Hva er AcuNova (Akupunktur 2000)

AcuNova er et mikro-akupunktur system, hvor man stimulerer punkter rundt kroppens ledd. I og omkring alle ledd i kroppen er det følsomme reflekspunkter, som har forbindelse med ulike avsnitt av hjernen.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto: Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

AkuNova (tidligere Akupunktur 2000) er en del av et behandlingssystem hvor man behandler hele kroppen via et avgrenset område. I likhet med tradisjonell Akupunktur brukes nåler i behandling.


Utøvere av Akupunktur 2000/Acu Nova BEHANDLERLISTEN

AcuNova tar utgangspunkt i at det omkring alle ledd i kroppen finnes følsomme reflekspunkter. Disse har forbindelser til forskjellig deler av hjernen. Ved å stimulere bestemte punkter, sendes signaler til hjernen som nå starter en prosess som vil påvirke forskjellige deler av kroppen.

Akupunktur 2000 er utivklet av den danske akupunktøren John Boel. Metoden ble første gang presentert januar 2000, på en verdenskongress i Colombo.

Fra 1987 arbeidet Boel med øyepasienter mv. og akupunktur. Pr. 2018 er metoden stadig i utvikling og kurs og behandling ledes av John Boel jr.

AcuNova/Akupunktur 2000 blir brukt ved:

Øyelidelser
– Øyeforkalking, svaksynthet, kikkertsyn (tunnelsyn) osv.

Øreproblemer
Tunghørthet, døvhet og øresus (tinnitus).

Smertebehandling
– I forbindelse med leddgikt, becterews, migrene/ hodepine, menstruasjonssmerter, fibromyalgi, frossen skulder, tennis albue, isijas.

Akupunktur 2000 har også blitt brukt ved kroniske lidelser og kronisk tretthetssyndrom.

Konsultasjon starter med en samtale.

Akupunkturnålene blir stukket inn i reflekspunkter i ledd, noe som skal gi signaler til hjernen og tilbake til området som skal behandles.

Det brukes 4 nåler av gangen, bortsett fra ved behandling av øyesykdommer, hvor det brukes 6 nåler.

Antall behandlinger avhenger av hva slags plage, problem som skal hjelpes og av hvor omfattende tilstanden eller plagen er. Behandlingsforløp kan avtales med utøver av Akupunktur 2000/Acu Nova 

Et forløp kan se slik ut, ifølge den danske opphavsmannen John Boel:

Øyebehandling
Intensiv behandling de to første ukene, to ganger om dagen i 10 dager med en times mellomrom. De to neste ukene fortsetter behandling en gang pr. uke (to behandlinger). Synet blir målt før første behandling og flere gange i løpet av de 2 ukene.

Det er nå 3 muligheter:
1. Synet har blitt bedre.
Behandlingen fortsetter en dag (to behandlinger) i uken de neste tre uker. Deretter trappes behandlingen ned. Når det optimale er nådd følger behandling en dag (to behandlinger) i måneden resten av livet.

2. Synet har blitt dårligere. Samme som 1, men synet måles hver gang.

3. Ingen endring.
Vent en måned. Hvis synet er bedre efter en måned, fortsett som 1. Hvis synet ikke er bedre, kan metoden ikke hjelpe pasienten.

Pasienten behandles alltid to ganger om dagen med minst en times mellomrom.

Smerte
Hvis man ikke ser resulater etter to behandlinger kan ikke metoden hjelpe.

Øresus/tinnitus
Behandling 10 dager etter hverandre, bortsett fra weekend. Nedtrapping på samme måte som ved øyebehandling.
Hvis en tinnitus-pasient ikke merker noen endring etter første dag, forbedring eller forværring, kan man ikke få hjelp ved metoden.
(Ifølge opphavsmann er det 50 – 60 prosent mulighet for at man kan få redusert lidelsen).

I forbindelse med behandling kan det oppstå bivirkninger som for eksempel trøtthet, svimmelhet og kvalme. Noen opplever en nummenhet eller prikking der nålene sitter.

Infeksjon i stikkstedet har forekommet, men akupunktur regnes som en trygg behandlingsmetode når man oppsøker kvalifisert behandler.

Personer med blødersykdom, blodforgiftning eller metallallergi bør være forsiktig med akupunktur.

Personer med pacemaker eller uregelmessig hjerterytme bør unngå elektroakupunktur.

Det er gjort enkelte mindre studier med  Akupunktur 2000/AcuNova. Særlig har erfaring og studier i behandling av øyesykdommer fått oppmerksomhet.

I 2003 ble det gjort en studie, et pilotprosjekt av effekten på pasienter med øyeforkalkning, (aldersbetinget Macula Degeneration – AMD). Omkring 70% av de som deltok i studien fikk en synsnforbedring på 27% iløpet av 4 uker. I 2006 er resultaterne på omkring 80% ifølge opphavspersonen av metoden.

Det har også blitt gjort forskning med meotden ved Universitetet i Graz i Østerrike på en av de uhelbredelige øyensykdommene, ”kikkertsyn” eller på latin, Retinitis Pigmentosa. Her fant man at akupunkturen påvirket synsfeltet ved 11 av 14 øyne med hensyn til en synsforbedring.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv.

Akupunktør er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside kommer det frem om den enkelte står i offentlige registre samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

Utøvere av Akupunktur 2000/Acu Nova behandlerlisten

Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

 

Utdannelse innen John Boels moderne akupunkturmetoder (BMA) (tidl. Akupunktur 2000). består i totalt 460 timer:
240 timer teori, 120 timer praksis/hospitering, 100 timer selvstudier.

Kurs og utdanning A-Å

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

Utøvere av Akupunktur 2000/Acu Nova BEHANDLERLISTEN

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

  • Søk på behandlingsmetode
  • Søk på navn
  • Søk sted/område
  • Søk på problem/plage
  • Les resultat som liste eller på kart

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.