Hva er Akupunktur

Akupunktur består i å stikke tynne nåler gjennom huden på bestemte steder på kroppen for å forebygge eller behandle sykdom og for å bedøve eller lindre smerte.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsmetode, basert på Tradisjonell kinesiske medisin – TKM. Ordet akupunktur kommer fra latin og betyr ”å stikke med nål”.

I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet, bestående av en rekke vitale organer og energibaner, meridianer, som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal energien (Qi) strømme fritt og harmonisk og dette er en forutsetning for god helse.

Akupunkturpunktene ligger langs disse usynlige energibanene, meridianene. Ved å behandle punkter kan man innvirke på energisirkulasjonen i kroppen og gjenopprette kroppens harmoniske balanse.

I Tradisjonell kinesisk medisin – TKM ser man på sykdom som en ubalanse i kroppens energisystem. Man ser på kroppen som en helhet bestående av en rekke organer og kretsløp som må være i en indre balanse og harmoni. Denne indre balansen er en forutsetning for helse – det må være en likevekt mellom Yin og Yang, kulde og varme, mellom hvile og aktivitet.

I akupunktur kan det også inngå bruk av ulike mikrosystemer og andre måter å stimulere punktene, som elektrisk stimulering, magneter, myk laser og lysbehandling, lyd, mikrobølger og injeksjon av medikamenter i akupunkturpunkter. Mikrosystemene omfatter øreakupunktur (aurikuloterapi), AcuNova (Akupunktur 2000) skalleakupunktur, ankel- og håndleddsakupunktur og ECIWO m.m.

De samme prinsippene med balansere kroppens energistrøm ved å stimulere bestemte punkter på kroppen gjelder for akupressur, men istendenfor nåler brukes tommel og fingertupppressur på punktene, eventuelt et akupressurarmbånd el.

Det finnes 2000 år gamle skriftlige kilder på akupunktur, men man regner med at metoden er minst 4000 år gammel.
– På 1500 og 1600 tallet brakte jesuittmunker, leger og misjonærer akupunktur til Europa.
– I 1820-årene ble det undervist i akupunktur ved universitetssykehus i Paris, som da var vestens medisinske sentrum.
– I 1829 ble en avhandling om akupunktur forsvart for den medisinske doktorgrad i Uppsala.
– På 1950- og 1960-tallet oppstod det akupunkturmiljøer både i fransk og tysk medisin, med etablering av egne fagtidsskrifter og akupunktur-kongresser.
– På 1960-70 årene ble akupunktur anvendt på øyeavdelingen ved Rikshospitalet i Oslo. Akupunktur slo ikke helt igjennom i skolemedisinen, og frem til 1970 kjente få vestlige leger til metoden.
– Den nye store interessen for akupunktur i vesten oppstod i 1970-72, i forbindelse med besøket som USAs president Richard Nixon gjorde i Kina. Også en norsk legegruppe var i Kina i 1972.
– Siden 1980-tallet har det blitt etablert skoler som underviser i akupunktur i Norge og behandlingsmetoden har fått plass, også i det offentlige helsevesenet.
– I mai 2008 ble den første akupunkturutdanningen godkjent av NOKUT – Nasjonalt organ for for kvalitet i utdanningen, som den første høyskoleutdanningen i akupunktur i Norge.

Akupunktur brukes for å behandle en rekke sykdommer og plager samt som forebyggende tiltak.

Akupunktur blir blant annet brukt ved:
– Astma
– Bronkitt
– Forstoppelse
– Diareé
– Hodepine og migrene
– Menstruasjonssmerter
– Ugelmessig menstruasjon
– Leddbetennelse
– Ryggsmerter
– Slitasjegikt
– Isjas
– Bihulebetennelse
– Irritabel tykktarm
– Etterbehandling etter slag
– Senebetennelse og tennisalbue
– Som smerteindring
– Depresjoner
– Tretthet
– Sirkulasjons- og fordøyelsesproblemer
– Røyk- og rusavvenning
– I forbindelse med fødsel, ristimulerende og smertelindring

Akupunktur kan ikke gjenopbygge ødelagt vev. Selv om metoden har vist seg å redusere smerte, sitvhet og hevelser og forbedre bevegelighet, kan den ikke gjenoppbygge muskler eller reparere benskader som allerede har oppstått i kroppen.

Ved en konsultasjon vil akupunktøren først konsentrere seg om å stille en nøyaktig diagnose. Det stilles en rekke spørsmål ang. pasientens sykehistorie, opplevelse av symptomer, kosthold og livsførsel, avføring og urin, oppfatning av varmt og kaldt, smerteopplevelser, familiesituasjon, barndom, arbeid og hobbyer mv.

Akupunktøren lytter til stemme evt. hoste, observerer lukt, farge på hud, ser på tungen og tar pulsen på håndleddene. På grunnlag av dette stiller behandler en diagnose og velger hvilke akupunkturpunkter som skal behandles.

Under selve behandlingen ligger man på en behandlingsbenk. Man må kle av seg såpass mye at utøveren får tilgang til relevante punkter på kroppen. De mest brukte akupunkturpunktene er på armene opp til albuen og på bena opp til kneet, i tillegg brukes ofte punkter på ryggen.

Tynne, sterile engangsnåler av rustfritt stål stikkes inn i valgte akupunkturpunkter. Det brukes fra 1-20 nåler. Når nålene settes kan man oppleve en nummenhet, trykk eller en svak smerte. Nålene kan bli stående urørte eller de manipuleres med fingrene, varmes opp eller stimuleres elektrisk, avhengig av hvilken måte man jobber på. Nålene kan settes og taes ut igjen med en gang eller de kan sitte i punktet opptil ca. 30 minutter.

Akupunktur utøves på private klinikker, ved noen sykehus, ved blant annet smerteklinikkene, fødeavdelinger, ved enkelte av slagenhetene og av allmennpraktiserende leger. Enkelte tannleger bruker også akupunktur.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hva slags lidelse som behandles, hvor omfattende tilstanden og hvor lenge man har hatt plagen.
Etter 6-8 behandlinger burde man ha merket en bedring, ifølge utøvere av metoden.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

I forbindelse med behandling kan det oppstå bivirkninger som for eksempel trøtthet, svimmelhet og kvalme. Noen opplever en nummenhet eller prikking der nålene sitter.

Infeksjon i stikkstedet har forekommet, men akupunktur regnes som en trygg behandlingsmetode når man oppsøker kvalifisert behandler.

  • Personer med blødersykdom, blodforgiftning eller metallallergi bør være forsiktig med akupunktur.
  • Personer med pacemaker eller uregelmessig hjerterytme bør unngå elektroakupunktur.

  • Oppsøk kvalifisert behandler.
  • Ta kontakt med din behandler/terapeut ved behov etter en konsultasjon.
  • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Det er gjort en rekke studier på akupunktur, både utenlands og i Norge.
Norges forskningsråd har siden 1992 støttet flere akupunkturstudier.

Verdens Helseorganisasjon, WHO har registrert minst 40 ulike lidelse de mener akupunktur kan hjelpe mot, som omfatter smertebehandling, astma og allergi, gynekologiske lidelser, fordøyelsessykdommer, sykdommer i urinveier og hjerte- og karsykdommer m.m.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Akupunktør er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.

> Søk her:  Behandler.no

Flere skoler i Norge tilbyr akupunktur utdanning. Utdanningen foregår som et deltidsstudium over 3,5 – 5 år.

Det tilbys egen utdanning i akupunktur for leger og annet helsepersonell. Dette kan være kortere og mindre omfattende kurs.

Mange akupunktører har akupunktur som sin fulle utdannelse. Andre bakgrunn som f.eks. sykepleier, lege eller fysioterapeut og tillegssutdanning i akupunktur. Noen akupunktører har fått hele sin utdanning i utlandet.
(Bakgrunnen til den enkelte utøver kommer fram på profilsiden, se  behandlerlisten på Behandler).

> Kurs og utdanning innen akupunktur

> Kurs og utdanning A-Å

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler