Hva er Avspenningsterapi

Avspenningsterapi er en kombinasjon av samtalebehandling og avspenningsbehandling – en kroppsbehandling utviklet i den danske, psykomotoriske tradisjonen.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Hensikten med avspenningsterapi er å få kontakt med egen kropp og erfare hvordan kroppen fungerer i samspill med psyken og omgivelsene.

Behandlingsmetoden baserer seg på et helhetlig menneskesyn, det vil si at kropp, psyke og ånd sees som en enhet. Sammenhengen mellom smerter, spenninger, pust og øvrig liv bevisstgjøres.

Utøver skal ha en forståelse for kroppslige reaksjoner og psykiske sammenhenger, og hjelpe klienten til å få en dypere forståelse av sine kroppslige symptomer der hvor dette er aktuelt.

Behandleren skal også utvise omsorg, empati og tilstedeværelse og ha respekt for at hvert menneske er unikt. Terapien skal ha fokus på det enkelte menneskets selvverd og ressurser, men også gi rom for uforutsigelige reaksjoner og følelser.

Avspenningsterapi er utviklet i Danmark, innen faget avspenningspedagogikk og psykomotorikk.

Behandlingen er brukt bl.a ved:

 • Spenningslidelser og stress
 • Psykosomatiske sykdommer som mage/tarmproblemer og astma
 • Smerter i muskel/skjelettsystemet
 • Hodepine og migrene
 • Overfladisk pust
 • Lettere angst og dårlig selvbilde
 • Som en generelt helseforebyggende behandling

Under kroppsbehandlingen benytter behandler bestemte grep i musklene som regulerer spenningstilstanden både i musklene og nervesystemet. Hele kroppen behandles.

Samtalen har fokus på det klienten opplever under behandlingen eller som klienten selv ønsker å snakke om. Behandler veileder i enkle øvelser som fremmer nærvær, dypere pust, grounding/jordforbindelse og bedre sirkulasjon. Bevegelsene er enten aktive – utføres av klienten eller passive – utføres av behandler.

Hvor lang behandlingstid man trenger avhenger av flere forhold og hvor omfattende tilstanden eller plagen er.
Det kan være hensiktsmessig å avtale et forløp med behandler og gjøre opp status underveis.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men bearbeiding av traumer kan gi følelsesmessig sterke reaksjoner.

 • Oppsøk kvalifisert behandler/terapeut.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Avspenningsterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Søk i behandlerlisten på Behandler.no

Metoden er en kroppsbehandling utviklet i den danske, psykomotoriske tradisjonen. Det er for tiden ingen som tilbyr utdanningen i Norge.

Forøvrig kan det være tilsvarende utdannelser innen kroppsterapi, massasjeterapi og psykoterapi.

> Kurs og utdanning

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

> Søk i BEHANDLERLISTEN på Behandler.no

 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage
 • Les resultat som liste eller på kart

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.