ medisin om RDA-verdiene og ikke minst den offisielle holdningen om at et vanlig norsk kosthold inneholder tilstrekkelig mengder vitaminer og mineraler. Utøverne av behandlingsformen mener at grupper av befolkningen har sannsynligvis ikke et optimalt inntak av næringsstoffer, mange greier ikke engang å innta nok vitaminer og mineraler til å oppfylle RDA. Dette gjelder særlig eldre og syke. Undersøkelser av eldre som tyder på at inntaket er marginalt av en rekke næringsstoffer, deriblant vitamin C og vitamin D. Hvilket inntak av vitaminer og mineraler gir den beste beskyttelse mot sykdommer? Hva gir optimal helse og trivsel? Det diskuteres om RDA-verdiene kan være satt for lavt for optimal helse ved forebyggelse av medfødte misdannelser (folinsyre) samt hjerte- og karsykdommmer (vitamin B6, B12, C og E).

b) Terapeutisk inntak er den mengden der vitaminer, mineraler og andre kostfaktorer kan brukes som behandling av sykdom. Dette kan for noen næringsstoffer ligge like over de daglige anbefalinger, men for andre kan det dreie seg om opptil 100 ganger dagsdosen, såkalte megadoser. Utøvere av alternativ behandling anbefaler for eksempel ofte store doser av vitamin C ved forkjølelse og svekket immunsystem samt vitamin E ved hjerte- og karsykdommer. Prinsippet er også kjent i skolemedisinen, for eksempel når det gjelder bruk av vitamin A i behandling av barneleukemi.

Relatert:
Hva er Kostholdsveilednig og Ernæringsterapi
Hva er Biopati
Hva er Funksjonell medisin


D-vitamin – hvor mye skal man ta?

 

Bruken av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd er også kalt ortomolekylær medisin.

Begrepet ortomolekylær ble introdusert av den dobbelte nobelprisvinner Linus Pauling i 1979, og ordet stammer fra det greske «orthos», som betyr riktig eller korrekt. Ortomolekylær betyr de riktige molekylene i de riktige mengdene.

Tilskudd av vitaminer og minerler brukes forebyggende, ved ubalanse og ved en rekke plager og problemer.

Eksempler på spesielle anbefalinger av kosttilskudd er:

 • Vitamin A – ved infeksjoner, kreft og hudsykdommer som for eksempel psoriasis
 • Vitamin B – ved sirkulasjonsforstyrrelser (B3), PMS (B6) og nevrologiske lidelser (B12)
 • Vitamin C – ved virussykdommer, forkjølelse og i kreftbehandling
 • Vitamin D – forebygger diabetes, luftveisproblemer, leddgikt, benskjørhet, hjerte- og karsykdommer og høyt blodtrykk, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og depresjon, kreft, betennelsestilstander og autoimmune sykdommer.
 • Vitamin E – ved arteriosklerose og fibroadenomatose (cyster i brystene)
 • Krom – ved ustabilt blodsukker og som hjelp ved slanking
 • Selen – for å binde tungmetaller og forebygge kreft (kvikksølv, kadmium)
 • Sink – ved spisevegring og hudproblemer
 • Melkesyrebakterier – ved avføringsproblemer og inflammatoriske tarmsykdommer
 • Q 10 – ved hjertesvikt og energimangel
 • Bioflavonoider – ved karskjørhet og øyenbunnslidelser
 • Omega-3 fettsyrer – ved leddsmerter og for å forebygge hjerte- og karsykdom
 • Omega-6 fettsyrer – mot atopisk eksem og PMS (nattlysolje)

Blodprøver blir ofte benyttet i diagnostikk av mange tilstander. Behandler kan også bruke spesielle metoder i diagnostikk av mangeltilstander og ernæringsmessig ubalanse.

 • Blant disse er kinesiologi, hvor man ved muskeltesting prøver å diagnostisere mangeltilstander, og vega-test der man måler energipunkter på fingrene. Disse metodene er ikke dokumentert gjennom at man har funnet samsvar med testmetoder som brukes i den etablerte medisin som blod- og vevsprøver.

 • Mye brukt er hårmineralanalyse, hvor inneholdet av mineraler måles i en hårprøve som sendes til utlandet (Tyskland eller USA). Ut fra denne analysen foreskrives kosttilskudd. I følge moderne undersøkelser kan analysen gi verdifulle data om visse sporstoffer, inkludert enkelte tungmetaller.

 • Noen benytter også den såkalte Bryce-Smith smakstest i diagnostikk av sinkmangel, som også har en viss anerkjennelse innen konvensjonell medisin.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler – utøver av viamin- og mineralterapi, biopat mv

D-vitamin – hvor mye skal man ta? (Artikkel på Behandler.no, feb. 2022)
I et land med lite sol i vinterhalvåret, trenger de fleste tilskudd av vitamin-D for å unngå alvorlig sykdom. Spørsmålet er hva som er riktig dose.

Se også:
D-vitamin – hvor mye skal man ta? (feb. 2022)
I et land med lite sol i vinterhalvåret, trenger de fleste tilskudd av vitamin-D for å unngå alvorlig sykdom. Spørsmålet er hva som er riktig dose.


Den kan være skadelig å innta feil eller for mye vitaminer, mineraler og kosttilskudd.

 • Det er viktig å få god veiledning. Feil bruk av kosttilskudd kan gi helseskader.
 • Kosttilskudd, vitaminer og mineraler kan ha effekt på annen medisinering.
 • Produkter som kan kjøpes har ulik kvalitet – ikke alt er bra.

Over internett selges tilskudd som ikke kan selges lovlig i Norge: for eksepel aminosyrer, melatonin, DHEA og høydoserte vitamin- og mineralpreparater.
Melatonin og DHEA er hormoner som finnes i menneskekroppen, og disse selges reseptfritt i land som USA. I Norge er de klassifisert som legemidler, da Statens Legemiddelkontroll hevder de har medisinske effekter.

 • Oppsøk kvalifisert behandler, vitamin- og mineralterapeut
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Vitamin- og minerallterapeut, kostholdsveileder er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

Vitamin- og mineralterapeuter på behandleristen

Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Det finnes ulike kurs og utdannelser innen Vitamin- og mineralterapi – Kosttilskudd, Ortomolekylær medisin.

Faget kan inngå i omfattende utdannelse i Kosthold/ernæringsterapi, Biopati eller Helsekostveileder.

KURS OG UTDANNING A-Å

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

Vitamin- og mineralterapeuter på behandleristen

Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.