Hva er Tradisjonell kinesisk medisin - TKM

Tradisjonell kinesisk medisin er basert på kinesisk filosofi og folkemedisin. Metoden omfatter en rekke ulike teknikker, som skal gi helse og balanse.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) – Traditional Chinese medicine (TCM) er behandling som er basert på kinesisk filosofi og folkemedisin med opprinnelse i Kina. Målet med behandling er å oppnå en flyt i kroppen som skal gi god helse.

Behandlingen består av en rekke ulike teknikker, blant disse er:

Akupunktur
Akupressur
Buqi

Massasje:
Kinesisk massasje
Tuina massasje
Kopping, vakumbehandling

Trening/behandling
Tai chi/Taiji


Urtemedisin
Kostholdsveiledning/Ernæringsterapi


Av nyere metoder basert på Tradisjonell kinesisk medisin er Buqi. Ulike treningsformer, som Qigong, Tai chi inngår også i systemet.

TKM er basert på folkemedisin der kinisisk fiolosofi ligger til grunn. Det innebærer at man for eksempel forholder seg til Qi, vital energi som går inn i alt og som påvirker alt. For å oppnå god helse må Qi flyte fritt i kroppen. Stagnasjon kan gi sykdom og dårlig helse. Hvor mye Qi vi har varierer fra person til person og i kroppen har vi egne baner, kalt meridianer, som frakter Qi rundt.

Dette forholder man seg til både i diagnostisering og behandling, f.eks. med akupunktur.

Et annet sentralt begrep i kinesisik filosofi er Yin Yang, pulserende, komplementære krefter som påvirker hverandre og som kan vise hvordan man kan søke mot balanse og likevekt.


Tre skatter

«Du er ved god helse hvis dine tre skatter er i harmoni»,  sies det i kinesisk medisin.

Disse skattene er Jing, Qi og Shen. De omfatter all Qi i kroppen, all Yin og yang og alle organene. Sammen utgjør de summen av de fysiske og psykiske energiene i mennesket. Dette illustreres ved å se De tre skatter» som et tre:

«Jing er røttene på treet og representerer den basisenergien man er født med. Den er fundamentet som alt annet springer ut fra».

«Qi er stammen på treet og er et bilde på den energien man gir seg selv, dvs. det daglige påfyllet som man henter fra mat og luft. Den er kroppens balanserende midtpunkt».

«Shen er bladverket på treet og symboliserer den mentale, emosjonelle og åndelige energi. Shen er det som får en til å blomstre».

Metodene som inngår i Tradisjonell kinesisk medisin – TKM har blitt utviklet gjennom århundrer og er blant de eldste behandlingsmetodene vi kjenner til. Det finnes 2000 år gamle skriftlige kilder på akupunktur, men man regner med at metoden er minst 4000 år gammel.

En modernisert forklaringsmodell for Tradisjonell kinesisk medisin – TKM som system ble lansert på 1950-tallet.

I Kinesisk kultur har det vært tradisjon for at legen kun får betalt når pasienten holdes frisk.

I mange land er akupunktur en vesentlig del av helsetilbudet.

 • I Kina er TKM (TCM) en del av det offentlige helsesystemet. Landets nasjonalforsamling vedtok å sidestille TKM med vestlig medisin i 2016.

 • 2020: Verdens Helseorganisasjon, WHO har oppdatert sin klassifisering av sykdomsdiagnoser og i den inngår Tradisjonell kinesisk medisin – TKM, med blant annet akupunktur og massasje.
  Les mer

 • I Sveis er Homeopati, urtemedisin og akupunktur siden 2019 tilgjengelig på linje med skolemedisin, etter ønske fra befolkningen.
  Les mer

 • I Norge brukes akupunktur og masssje ved en rekke av landets sykehus.
  Les mer

  I Norge tilhører Tradisjonell kinesisk medisin og alle metodene som inngår, kategorien alternativ behandling.

Behandlingsmetodene innen Tradisjonell kinesisk medisin – TKM brukes til behandling av en lang rekke ulike sykdommer og plager, og som forebyggende helsetiltak.

Behandler søker å stille en diagnose og stiller en rekke spørsmål om symptomer, søvn, avføring, urin mv.

I tillegg vil behandler se på tilstand rundt øyne, tunge, hud, ansiktsfarge, negler, kroppslukt mv. Behandler sjekker også puls.

Disse observasjonene vil hjelpe behandler med å stille diagnose og bestemme behandlingsforløp, som kan bestå av akupunktur, massasje, urtemedisin mv.


Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende problemet er, hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler/utøver av TKM

Akupunktør Urtemedisiner Massør mv

 • Urter kan påvirke opptak av legemidler.
 • I forbindelse med akupunktur har infeksjon i stikkstedet forekommet, men akupunktur regnes som en trygg behandlingsmetode når man oppsøker kvalifisert behandler.
 • Uflere urter er giftige eller de kan gi bivirkninger av ulik grad.
 • Urter som er produsert under uhygeniske forhold kan være helseskadelig.
 • Personer med blødersykdom, blodforgiftning eller metallallergi bør være forsiktig med akupunktur.
 • Ved visse situasjoner bør man forsikre seg om at massasje er tilrådelig, og være særdels nøye med å oppsøke kvalifisert behandler, for eksempel ved: Graviditet (det finnes massasje tilpasset gravide), kreft, blodsykdommer og blodpropp, kroniske hudproblemer eller skader på huden, hjerteproblemer, bindevevssykdommer, skadde nerver eller nedsatt funksjonsdyktighet/ bevegelighet.

 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoder innen Tradisjonell kinesisk medisin kan være til hjelp.

Verdens Helseorganisasjon, WHO har registrert minst 40 ulike lidelse de mener akupunktur kan hjelpe mot, som omfatter smertebehandling, astma og allergi, gynekologiske lidelser, fordøyelsessykdommer, sykdommer i urinveier og hjerte- og karsykdommer m.m.

På bakgrunn av en rekke studier utga WHO rapporten «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023»
WHO vil at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet.
Les mer

Norges forskningsråd har siden 1992 støttet flere akupunkturstudier.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Tradisjonell kinesisk medisiner – akupunktør, massør, urtemedisiner mv. er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Finn behandler på Behandler.no


Urter

I Norge er det begrensninger på hva man har lov til å selge av urter. I «Urtelisten» som er utarbeidet av Statens legemiddelverk, er det oppført rundt 700 plantearter i ulike kategorier. De urtene som er klassifisert som «ikke legemiddel» kan omsettes fritt, mens de som er plassert i kategoriene «legemiddel» og «reseptpliktig legemiddel» har omsetningsrestriksjoner. Hvis en urt ikke er oppført i Urtelisten, kommer den per definisjon i kategorien «legemiddel».

I Norge er det egne utdannelser innen Akupunktur, Akupressur, Massasje, Kopping, Buqi mv.

> KURS OG UTDANNING

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

Utøvere av Tradisjonell kinesisk medisin, TKM

Akupunktører på behandlerlisten

Urtemedisinere på behandlerlisten

Massører på behandlerlisten

Utøvere av kopping på behandlerlisten

 

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.