Hva er Tankefeltterapi - TFT

Tankefeltterapi er en behandlingsmetode innen energipsykologi og en selvhjelpsmetode og mestringsverktøy hvor man bruker tankefeltterknikker ved problematiske følelser.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no
Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Tankefeltterapi er en behandlingsmetode men brukes også som en selvhjelpsmetode eller et mestringsverktøy. I behandlingen brukes lett fingerbanking på bestemte steder på kroppen mens man tenker på det man har negative følelser for.

Det antas at alle hendelser i livet som fører til spenningstilstander kan være opphav til følelsesmessige problemer. Teorien er at tanker og følelser sitter lagret i et felt som oppstår når vi tenker. Som alle andre «felt» er dette feltet usynlig men med krefter til å påvirke noe som har tyngde og vekt, i dette tilfellet, hjernen. Dette tankefeltet inneholder frekvenser med all informasjon om det vi tenker på, og informasjon som skaper den tilhørende følelsen.

På alle frekvenser kan det oppstå feil, som på en radio som skurrer. Angst, fobier og depresjoner ser ut til å være frekvensfeil som har oppstått i noen av svingningene i tankefeltet. Hjernen leser feilfrekvensen, og sender ut signaler til kroppen som skaper angst. En person som har fobi eller angst for slanger, vil føle ubehag og frykt bare ved tanken på en hoggorm mens en annen person kan stå å se på en orm helt uten angst. Stress, sterke opplevelser eller medikamenter kan forstyrre «følelses-frekvensene» våre, og dermed utløse angst.

Denne teorien brukes sammen med kunnskapen om at kroppen inneholder energibaner, som i viten fra Østen og TKM-Tradisjonell Kinesisk Medisin, som også brukes i Akupunktur og Akupressur. Men i stedet for å sette nåler og punktere huden eller trykke, bruker man i TFT akupressur, det vil si lett fingerbanking mot energipunktene.

Bankingen på energipunktene søker å fininnstille feilfrekvensen. Når den er blitt harmonisk, er man helt kvitt den vonde følelsen. Utøvere sammenligner dette med en radio eller TV. Ved skurr fininstiller vi inntil skurret er borte. På kroppen fortsetter vi til vi føler at ubehaget er borte. Det er likheter på flere områder. Akkurat som det ikke spiller noen rolle hvor lenge skurret har vært på en radiokanal, ser det ikke ut til å spille noen rolle hvor lenge man har hatt f.eks. angst. Selv etter årevis med daglig angst kan ubehaget hjelpes. TFT tar ikke bort evnen til å føle frykt eller angst, men intensiteten i det ubehagelige.

Tankefeltterapi, Thought Field Therapy (TFT) er utviklet av Dr. Roger Callahan, klinisk psykolog med 50 års erfaring. Dr. Callahan Døde i 2013. Han var en av pionerende innen hypnoseforskning i USA og var i hele sitt liv levende opptatt av nye, mer effektive behandlingsmetoder mot psykologiske problemer. I dag ledes utviklingen av ekteparet Joanne og Roger Callahan.

Det var Mats J. Uldal som brakte tankefeltterapi til Norge i 1997. Han hadde stor tro på metoden og viet sitt arbeidsliv til den, inntil han døde brått død 4. desember 2016. I tilegg til å praktisere metoden selv har han utdannet en rekke behandlere.

Uldal utviklet en egen retning som han kalte Mats Uldal Tankefeltteknikker. Hans retning legger vekt på mer avanserte spørreteknikker og enklere algoritmer enn Dr. Roger Callahan. Ifølge Uldal er hans spørreteknikker utviklet for bedre å avdekke følelsesmessige årsaker til klientens problem. De fleste av Callahans algoritmer retter seg mot selve diagnosen som angst, traume, og fobi, mens Uldals algoritmer retter seg mer mot pasientens følelser.

I dag brukes TFT av ulike behandlere over hele verden – psykologer, psykiatere, medisinere, homeopater, akupunktører, kinesiologer, kognitiv terapi, tannleger, sosialarbeidere, sykepleiere osv.

TFT har blant annet blitt bruk ved:
– Traumer
– Panikk/angst anfall
– Sorg og kjærlighetssorg
– Skyldfølelse
– Avhengighet
– Fobier
– Lese og skrivevansker
– Stress
– Sinne/sjalusi
– Tvangstanker/lidelser
– Mange typer fysiske smerter
– Konsentrasjonsvansker
– Depresjon
– Seksuelle problemer
– Samlivsproblemer
– Hyperaktivitet
– Tannlegeskrekk

Det sies gjerne at TFT er til hjelp mot de ubehagelige følelsene som livet gir, ikke en vaksine mot livet og at dersom omgivelsene eller miljøet man er i er forferdelige, vil vonde følelser kunne komme tilbake.

I behandling av personer med angst, uro, sorg, traumer og smerter som for eksempel hodepine, avdekkes og aktiveres først den problematiske følelsen. Deretter stimuleres bestemte punkter i bestemte rekkefølger med lett fingerbanking.

Selve behandlingen er altså stimuleringen av energisystemet mens en uønsket følelse er aktiv. Dette fører til, ifølge pasientene, at den uønskede følelsen dempes i intensitet eller fjernes.

Stimuleringen av energipunktene antas å sette i gang et indre reparasjonssystem for uønskede følelser. Disse følelsene kan være irrasjonelle i seg selv (eks. fobier) eller irrasjonelle i sin intensitet (eks. sterk angst flere tiår etter en traumatisk hendelse).

TFT er også en selvhjelpsmetode eller et mestringsverktøy og det vektlegges at man selv lærer de korrekte metodene for behandling til selvhjelp utenom behandlingstimene når problematiske følelser oppstår.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende problemet er, hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.
Ifølge utøvere er det mange som kommer til behandling som rapporterer en vesentlig bedring i løpet av 5 behandlinger.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
I likhet med alt psykoterapeutisk arbeid og selvutvikling kan følelser forsterkes underveis i prosessen.

– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
– Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Tankefeltterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: behandler.no

Grunnutdanning i TFT kan foregå over over ca 6 mnd. år, 8 kursdager fordelt på 3 samlinger, praktisk øving/trening og oppfølging. Fordypningskurs over 1-2 dager innen spesielle områder. Angst, avhengighet, depresjon, fobier, lese-og skrivevansker, røykeslutt, smerter, spiseforstyrrelser, traumer, tvangstanker.
Mange som tar utdanning innen TFT har fra før bakgrunn som behandler, enten som helsepersonell eller innen alternativ behandling.

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Få nyhetsbrev

Følg med på siste nytt…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.