VEILEDER: Smerter – hvordan bli kvitt plagene

Å ha smerter er svært ubehagelig og går ut over både livskvalitet og arbeid. Amerikanske helsemyndigheter har utgitt en veileder for smertebehandling og ber pasienter vurdere komplementær helsehjelp.

Ikke bare er det plagsomt og kanskje lammende vondt. Smerter, muskel- og skjelettlidelser er den vanligste årsaken til sykefravær. Noen har kortvarig, forbigående smerter. Andre lever med kroniske plager.

Men hva slags behandling skal man velge for ryggsmerter, hodepine, artrose, nakkesmerter, fibromyalgi, smerter i forbindelse med kreft, leddgikt?

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

I USA har det over tid pågått en storstilt satsing på medikamentfri behandling, og forskning på bruk av komplementære/alternative behandlingsmetoder. Bakgrunnen for dette er skader, avhengighet og dødsfall etter bruk av legemidler; et alvorlig problem som øker i omfang. Allerede i 2005 ble det bevilget penger til forskning ved seks nye sentere, lokalisert både nasjonalt og internasjonalt, for å styrke forskningen rundt noen viktige områder som kreft, leddgikt, astma og smerte.

>> Satser på medikamentfri smertebehandling


Veileder med komplementære muligheter

Det amerikanske senteret National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) har utgitt en veileder – «Pain: Considering Complementary Approaches», som gir en oversikt med komplementære behandlingsmetoder for smerter, inkludert akupunktur, massasjeterapi, meditasjon, spinalmanipulering, yoga og mer.

I likhet med Norge er smerter den vanligste årsaken til å søke medisinsk behandling, også i USA. Det er også en vanlig årsak til at folk henvender seg til utøvere av komplementære tilnærminger.

Veilederen bruker begrepet «Integrative medicine. Integrerende helsehjelp – i Norge også kalt integrert medisin, vektlegger en helhetlig, pasientfokusert tilnærming til helseomsorg og velvære – ofte inkludert mentale, emosjonelle, funksjonelle, åndelige, sosiale og samfunnsmessige aspekter. I dette inngår komplementær og alternativ behandling.

Begrepene “alternativ” og “komplementær” brukes ofte om hverandre, men de to begrepene refererer til ulik bruk:

 • “Komplementær” refererer vanligvis til å bruke en ikke-konvensjonell tilnærming sammen med konvensjonell medisin.

 • «Alternativ» refererer til å bruke en ikke-konvensjonell tilnærming i stedet for konvensjonell medisin.

De fleste mennesker bruker ikke-konvensjonelle tilnærminger sammen med konvensjonell helsehjelp.

Behandling for smerte, som omtales i veilederen:

Artrose, Hodepine, Nakkesmerter, Fibromyalgi, Korsrygg-smerte, Nakke og skuldersmerter, Kreft smerter, Leddgikt, Slitasjegikt, Irritabelt tarm (IBS), Temporomandibular Disorder (smerter og tap av bevegelse i kjeveleddene).

(Nedenfor listes opp hvilke metoder som brukes ved ulike smertetilstander).

1: Akupunktur


2: Massasje


3: Meditasjon og Mindfulness


4:
Avspenningsteknikker, som Biofeedback, Selvhypnose/hypnoterapi, pusteøvelser, guidede bildeteknikker/visualisering)

5: Spinal manipulasjon – Kiropraktik, Osteopati


6: Tai chi


7: Yoga


8: Kosttilskudd og andre naturprodukter  – Vitamin- og mineralterapi, Urtemedisin, Biopati


9: Andre metoder:


Er det trygt

Mange lurer på om komplementære behandlingsmetoder er sikre. Dette er et viktig spørsmål, og det har ikke et enkelt svar. Sikkerhet avhenger av den enkelte tilnærmingen, og hver behandlingspraksis eller produkt bør vurderes hver for seg, ifølge veilederen.

Behandlingsmetoder som akupunktur, massasjeterapi, meditasjon, avspenningsteknikker, spinalmanipulasjon, tai chi og yoga er generelt trygge å bruke når de blir utøvet av en fagperson eller godt kvalifisert instruktør. Alvorlige bivirkninger er sjeldne.

Samtidig kan det forekomme at komplementære behandlinger som er trygge for sunne mennesker, kanskje ikke er trygge for personer med visse medisinske tilstander. Dette kan skyldes selve tilstanden eller på grunn av behandlingen personen mottar. Hvis du har smerter, har du minst ett helseproblem. Du har kanskje andre også. Så det er viktig å finne ut om en komplementær tilnærming er trygg for deg.

Ideelt sett burde man diskutere all behandling man velger med sin lege, men dessverre er det mange som har blitt møtt med forutinntatte, negative holdninger. Men det har vist seg at god kommunikasjon mellom lege og pasient om bruk av ulike behandlingsmetoder kan være avgjørende for pasientens helse.

Dette undersøkte forsker Anita Salamonsen i forbindelse med sin doktorgradsavhandling “Boundary walkers.The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context” fra 2013.

>> Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst


Behandling for smerte

Fra veilederen «Pain: Considering Complementary Approaches», basert på forskning.

1: AKUPUNKTUR
Akupunktur består i å stikke tynne nåler gjennom huden på bestemte steder på kroppen for å forebygge eller behandle sykdom og for å bedøve eller lindre smerte. Det finnes ulike tilnærminger.

Hjelper akupunktur å lindre smerter? Studier tyder på at akupunktur kan bidra til å lindre smerter i korsryggen og knesmerter forbundet med slitasjegikt. Det kan bidra til å redusere hyppigheten av spenningshodepine og forhindre migrene hodepine. Det kan også bidra til å lindre noen symptomer på fibromyalgi.

 • Korsrygg-smerte
  Akupunktur kan gi en liten forbedring i smerter i korsryggen.
  Når helsepersonell må ta beslutninger om de beste måtene å behandle sine pasienter, er de ofte avhengige av retningslinjer for klinisk praksis — vitenskapelige baserte anbefalinger for pasienten omsorg. En retningslinje for klinisk praksis utstedt av American College of Physicians, en nasjonal organisasjon av leger som er spesialister, anbefaler akupunktur.

 • Artrose
  Akupunktur kan lindre smerter hos personer med smerter i kneet på grunn av slitasjegikt, men effekten ser ut til å vare i kort tid.

 • Hodepine
  Akupunktur kan være nyttig for spenningshodepine. Å legge akupunktur til annen migrenebehandling kan bidra til å redusere frekvensen av migrene.

 • Nakkesmerter
  Mye tyder på at akupunktur kan være nyttig for nakkesmerter, men bare en liten mengde forskning er gjort på denne typen smerter.

 • Fibromyalgi
  Nyere studier har gitt oppmuntrende bevis på at kropp og kroppspraksis, inkludert akupunktur, kan bidra til å lindre noen symptomer på fibromyalgi.

>> Les mer – Hva er akupunktur

 

>> AKUPUNKTØRER PÅ BEHANDLERLISTEN, Behandler.no
Hver utøver har egen profilside med opplysning om bakgrunn, erfaring mv.

Foto: Shutterstock

2: MASSASJE
Massasje har blitt praktisert i de fleste kulturer, både østlige og vestlige, gjennom menneskets historie. Det var et av de tidligste verktøyene som folk brukte for å prøve å lindre smerter.

Risikoen for skadelige effekter fra massasjeterapi ser ut til å være lav. Det har imidlertid vært sjeldne rapporter om skader. Noen av de rapporterte tilfellene involverte kraftige former massasje, for eksempel dypvevsmassasje.
Se «Hva er Massasje/Forsiktighetsregler».

Hjelper massasjeterapi å lindre smerte?
Forskning antyder at massasjeterapi kan bidra til å lindre flere slags smerter, men i de fleste tilfeller er bevisene ikke sterke. Når massasjeterapi hjelper, varer effekten ofte i kort tid.

 • Korsrygg-smerte
  Det er noe som tyder på at massasje kan føre til svake forbedringer i kroniske smerter i korsryggen. Det er usikkert om noen typer massasje er mer effektive enn andre.

 • Nakke og skuldersmerter
  Massasjeterapi kan være nyttig for smerter i nakke og skulder, men det ser ut til å gi bare kortsiktig lindring.

 • Kreft smerter
  Massasjeterapi kan være en del av støttende pleie for kreftpasienter som ønsker å prøve det, men beviset på at det kan lindre smerter og angst er ikke sterkt.

 • Leddgikt
  Noen studier tyder på at massasjeterapi kan være nyttig for leddgikt. Det er forsket mer på artrose enn revmatoid artritt.

 • Hodepine
  Bare et lite antall forskningsstudier har sett på om massasjeterapi er nyttig for hodepine, og resultatene har vært inkonsekvente.

 • Fibromyalgi
  Massasjeterapi kan være nyttig for noen fibromyalgi-symptomer, inkludert smerter, hvis den fortsetter over tid.

   

   

> Les mer – Hva er Massasje

> MASSØRER PÅ BEHANDLERLISTEN, Behandler.no
Hver utøver har egen profilside med opplysning om bakgrunn, erfaring mv.


 

3: MEDITASJON OG MINDFULNESS
Meditasjon har en historie som går mer enn 3000 år tilbake. De fleste meditasjonsteknikker startet i østlige religiøse eller åndelige tradisjoner.Meditasjon og oppmerksomhets trening kan utøves av mange grunner, deriblant å hjelpe til med å håndtere smerter.

Meditasjon og mindfulness blir vanligvis ansett som trygt for de fleste.
Meditativ praksis som involverer lange stillingsperioder kan være smertefullt for noen mennesker, for eksempel de med leddgikt.

Hjelper meditasjon og mindfulness å lindre smerter?
– Det fines kun en liten mengde forskning på meditasjon eller mindfulness for smerter. Studier har vist at mindfulness, meditasjon ikke er mer effektiv enn kognitiv atferdsterapi for kroniske smerter, men det kan være et alternativ å prøve.

 • Korsygg-smerte
  Å lære mindfulness kan føre til en liten kortsiktig forbedring av smerter i korsryggen.

>> Hva er Mindfulness

 

>> UTØVERE AV MINDFULNESS OG MEDITASON PÅ BEHANDLERLISTEN, Behandler.no
Hver utøver har egen profilside med opplysning om bakgrunn, erfaring mv.


 

4: AVSPENNINGSTEKNIKKER
Avspenningsteknikker inkluderer en rekke metoder som

Målet er å produsere kroppens naturlige avslapningsrespons, preget av tregere pust, lavere blodtrykk og en følelse av ro og velvære.

Noen mennesker bruker avspenningsteknikker for å frigjøre spenninger og motvirke de dårlige effektene av stress. Avslapning brukes også for søvn, roe følelser og redusere smerter.

Er avspenningsteknikker trygge?
Avslapningsteknikker anses generelt som trygge for sunne mennesker. Det har vært sjeldne rapporter om at visse avspenningsteknikker kan forårsake eller forverre symptomer hos personer med visse psykiske helsetilstander, eller dem med en historie med overgrep eller traumer.

Hjelper avspenningsteknikker å lindre smerter?
Forskningsresultater indikerer at avspenningsteknikker kan være et nyttig tillegg til behandlingsplaner for noen smertefulle tilstander.

 • Irritabelt tarmsyndrom
  Avspenningsteknikker kan forhindre eller lindre symptomer på irritabelt tarmsyndrom hos noen mennesker.

 • Temporomandibular Disorder (smerter og tap av bevegelse i kjeveleddene)
  Avspenningsteknikker og biofeedback kan bidra til å redusere smerte hos noen mennesker.

 • Fibromyalgi
  Det er foreløpig bevis på at avspenning eller guidede visualiseringsteknikker noen ganger kan forbedre smerter og redusere tretthet fra fibromyalgi.

 • Andre typer smerter
  Avslapningsteknikker kan bidra til å redusere hodepine og magesmerter hos barn.

AVSPENNING PÅ BEHANDLERLISTEN, Behandler.no:
Hver utøver har egen profilside med opplysning om bakgrunn, erfaring mv.

Guidet bilde/visualiseringUtøvere på behandlerlisten  – personlig utvikling

5: SPINAL MANIPULASJONKiropraktik, Osteopati

Ved spinal manipulasjon bruker kiropraktorer, osteopat hendene eller et utstyr for å gi et kontrollert trykk på et ledd i ryggraden.

Alvorlige skadelige effekter forbundet med spinalmanipulering er sjeldne.

Hjelper spinalmanipulasjon å lindre smerter?

 • Smerter i nedre rygg
  Spinal manipulering kan gi mild til moderat lindring fra smerter i korsryggen. Det ser ut til å fungere så vel så bra som å påføre varme, bruke en fast madrass og ta smertelindrende medisiner. American College of Physicians (organisasjon for legespesialister) har anbefalt manipulering av ryggraden som en av flere ikke-medikamentelle behandlinger som pasienter med kroniske korsryggsmerter kanskje vil vurdere.

 • Hodepine
  Spinalmanipulering kan hjelpe mennesker med kronisk spenningstype eller nakkerelatert hodepine, og kan også være nyttig for å forhindre migrene.

 • Nakkesmerter
  Det er noen bevis for at manipulering av ryggraden kan bidra til å lindre nakkesmerter, men mye av forskningen på denne teknikken har vært av lav kvalitet.

>> UTØVERE AV SPINAL MANIPULASJON PÅ BEHANDLERLISTEN, Behandler.no:
Hver utøver har egen profilside med opplysning om bakgrunn, erfaring mv.

>> Hva er Kiropraktikk
>> Hva er Ostopati

 

>> Kiropraktorer på behandlerlisten

>> Osteopater på behandlerlisten

kvinne mottar kraniosakralterapi blir berørt på hodet
Foto: Shutterstock

6: TAI CHI, TAIJI, Qigong
Tai Chi, som har sin opprinnelse i Kina som en kampsport, er en sinn- og kroppspraksis. Tai Chi innebærer å bevege kroppen sakte, forsiktig og med bevissthet, mens du puster dypt. Mange mennesker trener Tai Chi for sin helse og velvære. Tai Chi har blir også praktisert for visse helseproblemer.

Generelt er det trygt å utøver Tai Chi. Hvis du har noen kroniske helsetilstander, hvis du tar medisiner, eller hvis du er gravid, bør du ta forhåndsregler, og sørg for at Tai Chi-instruktøren din er kjent med helsesituasjonen din.

Tai Chi har blitt undersøkt for personer med slitasjegikt, smerter i korsryggen og fibromyalgi.

 • Artrose
  I forskningsstudier var Tai Chi bedre enn et trenings- og tøyningsprogram og sammenlignbart med fysioterapi for å lindre smerter hos personer med artrose i kneet.
  Retningslinjene for American College of Rheumatology for behandling av artrose i kneet omtaler Tai Chi som en av flere ikke-medikamentelle tilnærminger som kan være nyttige.


 • Smerte i korsryggen
  Retningslinjer for klinisk praksis utstedt av American College of Physicians, har anbefalt Tai Chi som en av flere ikke-medikamentelle behandlinger som pasienter med kroniske korsryggsmerter kanskje vil vurdere.


 • Fibromyalgi
  Funn fra noen studier antyder at meditativ bevegelsesbehandling, for eksempel Tai Chi, kan gi moderat lindring av noen symptomer på fibromyalgi.


FINN UTØVERE AV TAI CHI OG QIGONG PÅ BEHANDLERLISTEN, Behandler.no:
Hver utøver har egen profilside med opplysning om bakgrunn, erfaring mv.

>> Les mer – Hva er Qigong

>> Utøvere av Qigong på behandlerlisten


7: YOGA
Yoga er en kompleks praksis, forankret i indisk filosofi, som oppsto for flere tusen år siden. Selv om klassisk yoga også inkluderer andre elementer, vektlegger yoga som blir praktisert i USA typisk fysiske holdninger, pusteteknikker og meditasjon.

Mange som praktiserer yoga, gjør det på grunn av generell helse og velvære. Yoga brukes også til spesifikke helsemessige forhold, hvorav noen involverer smerte.

Yoga anses generelt som trygt for sunne mennesker når de utføres riktig, under veiledning av en kvalifisert instruktør. Som med andre typer fysisk aktivitet kan det imidlertid oppstå skader, oftest forstuinger og belastninger. Alvorlige skader er sjeldne.

Hjelper yoga å lindre smerter?

 • Smerter i korsryggen
  Flere studier har vist at yoga kan være nyttig for smerter i korsryggen, med lignende effekter som trening. American College of Physicians (organisasjon for legespesialister) har anbefalt yoga som en av flere ikke-medikamentelle behandlinger som pasienter med kroniske korsryggsmerter kanskje vil vurdere.

 • Nakkesmerter
  En liten mengde forskning indikerer at yoga kan ha kortsiktige fordeler for nakkesmerter.

 • Leddgikt
  Det er ikke forsket mye på yoga for leddgikt, men de få studiene som er fullført antyder at det kan være nyttig.

>> Les mer – Hva er Yoga

>> UTØVERE AV YOGA PÅ BEHANDLERLISTEN, Behandler.no
Hver utøver har egen profilside med opplysning om bakgrunn, erfaring mv.

Foto: Shutterstock

8: KOSTTILSKUDD OG ANDRE NATURPRODUKTER
Naturlige produkter som brukes i komplementær helse inkluderer urter, vitaminer, mineraler, probiotika og andre stoffer som glukosamin og fiskeolje. Naturlige produkter markedsføres og selges ofte som kosttilskudd.

Vitamin- og mineralterapi
Urtemedisin
Biopati

Ulike naturprodukter er undersøkt for forskjellige smertetilstander:

 • Smerte i korsryggen
  Det er noen bevis for at kortvarig bruk av urtene, Djevelklo (Harpagophytum procumbens). og hvitpil, (Salix alba), tatt gjennom munnen og kayenne (kayennepepper), valurt og brasiliansk arnica (brukt på huden) kan være nyttig for smerter i korsryggen, men det er usikkert om disse urtene er trygge eller effektive når de brukes over lengre tid.

 • Slitasjegikt
  Selv om det har vært forsket mye, er det fremdeles usikkert om glukosamin og kondroitin har en tilfredsstillende innvirkning på symptomer på slitasjegikt.

 • Leddgikt
  Omega-3 fettsyrer av de typene som finnes i fiskeolje, kan ha små gunstige effekter på revmatoid artritt symptomer. Ingen andre kostholdstilskudd har vist klare fordeler for revmatoid artritt, men det er foreløpig bevis for noen få, spesielt gamma-linolenfettsyre ( nattlysolje, borage frøolje, og solbær frøolje) og urten Tordengudvin (engelsk: Thunder god vine), (Tripterygium wilfordii).
  Imidlertid har det blitt reist sikkerhetsmessige bekymringer for Tordengudvin.

 • Hodepine
  American Academy of Neurology og American Headache Society har klassifisert legepestrot (engelsk: butterbur) som «effektiv»; Matrem (engelsk: feverfew), magnesium og riboflavin (B2-vitamin) som «sannsynligvis effektive»; og koenzym Q10 som «muligens effektiv» for migreneforebygging.

 • Irritabel tarm (IBS)
  Probiotika kan være nyttig for symptomer på irritabelt tarmsyndrom, for eksempel oppblåsthet og flatulens, men det er fremdeles ikke mulig å trekke faste konklusjoner om spesifikk probiotika for IBS fordi forskjellige studier har brukt forskjellige typer. Studier på peppermynteolje har antydet at det kan være nyttig, men kvaliteten på mye av forskningen er dårlig.

Restriksjoner (red.anm. Behandler.no)
I Norge er det store begrensninger på hva man har lov til å selge av urter. I «Urtelisten» som er utarbeidet av Statens Legemiddelverk, er det oppført rundt 700 plantearter i ulike kategorier. De urtene som er klassifisert som «ikke legemiddel» kan omsettes fritt, mens de som er plassert i kategoriene «legemiddel» og «reseptpliktig legemiddel» har omsetningsrestriksjoner. Hvis en urt ikke er oppført i Urtelisten, kommer den per definisjon i kategorien «legemiddel».

Det er ikke ulovlig å tilegne seg kunnskap om hva man kan finne av helsebringende vekster i naturen, eller forby å plukke urter i skog og mark.

Forsiktighetsregler
Urter kan forstyrre opptak av legemidler.
Aktive stoffer kan ha kvalitetsforskjeller avhengig av blant annet vekstforhold og produksjonsmetode av produkter.

> FINN UTØVERE PÅ BEHANDLERLISTEN, Behandler.no:

> Hva er Kosttilskudd, ortomolekylær medisin

Utøvere av vitamin- og mineralterapi på behandlerlisten

> Hva er Urtemedisin

> Utøvere av Urtemedisin på behandlerlisten

> Hva er Biopati

> Biopater på behandlerlisten

Foto: Shutterstock

9: ANDRE KOMPLEMENTÆRE METODER
I tillegg til de overnevnte komplementære behandlingsmetodene, har flere andre tilnærminger blitt brukt for smerter, men det foreligger ikke tilstrekkelig forskning til å konkludere om effekt.

Komplementære behandlingsmetoder er et viktig bidrag i både det amerikanske og det norske helsetilbudet. Metodene som er listet opp ovenfor, er hentet fra National Center for Complementary and Integrative Health sin veileder. Men det finnes også annen forskning og erfaringsbaserte studier på smertebehandling, som ikke er inkludert i denne.

>> Se BEHANDLINGSMETODER A-Å

Norske retningslinjer i smertebehandling
I Norge finnes er det også forslag om å bruke komplementære behandlingsmetoder. I Den norske Legeforeningens retningslinjer for smertelindring fra 2009 er det flere medikamentfrie behandlingstiltak som foreslås. Blant disse tiltakene er fysioterapi, stimuleringsteknikker som triggerpunktbehandling, transkutan elektrisk nervestimulering (TENS), akupunktur, psykoterapeutiske teknikker, spesielt kognitiv adferdsterapi. Likeledes foreslås avspenning, hypnose og selvhypnose, mestringsgruppe, psykiatrisk behandling hvis annen psykopatologi.

Flere av disse metodene er godt kjent fra smertebehandling her til lands. Akupunktur, avspenningsteknikker og manuelle behandlingsmetoder i smertebehandling har allerede vært brukt i Norge gjennom en årrekke, blant annet ved Smerteklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

Gode medikamentfrie behandlingsmetoder er verd å prøve, i trygge rammer. I Norge har vi mange dyktige behandlere med solid utdanning i sitt fag, som hjelper mennesker med smerter til et bedre liv, og mange ganger tilbake i arbeid.Hvordan finne behandler:
Behandler.no har utviklet en behandlerliste med tanke på at man skal få god informasjon om den enkelte utøver og legger til rette for at hver og en kan gjøre godt valg av behandler.

I tillegg til kontaktinfo får man opplysning om:
• Behandlers bakgrunn og erfaring
• Medlemskap og offentlig registrering
• Annen relevant informasjon

> Finn behandler på BEHANDLERLISTEN

> Kurs og utdanning A-Å

Referanse:
National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), en del av U.S. Department of Health & Human Services — Federal Government’s National Institutes of Health (NIH)

RELATERT:

Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst

Satser på medikamentfri smertebehandling

Soneterapi kan hjelpe ved smerter

Kreftsyke velger komplementær og alternativ behandling

Dette vet vi om bruk av komplementær behandling i Norge

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.