Hva er Bioenergetikk

Bioenergetikk er en kroppsorientert form for psykoterapi. Metoden skal hjelpe mennesker til å bli klar over sine holdninger og kroppsbevegelser og følelsene som assosieres med dem.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Bioenergetikk er sammensatt av de greske ordene Bio som betyr liv og Energetikk som betyr læren om energien og omdanningen av den. Kroppen og dens uttrykk analyseres og behandles ved pusteøvelser, massasje, holdning- og bevegelseøvelser, for å mobilisere energi bundet i muskelspenninger. Også samtaleterapi inngår.

Hensikten med behandling er hovedsakelig å hjelpe mennesker til å bli klar over sine typiske holdninger og kroppsbevegelser og følelsene som assosieres med dem. Dette skal skape samspill mellom kroppen og sinnet og dermed bidra til å øke energinivået og frigjøre de kreftene som finnes i kroppen for å oppnå harmoni og balanse mellom kropp og sjel.

Bakgrunnen for metoden er at man tror at måten en person takler stress eller traumer på, programmers inn i muskulaturen og at kroppsholdninger og fysiske spenninger kan gi en pekepinn om mentale holdninger og psykiske problemer. Bioenergetikerne mener at personlig stress, følelser som sinne og frykt påvirker måten vi sitter, står, beveger oss og puster på.

Metoden ble utviklet av amerikaneren dr. Alexander Lowen (1910-2008) i 1960-årene. Lowen var student av freudianeren Wilhelm Reich og har tatt med seg videre deler av hans tankegods, som f.eks. teorien om kroppens forsvar, – at kroppen inntar en holdning basert på tidligere hendelser.

Flere har bidratt til å videreutvikle bioenergetikken. En av dem er John Peirrakos, som har dratt paralleller mellom forskjellige mekanismer som “holder tilbake” energien i personligheten og blokkeringer i kroppens chakraer – energisentre.

 • Metoden har vært brukt ved bla:
 • Stressrelaterte lidelser som tarmkatarr, magesår, migrene, astma og utmattelse
 • Undertrykte følelser
 • Kroniske smerter
 • Personlig utvikling

Bioenergetikk er både en analysemetode og en behandlingsmetode.

I behandling arbeides det både med kroppen og psyken. Behandling kan foregå som individuell terapi, som gruppeterapi/kurs eller en kombinasjon. Man kan eksempelvis starte med en enkelt-konsultasjon og avtale et hensiktsmessig opplegg, som f.eks. deltagelse i en gruppe, som foregår som et kurs over en helg eller ved ukentlige møter.

Jording og pusting er stikkord typisk for metoden. I forbindelse med jording er måten man står og setter føttene i bakken på tegn på ens følelsesmessgi tilstand. Føttene og bena er ifølge metoden den grunnleggende kontakten vi har med livets realiteter. Pusting er en vesentlig del av opplegget og det jobbes med å puste dypt og fritt.

Karakterstruktur er et annet sentralt begrep. Hvis man jobber i gruppe, kan f.eks. hvert medlem velge seg et dyr de identifiserer seg med og identifisere dets adferd og kroppsholdning. Dette skal være til hjelp for den enkelte med å forstå seg selv bedre.

Lowen utviklet også en del forskjellige kroppsstillinger, såkalte stressposisjoner, for å aktivere kroppsfølelsen. Posisjonene gir et lett press på kroppen og kombineres med dyp og kontrollert pusting.

Lowen mente at hvis et menneske skal forandre seg, må denne forandringen innebære både en faktisk kroppslig og psykisk forandring. Seksualitet og selvrespekt er grunnleggende temaer i bioenergetisk analyse.

Hvor lang behandlingstid man trenger avhenger av flere forhold og hvor omfattende tilstanden eller plagen er.
Det kan være hensiktsmessig å avtale et forløp med behandler og gjøre opp status underveis.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men bearbeiding av følelser og traumer kan gi følelsesmessig sterke reaksjoner.

 • Oppsøk kvalifisert behandler, terapeut.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Bioenergetiker er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk i behandlerlisten på Behandler.no

Norsk Forening for Bioenergetisk Analyse formidlet tidligere et 5-årig utdanningsprogram i bioenergetisk analyse, åpent for leger og psykologer samt andre profesjoner etter individuell vurdering. Foreningen ligger for tiden (pr. januar 2018) på is.

Norsk Forening For Bioenergetisk Analyse ble startet i mai 1989 og registrert i Brønnøysundregistrene mai 2003.
Utøvere av metoden kan også ha sin utdannelse fra utlandet.

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.