Psykisk helse og psykoterapi

Nedenfor finner du en oversikt med behandlingsmetoder og tilnærminger som brukes innen psykisk helse og psykoterapi. Flere av metodene brukes også i gruppeterapi.

BEHANDLERLISTEN vil du både finne utøvere som har utdanning innen ett bestemt felt og dem med bred bakgrunn.
Hver behandler, terapeut, coach har egen profilside med opplysning om sin bakgrunn og erfaring.

Foto: Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Autogen trening er en metode til konsentrert avspenning. Ved hjelp av øvelser brukes teknikken til å lindre en rekke stress- og psykosomatiske lidelser.
Les mer >>

Avspenningsterapi er en kombinasjon av samtalebehandling og avspenningsbehandling, utviklet i den danske psykomotoriske tradisjonen.
Les mer >>

Bioenergetikk er en kroppsorientert form for psykoterapi. Metoden skal hjelpe mennesker til å bli klar over sine holdninger, kroppsbevegelser og følelser.
Les mer >>

Bodynamic er et psykoterapeutisk og pedagogisk system. Målet er å bli i stand til i størst mulig grad å lytte til kroppen for å få kontakt med egne ressurser og talenter.
Les mer >>

Coaching er et samlebegrep for en rekke teknikker og metoder som gjør klienten i stand til å oppnå fremgang og resultater. Teknikkene brukes også i psykoterapi.
Les mer >>

Målet i danseterapi er å oppdage ressurser og muligheter i hvert enkelt menneske. Metoden omfatter både en forståelse av kunstnerisk uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av uttrykket.
Les mer >>

EFT

Emotional Freedom Techniques er en metode innen psykoterapi, som baserer seg på kunnskap om kroppens energisystem. Behandling utøves ved banking med fingrene på en serie punkter på kroppen.
Les mer >>

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) er psykoterapi, særlig kjent innen bearbeiding av traumatiske opplevelser og PTSD, posttraumatisk stress syndrom.
Les mer >>

Ved å anerkjenne alle følelser, vil man kunne bygge selvfølelse og skape et godt liv for seg selv. Vonde erfaringer og såre følelser med rot i barndommen kan bearbeides.
Les mer >>

Behandling som fokuserer på kroppens fasciale system, dvs. kroppens bindevev. Forsiktig manipulasjon skal lindre smerter og frigjøre emosjonelle traumer.
Les mer >>

Gestaltterapi er en form for psykoterapi hvor man ser på mennesket som en helhet, en sammenheng mellom tanker, følelser og kroppsuttrykk. Klienten deltar aktivt i behandling.
Les mer >>

En metode for å sette et menneske i en tilstand som kjennetegnes av endret oppmerksomhet og bevissthet. Nyere og lettere former for hypnose kaller gjerne hypnoterapi.
Les mer >>

En form for psykoterapi, gruppeterapi. Det handler om å bearbeide negative holdninger og adferd, og i stedet etablere positive motsatser. Metoden er også omtalt som «skrikterapi».
Les mer >>

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi, satt sammen av ulike teknikker. Endring av dysfunksjonelle tankemønstre og tilhørende adferd er sentralt i arbeidet.
Les mer >>

Kreative tilnærminger til en prosess der kommunikasjon foregår gjennom bilde, musikk, dans, bevegelse, poesi, drama.
Les mer >>

Et mentalt treningsprogram hvor man bruker ulike teknikker for å hjelpe fysiske og psykiske plager og lidelser ved å bryte gamle mønstre.
Les mer >>

Lydterapi handler om å lytte til musikk eller lyden fra et instrument. Behandlingsmetoden innebærer gjerne at spesielt tilpassede harmoniske lyder rettes mot problemområder.
Les mer >>

Lysterapi og fargeterapi spenner over et spektrum av forskjellige metoder med grunnlag i ulike teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning.
Les mer >>

Mindfulness er en form for meditasjon, som brukes i oppmerksomhetstrening og stressmestring. Metoden brukes både til selvhjelp og som et verktøy innen psykoterapi.
Les mer >>

Musikkterapi benyttes både i behandling og rehabilitering. I arbeidet kan det inngå lytting eller utøving av musikk, enten ved bruk av instrument eller vokalt.
Les mer >>

Nevrofeedback, eller Biofeedback er treningsmetoder der hjerneaktivitet og kroppsfunksjoner måles og man trenes opp til å konrollere dem.
Les mer >>

NLP

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering er en adferdsmodell som inneholder en rekke ferdigheter og teknikker. Metoden er særlig kjent som redskap i coaching og psykoterapi.
Les mer >>

Psykodrama er en terapeutisk kreativ metode for arbeid med mennesker i grupper og enkeltvis. Psykodrama betyr oversatt fra gresk ”sjel i handling”.
Les mer >>

En psykolog undersøker og behandler menneskers adferd og mentale prosesser. Samtale er mest brukt i behandling, men også andre metoder kan inngå.
Les mer >>

Psykosyntese er en transpersonlig psykologi, som tillater en naturlig, personlig vekst som fører til at man oppdager egne latente ressurser.
Les mer >>

I metoden brukes ulike teknikker som skal gjøre det mulig å komme i kontakt med innestengte og fortrengte følelser og minner.
Les mer >>

Rosenmetoden, også omtalt som ”massasje for sjelen”, har som hovedmål å løse opp kroppslige spenninger for å frigjøre bakenforliggende følelser.
Les mer >>

En form for healing, som først og fremst er rettet mot følelsesmessige problemer. Ordet Shen står for Spesific Human Energy Nexus.
Les mer >>

Tankefeltterapi er en metode innen energipsykologi og en selvhjelpsmetode, hvor man bruker tankefeltterknikker ved problematiske følelser.
Les mer >>

En metode som brukes i forbindelse psykoterapi og selvutvikling, utviklet av amerikanske Byron Katie. Målet er å frembringer ny bevissthet og selverkjennelse.
Les mer >>

I metoden benyttes lydstimulans og målsettingen er at man skal bli i stand til å utnytte hjernens kapasitet til å lære – få bedre konsentrasjon og hukommelse.
Les mer >>

Metoden bygger på etablerte teorier og har fokus på endringsprosess for varig endring ved bevisstgjøring, en-til-en eller i gruppe.
Les mer >>

En behandlingsmetode for psykisk og fysisk integrering. Den kalles også Tragermassasje og har en aktiv og en passiv del.
Les mer >>

Aktuelle behandlere

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.