Hva er IoPT Traumeterapi

Metoden bygger på etablerte teorier og har fokus på endringsprosess for varig endring. Ved bevisstgjøring gjennom intensjons prosesser, en-til-en eller i gruppe, blir de sunne delene av mennesket sterkere.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

 IoPT Traumeterapi – Identitets orientert Psykotraumeterapi er en metode der man tar utgangspunkt i klientens intensjon, det klienten ønsker å bearbeide eller utforske nærmere, som styrende for behandlingen. Innen IoPT tar man hensyn til en helhetlig syn på mennesket, der man ikke skiller kropp og sjel.
IoPT er grunnlagt av Prod. Dr. Franz Ruppert; og bygger på etablerte teorier samt hans forskning og erfaring gjennom 30 år.

Et psykotraume forklares som en hendelse som et menneske med sine psykiske evner ikke lenger kan håndtere. I denne situasjonen er kroppens løsning å skille enheten kropp og psyke. Den splittes, fragmenteres og kan opprettholdes ved videre spaltingsprosesser. Metoden tar sikte på å bli bevisst følgene av det som har forårsaket spaltinger i egen identitet og ta de riktige skrittene mot egen heling.

Spaltingen av enheten den menneskelige kroppen og den menneskelige psyken etter traumatiske erfaringer anskueliggjør Ruppert ved en tredelt modell:

 • Traumatiserte deler
 • Traumatiserte overlevelsesdeler
 • Sunne deler


  Teorien bygger på fem teoretiske byggestener og en praktisk metode:
 • Den menneskelige psyke
 • Identitet
 • Kjærlighet
 • Seksualitet
 • Offer-overgriper-dynamikker
 • Intensjonsmetoden

Metoden og teorien har vært i utvikling gjennom de siste 30 årene. Tidligere tenkte man at det måtte være familien, «systemet» eller «traumet» som sto sentralt i endringsprosessen. I dag tas det utgangspunkt i at bare Jeg-et kan være vårt referansepunkt for varig endring. Derfor må jeg-et være det sentrale punktet i terapi.

Traumeterapi, IoPT – Identitets orientert Psykotraumeteori, er utviklet av tyske Franz Rupperts (f.1957). Franz Ruppert er dr. psykolog og professor i psykologi ved Universitetet for anvendt vitenskap i München. I tillegg har han egen praksis som Psykotraumeterapeut og holder seminarer i mange land i og utenfor Europa.

Rupert har skrevet flere bøker innen tema psykotraumer, blant annet: Bla. Traume, angst und liebe (2012) og Fruhes Trauma (2014) på norsk Traumer, frykt og kjærlighet og Barndomstraumer.

Utviklingen fra familiekonstellasjoner til intensjonsmetoden har pågått gradvis de siste 30 årene. Opprinnelig ble familiekonstellasjoner grunnlagt av Bert Hellinger på 1990-tallet, og det ble raskt utviklet mange retninger innen konstellasjoner. For IoPT er det eneste sammenlignbare med familiekonstellasjoner at andre mennesker resonnerer for klienten. Teorien innen IoPT bygger på erfaringsbasert traume-tilknytnings-og utviklingspsykologi.

Traumeterapi, IoPT bruker intensjonsmetoden som behandlingsmetode. Opphavet til systemiske konstellasjoner er den tyske psykologen Bert Hellinger (f.1925). Han oppdaget og begynte å utvikle metoden Inspirert av blant annet Virginia Satir (1916-1988) familieterapi, transaksjonsanalyse ved psykologen Eric Berne (1910 – 1970), hypnoseterapi/hypnoterapi, gestaltterapi, mv.

Metoden brukes i behandling av plager og problemer som kan skyldes tidligere erfaring og traumatiske opplevelser, som for eksempel:

 • Barndomstraumer
 • Familietraumer
 • Relasjons problemer
 • Overgrep
 • Søvnproblemer
 • Kroniske smerter
  – mv.

  Man kan for eksempel få hjelp til:
 • Bedre relasjon
 • God søvn
 • Ønske om endringer i livssituasjonen

Metoden brukes både en-til-en og i gruppesamlinger. Sentralt i behandlingen er selvstyring, med klientens egen intensjon i fokus. Jeg-et er det sentrale punktet i terapi, ettersom Jeg-et kan være et referansepunkt for varig endring.

Metoden som brukes for å implementere innsiktene og målene i Traumeterapi IoPT kalles Intensjonsmetoden.

En person som ønsker å arbeide terapeutisk med seg selv overveier først og fremst sin intensjon:

 • Hva ønsker jeg å oppnå med terapien?
 • Hva er målet mitt?
 • Hva vil jeg se nærmere på?
 • Hva er det neste skrittet for meg i terapien?

En konstellasjon har syv faser og fremgansgmåten er:

1. Klienten skriver sin intensjon på tavlen eller tegner den. Vedkommende må ikke bli påvirket, hverken av Traumeterapeuten eller gruppen, mens han eller hun finner sin intensjon.

2. Klienten velger en resonansgiver for hvert ord eller tegningselement i intensjonen sin. Deretter gir han eller hun startsignalet, og alle resonansgiverne reiser seg fra plassene sine og går i interaksjon med hverandre.

3. Resonasgiverne snakker ikke i den første, non-verbale fasen. Sin indre opplevelse kan de gi uttrykk for idet de beveger seg, viser gester, følelser, kroppsholdninger eller lager lager lyder.

4. For klienten er dette orienteringsfasen i konstellasjonen. Han eller hun kan allerede nå reagere emosjonelt eller, avhengig av intensjonen, forbli i en observerende posisjon.

5. Vedkommende selv gir signalet for at den non-verbale-fasen avsluttes. Traumeterapeuten spør så klienten etter vedkommendes opplevelse og befinnende. Emosjonelle og mentale erkjennelsesprosesser, som ble satt i gang under konstellasjonen, kan nå fordypes.

6. Klienten bestemmer selv i hvilken rekkefølge han eller hun vil høre om opplevelsene til de enkelte resonansgiverne. Disse snakkes om i konsentrert form. Klienten ordner fortellingene til sine biografiske erfaringer. Behandler støtter klienten med spørsmål og kommentarer for å finne klarhet i intensjonen sin og hjelper til med at det settes i gang en vesentlig indre forandring.

7. Klienten løser så representantene ut fra rollene sine, og disse får muligheten til å si det som føles nødvendig for å komme ut av resonansen.

Klienten trenger ikke å fortelle noe om seg selv på forhånd. Alt man trenger å vite kommer opp i konstellasjonen. Intensjoner man jobber med kan for eksempel være:

 • Jeg vil ha en bedre relasjon til sønnen min.
 • Hvorfor verker det i ryggen min?
 • Jeg ønsker å møte en kjæreste?
 • Hvordan påvirket min fødsel meg?
 • Jeg vil være meg selv.
 • Jeg ønsker god nattesøvn.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor hvor omfattende tilstanden eller plagen er.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler/Traumeterapeut IoPT

Hver prosess kan bringe en i nærme kontakt med seg selv og sitt jeg. Det kan oppstå psykiske og fysiske reaksjoner under prosessen.

 • Oppsøk kvalifisert behandler/Traumeterapeut IoPT
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

Pr. mars 2019 pågår to forskningsprosjekt innen teori og metode. Metodeforskningen foregår ved Universitet i Lund, Sverige, og teoriforskningen i Bucarest, Romania.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Traumeterapeut, IoPT er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

Traumeterapeuter IoPT på behandlerlisten

Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Utdanningen består av:
Grunnutdanning Nivå 1 (8 moduler)
Videreutdanning Nivå 2
Påbyggingsseminar Nivå 3
Internasjonal Advanced IoPT Nivå 4 (Munchen eller Oslo)

> Kurs og utdanning i TRAUMETERAPI IoPT

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

Traumeterapeuter IoPT på behandlerlisten

Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no
Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.