Hva er Kiropraktikk

En kiropraktor utøver kiropraktikk – en manuell behandlingsmetode, som først og fremst skal gjenopprette og vedlikeholde funksjonen i muskel- og skjelettsystemet.

Tekst: Unni Nordbrenden

Finn din behandler på BEHANDLERLISTEN. Foto: Shutterstock

En kiropraktor skal hjelpe til bedret bevegelighet, redusert smerte og gi økt livskvalitet. Ordet kiropraktikk er av gresk opprinnelse og betyr å utføre med hendene.

Finn kiropraktor på BEHANDLERLISTEN

Kiropraktoren arbeider både med diagostisering og behandling og bruker forskjellige teknikker for å manipulere kroppens ledd og muskler. Manupilasjon kan innebære å hjelpe et ledd til riktig posisjon, leddjustering, mobilisering, tøying og massasje. I behandling inngår også informasjon og veiledning til bedre helse.

Det var kanadiske Daniel David Palmer (1845 – 1913) som grunnla kiropraktikken fra 1895 i USA. Allerede i 1922 fikk Norge sin første kiropraktor, ved Arthur E. Lund, som åpnet praksis i Oslo. I 1935 ble norske utøvere organisert i egen forening. Den første søknad om autorisasjon av kiropraktorer i Norge kom i 1936, og ble avslått. Deretter ble søknad fremmed med jevne mellomrom gjennom en årrekke.

Kiropraktikk er idag en offentlig godkjent helseprofesjon med autorisasjon som primærkontakt i Norge:

 •  I 1988 ble tittelen kiropraktor beskyttet i Norge, og utøvere må være autorisert og ha lisens i hht «Lov om helsepersonell» på linje med annet helsepersonell.

 • 2003/2004: Universitetet har har fått anmodning fra kunnskapsdepartementet om å starte utdanning og fakultetsstyret vedtok i 2003 at de ønsker dette. Allerede i 2004 ba Stortinget regjeringen legge til rette for en kiropraktorutdanning ved et norsk universitet og arbeidet med å etablere denne har pågått siden.

 • Fra 1. januar 2006 fikk norske kiropraktorer status som primærkontakt innen sitt kompetanseområde på samme måte som leger, tannleger og psykologer. Det innebærer blant annet at en kiropraktoir kan sykemelde.


 • 2013: Universitetet i Oslo ønsker kiropraktikk inn i sitt utdanningstilbud.
  Les om saken

Kiropraktor oppsøkes blant annet ved:

 • Ryggsmerter
 • Nakkesmerter
 • Ledd-låsning
 • Hodepine, migrene
 • Kjeveplager
 • Bekkenplager
 • Astma
 • Svimmelhet
 • Sengevæting
 • Spedbarnskolikk
 • Idrettsskader
 • Problemer i skuldre, albuer, hofter, knær og føtter

Et behandlingsforløp starter med en omfattende undersøkelse, hvor kiropraktor undersøker kroppen med hendene og eventuelt tar røntgenbilde eller ultralyd. Behandler stiller spørsmål for å danne seg et godt bilde av problemet og sykehistorie. Ledd, skjelett, muskulatur, bindevev og nervesystem blir vurdert ved å se på kroppsbygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Særlig smerterapporteringen er viktig – hvilke bevegelser som fører til smerte. Det kan også bli foretatt måling av blodtrykk og puls.

Behandling foregår ved manupilasjon og et «knekk» kan ofte høres i forbindelse med dette. Det kommer av at et vakum blir fjernet og med det høres lyden av små luftbobler som dannes i leddvæsken.

Det forekommer også bruk av nålebehandling, trykkbølgebehandling el. Pasienten får gjerne hjemmeøvelser for å lære å ta vare på kroppen, samt kostveiledning, tips om stressmestring og andre helsefremmende tiltak.

En oppfølgingstime kan handle om at man kommer og får en enkel, rask justering, eller den kan inneholde behandling med massasje mv.

Noen kiropraktorer har tilleggskompetanse i andre behandlingmetoder


Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten anser kiropraktorbehandling for å være en forholdsvis trygg behandlingsform uten nevneverdige varige bivirkninger når utført av autorisert kiropraktor

Alvorlige kardiovaskulære slag og lammelse, samt dødsfall etter manipulasjon har vært rapportert som enkelttilfeller, men anslås som meget sjeldent.

 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

Studier pågår.

I Norge har kiropraktoryrket blitt godkjent som autorisert helsepersonell og utøvere har status som primærkontakt med selvstendig behandleransvar. Det innebærer at en kiropraktoir kan sykemelde, henvise til røntgen, MR og CT undersøkelser og henvise til spesialist, sykehus og fysioterapi.

I andre land, for eksempel eksempel Sverige, er kiropraktikk kategorisert som alternativ behandling).

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.

> Søk i behandlerlisten: Behandler.no

 

De finnes foreløpig ikke tilbud om utdannelse i kiropraktikk i Norge (pr. jan 2018), men det foreligger planer om et utdanningstilbud ved Universitetet i Oslo:
Universitetet fikk anmodning fra kunnskapsdepartementet om å starte utdanning og fakultetsstyret vedtok i 2003 at de ønsker dette. Allerede i 2004 ba Stortinget regjeringen legge til rette for en kiropraktorutdanning ved et norsk universitet og arbeidet med å etablere denne har pågått siden.

2013: Universitetet i Oslo ønsker kiropraktikk inn i sitt utdanningstilbud.
Les mer


Norske utøvere er utdannet i USA, Danmark, Storbritannia, New Zealand, Australia mv.

Kiropraktorutdannelse er er i noen land en femårig universitetsutdannelse på mastergradsnivå, etterfulgt av ett år turnustjeneste hos en godkjent kiropraktor.

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.