Om registeret for utøvere av alternativ behandling, Brønnøsundregistrene

Behandlere, terapeuter, coacher kan være tilknyttet et register i Brønnøysund for alternative behandlere.

Dette er et frivillig register og det finnes ingen krav om at utøvere må registrere seg for å drive komplementær og alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom vil gjelde for alle, uavhengig av om utøveren er registrert eller ikke.

Det er bare behandlere som står oppførte i registeret som kan knytte benevnelsen «registrert» sammen med yrkestittelen sin. Helsedirektoratet er ansvarlig for godkjenning av utøverorganisasjoner som kan være med i registerordningen.

>> Finn behandler på BEHANDLERLISTEN, Behandler.no
(Registrerte utøvere og Helsepersonell har blått verifiseringsmerke på sin oppføring).


Registrering er knyttet opp mot medlemskap i utøverorganisasjon. Det stilles en rekke krav til organisasjonen for at den skal bli godkjent. Den må blant annet ha vedtekter som tilsier at utøveren må forplikte seg til å drive forsvarlig virksomhet, gi nødvendig informasjon til pasientene og behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte. Utøverorganisasjonen må også ha en vedtektsfestet klagerett for pasienter i forbindelse med den yrkesfaglige opptredenen til medlemmene. Det er organisasjonen og ikke det offentlige som stiller faglige krav til utøverne. Utøverorganisasjonene kan ha forskjellige faglige krav innen samme behandlingsform.

Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene viser kun til navn og privatadresse for behandler og hvilken tilknytning vedkommende har til utøverorganisasjon.
Nærmere informasjon om den enkelte utøver finnes på BEHANDLERLISTEN

På utøvers profilside, finner du:
Kontaktinformasjon, foto, behandler sin bakgrunn, utdanning og erfaring, medlemskap, registrert, samt andre relevante opplysninger.

> Finn behandler på BEHANDLERLISTEN
> Les om behandlingsmetoder

 

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.