Hva er EFT

EFT, Emotional Freedom Techniques er er en forholdsvis ny metode innen psykoterapi, som baserer seg på kunnskap om kroppens energisystem. Behandling utøves ved fingerbanking på en serie punkter på kroppen.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

EFT, Emotional Freedom Techniques er basert på kunnskap om kroppens energisystem. Metoden tar utgangspunkt i at årsaken til negative følelser er en forstyrrelse i energisystemet. EFT er en behandlingsmåte for psykiske såvel som enkelte fysiske lidelser og er omtalt som en form for akupunktur for følelsene.

EFT er utviklet siden 1991 i USA av Gary Craig (f.1940). Craig er utdannet ingeniør, og har bakgrunn i NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) og TFT (Tankefeltterapi).
Metoden er en videreutvikling av Tankefeltterapi.

Det finnes idag utøvere av metoden over hele verden. Behandling tilbys av behandlere med ulik bakgrunn.
(Behandleroversikten Behandler.no gir opplysning om utøvers bakgrunn).

EFT har blant annet blitt brukt ved:
– Traumer
– Misbruk
– Stress
– Angst
– Frykt
– Fobier
– Depresjoner
– Sorg
– Avhengighet
– Fysiske symptomer som hodepine, smerter og pustevansker mv.

Behandleren banker på en serie bestemte punkter på kroppen med fingertuppene for å stimulere meridianpunkter, også kjent som akupunkturpunkter, mens klienten fokuserer på problemet, lidelsen.

I behandlingsforløpet vil behandler søke å finne alle hendelser i klientens liv som kan forårsake unødvendige spenninger for så å behandle disse en etter en.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er. EFT kan inngå både i korttidsterapi og som et element i et mer langsiktig behandlingsopplegg.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.
Man kan oppleve en midlertidig økning i følelsesmessig intensitet ved bearbeiding av traumer, sorg og angst i forbindelse med behandlingen.

– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
– Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Det har blitt gjort flere studier om bruk av EFT i behandling siden 1991. Selv om EFT har vist mange gode resultater finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

EFT, Emotional Freedom Techniques er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: behandler.no

Utdanning/kurs tilbys i Norge. Mange utøvere tar dette kurset som en tilleggsutdannelse.
Grunnkurs kan gå over 2-3 helger.
Det tilbys også videregående kurs og oppfølgingkurs som er temabaserte.

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Få nyhetsbrev

Følg med på siste nytt…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.