Hva er Psykologi - psykolog

En psykolog undersøker og behandler menneskers adferd og mentale prosesser. Samtale mest brukt i behandling, men også andre metoder kan inngå.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto.Envato. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Psykologi er både en fagretning og en profesjon. Det betyr at man kan studere psykologi for å bli psykolog, eller man kan studere psykologi som fag, uten å jobbe med pasienter.

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi. (Psykoterapeut er ikke en beskyttet tittel).
Psykologer kan være ansatt i det offentlige, i private helseforetak eller arbeide selvstendig som behandler.

Psykologer jobber også med rådgivning, ledelsesutvikling, organisasjonsutvikling mv.både offenlig og i private bedrifter.

En psykolog har kunnskap om tankeprossesser og hva som skjer i hjernen når vi føler og handler. Psykologene kan ikke bruke medikamenter i behandlingen, i motsetning til en psykiater. Psykiateren er utdannet lege, og kan bruke medisinering av mennesker med psykisk sykdommer og plager.

I arbeidet til psykologen er samtale mest brukt som behandlingsmetode.

Noen psykologer har tilleggsutdannelse i andre behandlingsmetoder og kan tilby metoder innen psykoterapi og energipsykologi, som for eksempel :

Komplementære/alternative behandlingsmetoder har som regel egne utdannelser og forutsetter ikke at man har bakgrunn som psykolog.

Se også TEMASIDENE:

 

Den første utdannelsen til psykolog i Norge ble etablert i 1920, en syvårig utdannelse som ga en magistergrad i psykologi.
I 1948 ble det i tillegg etablert et profesjonsstudie, som ga mulighet til å søke om autorisasjon som psykolog.
Fram til 1972 var ikke psykolog beskyttet tittel i Norge.

Men allerede i 1906 ble det første nordiske fagtidsskiftet for psykologisk forskning utgitt – ”Psyke”, 1906-1920. Initiativtager var Sydney Alrutz, dosent i psykologi i Uppsala, og grunnlegger av det første psykologiske forskningslaboratoriet i Sverige.

En psykolog kan arbeide med psykiske problemer og sykdom eller med ulike tematikker innen arbeidslivet, som for eksempel konflikthåndtering og omorganisering.

 • Traumer
 • Sorg
 • Depresjon
 • Angst
 • Overgrep
 • Rusproblematikk
 • Mobbing
 • Familiebehandling
 • Spillavhengighet
 • Spiseforstyrrelser
 • Posttraumatisk stress
 • Konflikthåndtering i arbeidslivet
 • Omorganisering

Behandler undersøkelser og tester for å bestemme behandlingsform.
En sesjon kan vare en halv time, en time eller tre timer.
En psykolog kan arbeide en-til-en eller med gruppeterapi.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger omfang av tilstand, hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler/psykolog

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Det kan oppstå psykiske og fysiske reaksjoner under prosess.

 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

Psykolog er en beskyttet tittel. Som psykolog kan man søke om autorisasjon og lisens hos Helsedirektoratet.
(Psykoterapeut er ikke en beskyttet tittel).

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.

> Psykologer på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

 

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi eller tilsvarende, som må godkjennes av Sosialdepartementet.
Profesjonsstudiet i psykologi er 6-årig og består av både teori og klinisk praksis. Psykologutdanning i Norge skjer ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.
Mange nordmenn reiser utenlands for å studere psykologi, for eksempel til Storbritannia, Danmark, Ungarn.

I Norge finnes det i tillegg flere studieprogram i psykologi: Årsstudium i psykologi, bachelorgrad i psykologi, mastergrad i psykologi og ph.d.-grad i psykologi.
Dessuten finnes det en rekke tilbud ved universiteter og høyskoler på felt som for eksempel utviklingsspsykologi, miljøpsykologi, kultur- og samfunnspsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi mv.

Tilleggsutdanning innen alternative behandlingsmetoder forgår ved egne kurs og skoler.

KURS OG UTDANNING

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

> Psykologer på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.