Hva er Øreakupunktur

Øreakupunktur, auriculoterapi er basert på teorien om at hele kroppen med de forskjellige deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret. Ved å stimulere bestemte punkter i øret kan man behandle og forebygge plager og sykdom.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Øreakupunktur er en form for akupunktur. Punkter i ørene som gjenspeiler sykdom eller svakhet i korresponderende del av kroppen, behandles med nåler, elektrisk stimulering med trykk eller massasje, laser el.

ECIWO
Øreakupunktur og lignende metoder som øyeakupunktur, ankelakupunktur, skalleakupunktur, og håndakupunktur tilhører de bioholografiske metodene, og forklares gjennom ECIWO-biologien:

Ordet ECIWO er en forkortelse for: ”Embryo Containing Information of the Whole Organism”, som betyr at hver eneste celle i kroppen inneholder informasjon om hele organismen. Dette forholdet gjør seg også gjeldende på høyere nivåer av organisk struktur, både hos dyr, planter og mennesker. Eciwo omtales også som mikrosystemer.


NADA-metoden

Et eget program egnet for avvenning av rus problemer, som inneholder øreakupunktur, kalles NADA-metoden. NADA-programmet er et poliklinisk opplegg over 3 måneder som i tillegg til øreakupunktur omfatter sosial- og psykologisk rådgivning, samt urinkontroller. (Se mer under «Historikk»).

Hva er Akupunktur
Hva er ECIWO

Hippokrates omtaler en metode til behandling av isjias ved punktur av ørets bakflate, og han nevner også i boken «Om forplantningen» at de gamle egyptere benyttet en slik øremetode som prevensjonsmetode: «De som var blitt skåret i øret, kunne fortsatt ha kjønnsomgang og ejakulere, men bare sæd i mindre mengder og ufruktbar.»

Spesielle former for ørebehandling har åpenbart spilt en rolle i oldtidens medisin. Også i det gamle Kina ble øret tillagt særlig betydning i medisinen. Under Tang-dynastiet (600-800 e. Kr) var det en skole med kinesiske akupunktører som anvendte ca. 30 forskjellige punkter i øret.

Den moderne utviklingen av øreakupunktur ble etablert av den franske legen Paul Nogier. I 1951 registrerte han at noen av hans pasienter som led av kroniske ryggsmerter, hadde blitt vesentlig bedre etter behandling med brenning i øret hos en kvinne som drev slik behandling som en del av folkemedisinen. Dette fikk ham til å begynne et forskningsarbeide for å kartlegge sammenheng mellom soner/punkter i ørene og sykdommer i forskjellige deler av kroppen.

I 1957 publiserte Nogier sine oppdagelser i et tysk tidsskrift for akupunktur. Dermed ble øreakupunkturen også kjent i Kina. Kineserne satte i gang store masseundersøkelser som bekreftet Nogiers oppdagelse av øreakupunkturen. Øreakupunkturen har siden vært kjent som en del av kinesisk og internasjonal akupunktur som et «akupunkturens mikrosystem». Kineserne anerkjenner Nogiers oppdagelse, og han er blitt foreslått til Nobelprisen i medisin fra kinesisk hold.

I 1967 oppdaget Nogier at stimulering av et affisert punkt i øret gav et spesielt utslag i den arterielle puls som kan palperes ved håndleddet. Denne reaksjonen ga en ny mulighet til å bestemme aktuelle behandlingspunkter i øret på en mer individuell basis og åpnet for en rekke nye muligheter for diagnostikk og terapi. Nogier valgte å kalle denne nye utviklingen for «øremedisin» eller aurikulomedisin, til forskjell fra øreakupunktur.

NADA-modellen
Ved Lincoln Hospital i New York utviklet psykiateren Michael Smith og hans team NADA-metoden på 1970 tallet, til langtidsbehandling av narkomane der øreakupunktur inngår som en vesentlig del av behandlingsopplegget. Men allerede i 1985 grunnla Smith den første NADA-protokollen.

NADA-metoden ble tatt opp av Uteseksjonen i Oslo som arrangerte et kurs i NADA-programmet sommeren 1996. Metoden praktiseres i dag ved flere behandlingsinstitusjoner for narkomane i Norge og av private behandlere.

Les også:
Akupunktur gir håp for rusmisbrukere
På den den internasjonale NADA-konferansen 2015, som ble arrangert i Oslo, deltok helsearbeidere og eksperter fra hele verden. Helseministeren støtter alternativ behandling for denne gruppen.


Øreakupunktur kan brukes ved de fleste sykdommer og plager, både fysisie og psykiske. Metodne brukes også som egenbehandling eller som støttebehandling.

 • Som smertestillende brukes en nål i øret svarende til operasjonsstedet, for å redusere behovet for smertestillende medikamenter etter kirurgiske inngrep.

 • I Kina brukes øreakupunktur ved behandling av gallesten og nyresten.

 • Øreakupunktur er blitt mye brukt til røykavvvenning og avvenning og behandling av narkomane.

Behandler finner fram til de affiserte punkter i ørene som gjenspeiler sykdom eller svakhet i korresponderende del av kroppen. Disse bestemmes i øreakupunkturen hovedsakelig ved at de er ømfintlige for trykk eller de har minsket elektrisk hudmotstand. Til dette benytte en palpasjonsmetode eller elektriske punktsøkere.

Punktene kan behandles med forskjellige typer fysiske stimuli:
Med nåler som i akupunktur, med elektrisk stimulering av forskjellig art, med trykk eller massasje, med laser, eller med injeksjoner av medikamenter. I Kina benyttes ofte en metode der man fester frø av en kinesisk urt på punktet og lar pasienten behandle dette selv med trykkmassasje.

Man benytter også små nåler som blir stående i punktet gjennom lengre tid, såkalte semipermanente nåler, for å oppnå en mer kontinuerlig behandling.

NADA-programmet er et opplegg over 3 måneder som i tillegg til øreakupunktur omfatter sosial- og psykologisk rådgivning, samt urinkontroller.

 • Mange klienter kan merke en virkning eller forandring allerede etter en behandling.
 • Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende problemet er, hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. Smerter i forbindelse med akutte lidelser kan f.eks. lindres forholdsvis raskt.
 • Behandlingsforløp kan avtales med behandler – ØreakupunkturNADA-utøvere

Behandlingen kan være smertefull, men vil likevel i de fleste tilfeller oppleves av pasienten som en «lettelse».
Reaksjoner etter behandlingen oppstår vanligvis behandlingsdagen eller dagen etter og kan medføre en forverring av de symptom som fra før er aktive.
Ellers kan man oppleve generelle symptom som hodepine, tretthet, diare, svetting, utsondring fra slimhinner og økt vannlating. Disse symptomene er forbigående og tolkes som tegn på at kroppens selvhelbredende system er stimulert og at det skjer en avgiftning.

 • Oppsøk kvalifisert behandler, øreakupunktør, NADA-utøver
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Øreakupunktør/akupunktør er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

Utøvere av øreakupunktur på behandlerlisten

Utøver av NADA på behandlerlisten

Akupunktører på behandlerlisten

Utdanning i øreakupunktur kan være en utdannelse over tid eller kurs som inngår i annen utdanning, som akupunktur, soneterapi, refleksologi mv.)

> Kurs og utdanning i ØREAKUPUNKTUR

> Kurs og utdanning A-Å

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

Utøvere av øreakupunktur på behandlerlisten

Utøver av NADA på behandlerlisten

Akupunktører på behandlerlisten

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.