Hva er EFT

EFT, Emotional Freedom Techniques er er en forholdsvis ny metode innen psykoterapi, som baserer seg på kunnskap om kroppens energisystem. Behandling utøves ved fingerbanking på en serie punkter på kroppen.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

EFT, Emotional Freedom Techniques er basert på kunnskap om kroppens energisystem. Metoden tar utgangspunkt i at årsaken til negative følelser er en forstyrrelse i energisystemet.
EFT er en videreutvikling av Tankefeltterapi (TFT).

EFT er en behandlingsmåte for psykiske såvel som enkelte fysiske lidelser og er omtalt som akupunktur for følelsene.

EFT er utviklet siden 1991 i USA av Gary Craig (f.1940). Craig er utdannet ingeniør, og har bakgrunn i NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) og TFT (Tankefeltterapi).

EFT har utgangspunkt i TFT og er en videreutvikling av denne metoden.

Det finnes idag utøvere av metoden over hele verden. Behandling tilbys av behandlere med ulik bakgrunn.
(Behandlerlisten på Behandler.no gir opplysning om den enkelte utøvers bakgrunn).

EFT blir blant annet brukt ved:
– Traumer
– Misbruk
– Stress
– Angst
– Frykt
– Fobier
– Depresjoner
– Sorg
– Avhengighet
– Fysiske symptomer som hodepine, smerter og pustevansker mv.

Behandleren banker på en serie bestemte punkter på kroppen med fingertuppene for å stimulere meridianpunkter, også kjent som akupunkturpunkter, mens klienten fokuserer på problemet, lidelsen.

I behandlingsforløpet vil behandler søke å finne hendelser i klientens liv som kan forårsake unødvendige spenninger for så å behandle disse en etter en.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er. EFT kan inngå både i korttidsterapi og som et element i et mer langsiktig behandlingsopplegg.

Behandlingsforløp kan avtales med EFT-behandler/terapeut

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Man kan oppleve en midlertidig økning i følelsesmessig intensitet ved bearbeiding av traumer, sorg og angst i forbindelse med behandlingen.

 • Oppsøk kvalifisert behandler/terapeut
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

Det har skjedd mye innenfor informasjonspsykologien/energipsykologien  (TFT, Tankefeltterapi og EFT) de siste årene når det gjelder forskning og arbeidet med å få metodene akseptert som evidensbaserte.

Det finnes nå mer enn 100 forskningsstudier, oversiktsartikler og meta-analyser som har blitt publisert i vitenskapelige tidsskrifter.

Dette inkluderer:

 •  50 randomisert kontrollerte studier
 • 40 pre-post utfall studier
 •  4 meta analyser
 •  5 systematiske oversikter
 •  En rekke av case studier

 • Flere forskningsstudier har konstatert at energi psykologiske metoder effektivt behandler:
 •  PTSD
 •  Depresjon
 •  Angstlidelser
 • Overdreven matlyst og avhengighets adferd
 • Smerter

I tillegg viser noen studier at det oppstår kliniske fordelaktige endringer i stress hormonene i kroppen og genuttrykk.

• I 2016 ble TFT validert av NREPP (the National Repertory of Evidence Based Practices and Procedures, a division of SAMHSA in the U.S.) som en evidensbasert behandling.

• I 2017, la U.S. Veterans Administration til EFT på “List 2”, noe som godkjenner metoden som en “generelt trygg terapi.” (Neste skritt er å bli lagt til på «List 1», som er en liste overe godkjente behandlinger).

Relatert artikkel på Behandler.no:
Tankefeltterapi er godkjent i psykisk helsearbeid

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

EFT, Emotional Freedom Techniques er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> EFT terapeuter på BEHANDELRLISTEN

Utdanning/kurs tilbys i Norge. Mange utøvere tar dette kurset som en tilleggsutdannelse.

Det tilbys også videregående kurs og oppfølgingkurs som er temabaserte.

Kurs og utdanning i EFT, Emotional Freedom Techniques

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

> EFT terapeuter på BEHANDLERLISTEN


> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage
 • Les resultat som liste eller på kart

 

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.