Psykisk helse og psykoterapi

Nedenfor finner du en oversikt med metoder som brukes innen psykisk helse og psykoterapi. Flere av metodene brukes også i gruppeterapi.

På behandleroversikten vil du både finne utøvere som har  utdannelse innen ett bestemt felt og behandlere med bred bakgrunn.
Hver behandler har egen profilside, med opplysning om bakgrunn og erfaring.

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Autogen trening er en metode til konsentrert avspenning. Ved hjelp av øvelser brukes teknikken til å lindre en rekke stress- og psykosomatiske lidelser.
Les mer >>

Avspenningsterapi er en kombinasjon av samtalebehandling og avspenningsbehandling, utviklet i den danske psykomotoriske tradisjonen.
Les mer >>

Bioenergetikk er en kroppsorientert form for psykoterapi. Metoden skal hjelpe mennesker til å bli klar over sine holdninger, kroppsbevegelser og følelser.
Les mer >>

Bodynamic er et psykoterapeutisk og pedagogisk system. Målet er å bli i stand til i størst mulig grad å lytte til kroppen for å få kontakt med egne ressurser og talenter.
Les mer >>

Coaching er et samlebegrep for en rekke teknikker og metoder som gjør klienten i stand til å oppnå fremgang og resultater. Teknikkene brukes også i psykoterapi.
Les mer >>

Danseterapi er en form for psykoterapi hvor målet er å oppdage ressurser og muligheter i hvert enkelt menneske.
Les mer >>

Emotional Freedom Techniques er en metode innen psykoterapi, som baserer seg på kunnskap om kroppens energisystem. Behandling utøves ved banking med fingrene på en serie punkter på kroppen.
Les mer >>

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) er psykoterapi, særlig kjent innen bearbeiding av traumatiske opplevelser og PTSD, posttraumatisk stress syndrom.
Les mer >>

Behandling som fokuserer på kroppens fasciale system, dvs. kroppens bindevev. Forsiktig manipulasjon skal lindre smerter og frigjøre emosjonelle traumer.
Les mer >>

Gestaltterapi er en form for psykoterapi hvor ser man på mennesket som en helhet, en sammenheng mellom tanker, følelser og kroppsuttrykk. Klienten deltar aktivt i behandling.
Les mer >>

En metode for å sette et menneske i en tilstand som kjennetegnes av endret oppmerksomhet og bevissthet.
Les mer >>

En form for psykoterapi, gruppeterapi. Det handler om å bearbeide negative holdninger og adferd, og i stedet etablere positive motsatser. Metoden er også omtalt som “skrikterapi”.
Les mer >>

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi, satt sammen av ulike teknikker. Endring av dysfunksjonelle tankemønstre og tilhørende adferd er sentralt i arbeidet.
Les mer >>

Kreative tilnærminger til en prosess der kommunikasjon foregår gjennom bilde, musikk, dans, bevegelse, poesi, drama.
Les mer >>

Et mentalt treningsprogram hvor man bruker ulike teknikker for å hjelpe fysiske og psykiske plager og lidelser ved å bryte gamle møstre.
Les mer >>

Lydterapi handler om å lytte til musikk eller lyden fra et instrument. Behandlingsmetoden innebærer gjerne at spesielt tilpassede harmoniske lyder rettes mot problemområder.
Les mer >>

Lysterapi og fargeterapi spenner over et spektrum av forskjellige metoder med grunnlag i ulike teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning.
Les mer >>

Mindfulness er en form for meditasjon, som brukes i oppmerksomhetstrening og stressmestring. Metoden brukes både til selvhjelp og som et verktøy innen psykoterapi.
Les mer >>

Musikkterapi benyttes både i behandling og rehabilitering. I arbeidet kan det inngå lytting eller utøving av musikk, enten ved bruk av instrument eller vokalt.
Les mer >>

Nevrofeedback, eller Biofeedback er treningsmetoder der hjerneaktivitet og kroppsfunksjoner måles og man trenes opp til å konrollere dem.
Les mer >>

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering er en adferdsmodell som inneholder en rekke ferdigheter og teknikker. Metoden er særlig kjent som redskap i coaching og psykoterapi.
Les mer >>

Psykodrama er en terapeutisk kreativ metode for arbeid med mennesker i grupper og enkeltvis. Psykodrama betyr oversatt fra gresk ”sjel i handling”.
Les mer >>

En psykolog undersøker og behandler menneskers adferd og mentale prosesser. Samtale mest brukt i behandling, men også andre metoder kan inngå.
Les mer >>

Psykosyntese er en transpersonlig psykologi, som tillater en naturlig, personlig vekst som fører til at man oppdager egne latente ressurser.
Les mer >>

I metoden brukes ulike teknikker som skal gjøre det mulig å komme i kontakt med innestengte og fortrengte følelser og minner.
Les mer >>

Rosenmetoden, også omtalt som ”massasje for sjelen”, har som hovedmål å løse opp kroppslige spenninger for å frigjøre bakenforliggende følelser.
Les mer >>

En form for healing, som først og fremst er rettet mot følelsesmessige problemer. Ordet Shen står for Spesific Human Energy Nexus.
Les mer >>

Tankefeltterapi er en metode innen energipsykologi og en selvhjelpsmetode, hvor man bruker tankefeltterknikker ved problematiske følelser.
Les mer >>

En metode som brukes i forbindelse psykoterapi og selvutvikling, utviklet av amerikanske Byron Katie. Målet er å frembringer ny bevissthet og selverkjennelse.
Les mer >>

I metoden benyttes lydstimulans og målsettingen er at man skal bli i stand til å utnytte hjernens kapasitet til å lære – få bedre konsentrasjon og hukommelse.
Les mer >>

Metoden bygger på etablerte teorier og har fokus på endringsprosess for varig endring ved bevisstgjøring, en-til-en eller i gruppe.
Les mer >>

En behandlingsmetode for psykisk og fysisk integrering. Den kalles også Tragermassasje og har en aktiv og en passiv del.
Les mer >>