Mann får behandling hos kiropraktor

Kiropraktorutdanning til Universitetet i Oslo

De som i dag praktiserer har bakgrunn fra utenlandske skoler. Nå ønsker Universitetet i Oslo behandlingsmetoden kiropraktikk inn i sitt utdanningstilbud.

 

Kiropraktikk har siden metoden ble lansert i USA i 1895 blitt kalt både kvakksalveri og religion, og behandlere har blitt straffet for å utøve metoden. Det er lenge siden, men det er fortsatt enkelte som anser behandlingsmetoden som ”uvitenskapelig”. I Norge har kiropraktikk blitt praktisert siden 1922.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

I en Twittermelding 19. september 2013 leser vi:

«Styret ved det medisinske fakultetet ved UiO har vedtatt at de ønsker seg Norges kiropraktorutdanning. Selger de ut vitenskapen?»
Kristian Gundersen, Professor i biologi, UiO

I dag er metoden, som omfatter diagnostikk, behandling og forebyggelse av lidelser i nerve-muskel-skjelett-systemet en autorisert helseprofesjon og integrert i det offentlige norske helsetilbudet.

En kiropraktor skal hjelpe til bedret bevegelighet, redusert smerte og gi økt livskvalitet. Ordet kiropraktikk er av gresk opprinnelse og betyr å utføre med hendene.

Les mer: Hva er kiropraktikk


Universitetet bekrefter

Vi kontakter styret ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og får bekreftet Twittermeldingen:

Universitetet har fått anmodning fra kunnskapsdepartementet om å starte utdanning og fakultetsstyret har nå vedtatt at de ønsker dette. Men når og om dette kommer i gang avhenger av stasbudsjettet.


Allerede i 2004 ba Stortinget regjeringen legge til rette for en kiropraktorutdanning ved et norsk universitet og arbeidet med å etablere denne har pågått siden.

Etter danske modell
I dag er landets kiropraktorer utdannet fra Danmark, USA, Storbritannia eller Australia.

Ved Syddank Universitet på Odense har de allerede kiropraktor utdanning – eller «Klinisk Biomekanik» som det også kalles. Dette er en 5-årig utdannelse, som består av en 3-årig bachelorutdannelse, 2 år såkalt kandidatutdannelse i klinisk biomekanikk, samt ett år med lønnet turnusutdannelse. Det er denne modellen det norske universitetet ser til når det planlegges kiropraktikerutdanning i Oslo.

Forskning og anerkjennelse
Internasjonalt er det publisert en rekke rapporter, men det er store diskusjoner rundt disse, og de som er skeptiske til kiropraktikk hevder hardnakket at metoden ikke virker.

I statsbudsjettet 2012 foreslår Helse- og omsorgsdepartementet 1 million kroner til etablering av infrastruktur for forskning innen kiropraktikk. Forskning på faget er allerede i gang ved medisinsk fakultet i Oslo.

Alternativ behandling i Sverige
Det er ulikt hva som er alternativ behandling og hva skolemedisin i forskjellige land. Kiropraktikk var tidligere betegnet som alternativ behandling i Norge, men er nå en autorisert helseprofesjon. I Sverige regnes kiropraktikk fremdeles som en alternativ behandlingsmetode.

Men både i Sverige og Finland er naprapati godkjent som en del av det offentlige helsetilbudet. I Norge er naprapati alternativ behandling.

I Norge har kiropraktikk blitt praktisert siden 1922 og mye har altså skjedd siden da. Senest i 2006 vedtok Stortinget å gi alle kiropraktorer rett til å sykmelde, henvise til spesialist og til fysioterapi og alle pasienter får direkte refusjon.

Behandling er et felt i kraftig utvikling og det blir spennende å se hva som skjer videre. Men en ting er sikkert; vi nordmenn setter pris på mangfoldet av tilbud, og for våre sykdommer, plager og problemer velger vi gjerne både skolemedisin, alternativ- og komplementær behandling.

KURS OG UTDANNING A-Å

BEHANDLINGSMETODER A-Å


Temaside:

MUSKLER OG LEDD
Oversikt med behandlinger som brukes ved problemer med muskler og ledd/skjelett.

Les også:

Behandling på tvers – til det beste for pasienten
Et tverrfaglig samarbeid mellom komplementær og konvensjonell behandling er til fordel for pasienten. I dag er det et gap mellom og etterspørsel og tilbud i Norge.

Revmatisme kan bedres ved hjelp av alternativ behandling
Erfarene behandlere deler sine erfaringer med soneterapi, ernæringsterapi og osteopati i behandling av muskel og skjelettlidelser.

Soneterapi kan hjelpe ved smerter
Forskere har målt virkning og funnet at behandlingsmetoden kan hjelpe bedre enn medikamenter både ved gikt- og ryggsmerter.

Dette vet vi om bruk av komplementær behandling i Norge
Vi ser økt bruk og betalingsvilje. Gjennomsnittsbrukeren har høy utdanning og har som regel vært hos lege først. Det er stort spenn i hvilke behandlingsmetoder vi velger.

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.