WHO, Verdens helseorganisasjon
Foto: Shutterstock

WHO og strategien videre for komplementær og alternativ behandling

Den forrige rapporten er i ferd med å gå ut på dato. Det er knyttet spenning til hvordan Verdens helseorganisasjon forvalter dette feltet videre.

Verdens helseorganisasjon (WHO), har som formål å ivareta helsetilstanden til verdens befolkning. Den skal også utstede normer og standarder på helseområder og være en global møteplass for utforming av politiske svar på helseutfordringer.

I dette inngår komplementær og alternativ behandling – eller «Tradisjonell, komplementær og integrativ medisin (TCIM)».

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?


WHO sin globale strategi
I rapporten «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» kommer det fram at organisasjonen vil at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet.


(Fortsetter under bildet)

Les saken: WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

Når vi nå skriver 2023, som er utløpsår for rapporten, har spørsmål om hva som nå skjer videre meldt seg.

I den senere tid har det foregått oppsiktsvekkende endringer i FN/WHO, som blant annet har inngått en samarbeidsavtale med sterke kapitalkrefter.

Vi dette påvirke WHO sin globale strategi for helsefeltet komplementær og alternativ behandling? Mer om dette, – men først og fremst er det bestemt at en ny rapport skal utarbeides.


Ny strategi 2025 – 2034
Verdens helseforsamling, som er forumet der WHO styres av sine 194 medlemsland, har nylig besluttet å utarbeide en ny global strategi for tradisjonell/komplementær og alternativ behandling 2025-2034.

I påvente av den nye rapporten er nåværende «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» utvidet til 2025.


Avgjørelsen om en videreføring støttes enstemmig av medlemslandene og behovet for kontinuerlig handling innen komplementær og integrerende helsetjeneste for å oppnå universell helsedekning blir fremhevet,

Det er også bestemt at interessenter for første gang skal inkluderes i prosessen, sammen med nasjonale myndigheter i WHO sine medlemsland.


Utøvere, pasienter og forskere
Avgjørelsen om en ny rapport støttes av People’s Declaration for Traditional, Complementary and Integrative Healthcare (TCIH), en internasjonal sammenslutning som representerer over 300 utøver- og pasientorganisasjoner, forsknings- og forskningsinstitutter.

TCIH er samstemt med WHO sin rapport 2014-2023, og ser frem til å delta aktivt med ekspertise i utarbeidelsesprosessen av den nye globale strategien.

TCIH opplyser at de ønsker kvalitetsstandarder og rammer som opprettholder pasientsikkerhet og fremmer integrering av alternativ behandling innen offentlig helsevesen.

Full tilgang til tradisjonelle, komplementære og integrerende helsetjenester bør være en del av retten til helse.
(TCIH Declaration)

 

Norge deltar
I forbindelse med at WHO har henvendt seg til medlemslandene for innspill til den nye rapporten, har norske myndigheter bedt Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), om å bidra med et offisielt innspill.

Professor og leder for NAFKAM, Miek Jong er takknemlig for henvendelsen, fordi NAFKAM som nasjonalt forskningssenter siden år 2000, og godkjent WHO- samarbeidssenter fra 2008, har særlig innsikt i dette feltet:

– Våre befolkningsundersøkelser har vist at TCIM-behandlinger er betydelig tilstede i nordmenns bruk av alternativ behandling og dermed i deres totale helsetjeneste, uttaler hun på forskningssenterets hjemmeside.

NAFKAM er opptatt av pasientsikkerhet og antyder at en oppdatert global strategi for WHO sine medlemsland vil kunne bidra til trygge og kunnskapsbaserte helsevalg hos nordmenn.

– Det er flere områder den inneværende WHO-strategien ikke dekker eller rekker over. En ny strategi bør derfor absolutt utarbeides. Av konkrete mål mener vi at den bør inneholde tiltak så som en felles, global plan over prioriterte forskningsområder innen TCIM, og et anbefalt, felles system for overvåkning og rapportering av uønskede effekter ved bruk av slik behandling, i følge Jong.

Videre mener NAFKAM-lederen at WHO i neste periode bør arbeide for økt åpenhet og bedre dialog mellom helsepersonell og brukere av TCIM og andre selvvalgte helsestrategier, siden pasienters bruk av slik behandling sjelden blir tema i pasientdialogen. Dette kan øke risikoen.

Les også: Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst


Samarbeid med økonomiske krefter
I løpet av den inneværende perioden for rapporten, har det skjedd store endringer i WHO, som er FNs særorganisasjon for helse.

I juni 2019 inngikk FN en samarbeidsavtale med den private stiftelsen World Economic Forum (WEF), «The Strategic Partnership Framework», for implementering av 2030-agendaen (SDG), der helse inngår som et fokusområde.

WEF er for folk flest kjent fra nyhetene i forbindelse med det store årlige møtet i Davos, som samler mektige kapitaleiere, toppledere i de største bedriftene, noen politikere og kongelige, samt utvalgte påvirkere og journalister.


Stiftelsen WEF ble grunnlagt i 1971 av den sveitsiske økonomiprofessoren Klaus Schwab. I senere tid er WEF særlig kjent for å være initiativtager og pådriver for corona-pass. I den forbindelse ga Schwab ut en boken «Covid 19 The Great Reset», der han hevder at vi aldri kommer tilbake til normalen. Boken kan leses på ulike måter, men omhandler global styring og makt. Blant samarbeidspartnerne til WEF finner man blant annet de store legemiddelselskapene AstraZeneca, Johnson & Johnson og Pfizer.

 

I samarbeidsavtalen som ble inngått mellom FN og WEF ligger det blant annet at ledere i hele FN skal engasjere seg i og benytte de ulike plattformene som WEF har stilt til rådighet.

Mens noen bejubler samsamarbeidet mellom WEF og FN/WHO har det samtidig kommet kraftige reaksjoner. I et åpent brev til FN, signert av mer enn 400 organisasjoner kreves en avslutning av denne avtalen, som omtales om et kupp av FN i en retning mot mer privatisert og mindre demokratisk global styring.


Vil vi merke påvirkning fra kapitalistisk innblanding? Hvilke konsekvenser dette samarbeidet vil få for WHO sin globale strategi for feltet komplementær og alternativ behandling vil tiden vise.


OM WHO

Verdens helseorganisasjon (WHO) er FNs særorganisasjon for helse. Norge har vært aktivt engasjert i WHO siden organisasjonen ble opprettet 7. april 1948.


WHOs mandat er nedfelt i organisasjonens konstitusjon:

  • WHO arbeider for at alle folk skal ha den beste helsetilstanden som er mulig å oppnå
  • Helse er definert som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser (forordet).

WHOs ulike ansvarsområder

  • WHO er verdens ledende globale helseorganisasjon Den utsteder normer og standarder på helseområdet, er en global møteplass for utforming av politiske svar på felles helseutfordringer, og er en faglig støttespiller for nasjonale myndigheter, særlig i de fattigste landene.
  • Virksomheten berører også flere tilgrensende politikk- og fagområder, som utenriks- og utviklingspolitikk, sosialpolitikk, barne- og familiepolitikk, klima- og miljøpolitikk og ulike former for næringspolitikk (som for eksempel næringsmidler og legemidler). Helse- og omsorgsministeren eller ministerens stedfortredere representerer Norge i WHOs styrende organer.

Organisasjonen har 195 medlemsland. Helseministrene møtes i Verdens helseforsamling (WHA), WHOs øverste beslutningsorgan, i mai hvert år. 34 land er representert i WHOs styre. Hovedkvarteret ligger i Genève. Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus fra Etiopia tiltrådte i 2017.

Norge er blant de største giverlandene av frivillige tilleggsbidrag til WHO. De norske bidragene til WHO finansieres i hovedsak over bistandsbudsjettet.

Kilde: Regjeringen.no

Annonse behandlerlisten
Finn behandler, terapeut, coach på BEHANDLERLISTEN. Alle utøvere med egen profilside.
Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.