Psykisk helse og psykoterapi

Nedenfor finner du en oversikt med metoder som brukes innen psykisk helse og psykoterapi. Flere av metodene brukes også i gruppeterapi.

På behandleroversikten vil du både finne utøvere som har  utdannelse innen ett bestemt felt og behandlere med bred bakgrunn.
Hver behandler har egen profilside, med opplysning om bakgrunn og erfaring.

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Autogen trening er en metode til konsentrert avspenning. Ved hjelp av øvelser brukes teknikken til å lindre en rekke stress- og psykosomatiske lidelser.
Les mer >>

Avspenningsterapi er en kombinasjon av samtalebehandling og avspenningsbehandling, utviklet i den danske psykomotoriske tradisjonen.
Les mer >>

Bioenergetikk

Bioenergetikk er en kroppsorientert form for psykoterapi. Metoden skal hjelpe mennesker til å bli klar over sine holdninger, kroppsbevegelser og følelser.
Les mer >>

Bodynamic

Bodynamic er et psykoterapeutisk og pedagogisk system. Målet er å bli i stand til i størst mulig grad å lytte til kroppen for å få kontakt med egne ressurser og talenter.
Les mer >>

Coaching

Coaching er et samlebegrep for en rekke teknikker og metoder som gjør klienten i stand til å oppnå fremgang og resultater. Teknikkene brukes også i psykoterapi.
Les mer >>

Danseterapi

Danseterapi er en form for psykoterapi hvor målet er å oppdage ressurser og muligheter i hvert enkelt menneske.
Les mer >>

EFT

Emotional Freedom Techniques er en metode innen psykoterapi, som baserer seg på kunnskap om kroppens energisystem. Behandling utøves ved banking med fingrene på en serie punkter på kroppen.
Les mer >>

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) er psykoterapi, særlig kjent innen bearbeiding av traumatiske opplevelser og PTSD, posttraumatisk stress syndrom.
Les mer >>

Fascialterapi

Behandling som fokuserer på kroppens fasciale system, dvs. kroppens bindevev. Forsiktig manipulasjon skal lindre smerter og frigjøre emosjonelle traumer.
Les mer >>

Gestaltterapi

Gestaltterapi er en form for psykoterapi hvor ser man på mennesket som en helhet, en sammenheng mellom tanker, følelser og kroppsuttrykk. Klienten deltar aktivt i behandling.
Les mer >>

Hypnose, hypnoterapi

En metode for å sette et menneske i en tilstand som kjennetegnes av endret oppmerksomhet og bevissthet.
Les mer >>

Identitetsterapi

En form for psykoterapi, gruppeterapi. Det handler om å bearbeide negative holdninger og adferd, og i stedet etablere positive motsatser. Metoden er også omtalt som «skrikterapi».
Les mer >>

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi, satt sammen av ulike teknikker. Endring av dysfunksjonelle tankemønstre og tilhørende adferd er sentralt i arbeidet.
Les mer >>

Kunst- og uttrykksterapi

Kreative tilnærminger til en prosess der kommunikasjon foregår gjennom bilde, musikk, dans, bevegelse, poesi, drama.
Les mer >>

Lightning Process

Et mentalt treningsprogram hvor man bruker ulike teknikker for å hjelpe fysiske og psykiske plager og lidelser ved å bryte gamle møstre.
Les mer >>

Lydterapi

Lydterapi handler om å lytte til musikk eller lyden fra et instrument. Behandlingsmetoden innebærer gjerne at spesielt tilpassede harmoniske lyder rettes mot problemområder.
Les mer >>

Lysterapi

Lysterapi og fargeterapi spenner over et spektrum av forskjellige metoder med grunnlag i ulike teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning.
Les mer >>

Mindfulness

Mindfulness er en form for meditasjon, som brukes i oppmerksomhetstrening og stressmestring. Metoden brukes både til selvhjelp og som et verktøy innen psykoterapi.
Les mer >>

Musikkterapi

Musikkterapi benyttes både i behandling og rehabilitering. I arbeidet kan det inngå lytting eller utøving av musikk, enten ved bruk av instrument eller vokalt.
Les mer >>

Nevrofeedback

Nevrofeedback, eller Biofeedback er treningsmetoder der hjerneaktivitet og kroppsfunksjoner måles og man trenes opp til å konrollere dem.
Les mer >>

NLP

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering er en adferdsmodell som inneholder en rekke ferdigheter og teknikker. Metoden er særlig kjent som redskap i coaching og psykoterapi.
Les mer >>

Psykodrama

Psykodrama er en terapeutisk kreativ metode for arbeid med mennesker i grupper og enkeltvis. Psykodrama betyr oversatt fra gresk ”sjel i handling”.
Les mer >>

Psykologi

En psykolog undersøker og behandler menneskers adferd og mentale prosesser. Samtale mest brukt i behandling, men også andre metoder kan inngå.
Les mer >>

Psykosyntese

Psykosyntese er en transpersonlig psykologi, som tillater en naturlig, personlig vekst som fører til at man oppdager egne latente ressurser.
Les mer >>

Reisen, The Journey

I metoden brukes ulike teknikker som skal gjøre det mulig å komme i kontakt med innestengte og fortrengte følelser og minner.
Les mer >>

Rosenmetoden

Rosenmetoden, også omtalt som ”massasje for sjelen”, har som hovedmål å løse opp kroppslige spenninger for å frigjøre bakenforliggende følelser.
Les mer >>

Shenterapi

En form for healing, som først og fremst er rettet mot følelsesmessige problemer. Ordet Shen står for Spesific Human Energy Nexus.
Les mer >>

Tankefeltterapi,TFT

Tankefeltterapi er en metode innen energipsykologi og en selvhjelpsmetode, hvor man bruker tankefeltterknikker ved problematiske følelser.
Les mer >>

The Work

En metode som brukes i forbindelse psykoterapi og selvutvikling, utviklet av amerikanske Byron Katie. Målet er å frembringer ny bevissthet og selverkjennelse.
Les mer >>

Tomatismetiden

I metoden benyttes lydstimulans og målsettingen er at man skal bli i stand til å utnytte hjernens kapasitet til å lære – få bedre konsentrasjon og hukommelse.
Les mer >>

Traumeterapi, IoPT

Metoden bygger på etablerte teorier og har fokus på endringsprosess for varig endring ved bevisstgjøring, en-til-en eller i gruppe.
Les mer >>

Tragermetoden

En behandlingsmetode for psykisk og fysisk integrering. Den kalles også Tragermassasje og har en aktiv og en passiv del.
Les mer >>