Konsultasjon behandler pasient

Investering i helhetlig helse er på stigende kurs

Økonomiske utfordringer til tross, Helsepolitisk barometer 2023 viser at nordmenn tar vare på egen helse og ser verdien i å finne fram til et godt alternativ.


God helse er viktig for livskvaliteten. Ferske tall fra Kantar Helsepolitiske Barometer forteller at vi står overfor store utfordringer, med stadig flere som har behov for helsehjelp. Med lange køer til det offentlige tilbudet, er det nå flere som ser verdien i å bruke behandlinger utenom, eller i tillegg til konvensjonell medisin.

Målt opp mot tidligere tilsvarende undersøkelse ser vi nå en økt bruk av komplementær og alternativ behandling og villighet til å bruke penger på helsehjelp.


– Vi står overfor store utfordringer innen helsevesenet med flere eldre, økende sykdomsbyrde, strammere budsjetter og krav om høyere effektivitet. Samtidig opplever pasienter at det kan være lang ventetid for å komme til behandling, og pårørende ser at deres eldre kanskje ikke får den hjelpen de behøver. Dette setter sitt preg på årets resultater, oppsummerer Kantar i Helsepolitiske Barometer 2023.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Det viser seg at det er overveiende og økende enighet om at regjeringen ikke gjør nok for å møte utfordringen med flere eldre og økende sykdomsbyrde. Flertallet er tvilende til at det offentlige vil gi oss de helsetjenestene vi behøver når vi blir eldre. Andelen øker markant det siste året.


Fire av ti bruker alternativ behandling
Denne årlige kartleggingen av befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål er utarbeidet på grunnlag av relevant data fra flere kilder. Undersøkelsen er basert på mer enn 2000 respondenter og data samlet inn desember 2022 og januar 2023.

Blant samarbeidspartnerne er NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, som nylig presenterte sine funn på konferansen ”Helsepolitisk barometer 2023”.

– Fire av ti brukte alternativ behandling i 2022 og hver av disse brukte 4700 kroner på slik behandling, opplyser leder av NAFKAM, professor Miek Jong.

– Overført på befolkningen tilsvarer dette at i fjor brukte 1,6 millioner nordmenn nesten 8 milliarder kroner på alternativ behandling.


Det er snakk om massasje, akupunktur, soneterapi, gestaltterapi, psykodrama, psykosyntese, biopati, urtemedisin, kostholdsveiledning, yoga, tai chi mv – behandlinger som kommer innunder Lov om alternativ behandling


Se BEHANDLINGSMETODER A-Å

Finn behandler, terapeut, coach på BEHANDLERLISTEN

Professor Jong betegnet dette som store tall, mye penger og mange individer. I sitt innlegg forklarte hun at det er i dette landskapet forskningssenteret NAFKAM skal finne ut hvordan slik behandling kan være til nytte.


Tallene innebærer en økning i pengebruk på 35% sammenlignet med tilsvarende undersøkelse fra 2021.Forhøyelsen kan delvis skyldes at staten besluttet å legge moms på disse helsetjenestene, hvilket er med på å gjøre det dyrere for den enkelte bruker.

Les også: Regjeringen vil innføre moms på komplementær og alternativ behandling

Men antall personer som bruker alternativ behandling har samtidig økt med 3 % og i dag bruker 40% av befolkningen komplementær og alternativ behandling, inkludert naturmedisin og selvhjelpsteknikker.


Undersøkelsen forteller også at flere er villig til å betale for tilleggsbehandling dersom de fikk en langvarig (kronisk) men ikke-alvorlig sykdom. Ut ifra sin økonomiske situasjon svarte 7 av 10 at de var villige til å betale for tilleggsbehandling. 1 av 4 var villige til å bruke mer enn 5 000 kr per år på dette.

Vi nærmer oss nå et europeisk nivå for bruk av helhetlige helsetjenester. Så mange som halvparten av europeere velger komplementær behandling for sine plager og problemer, i følge rapporten ”CAM 2020 – The contribution of Complementary and Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe”.


Les også:
EU anerkjenner betydningen av komplementær og alternativ behandling


Trygghet for brukere
Pasientsikkerhet er tema for NAFKAM. Deltagerne i undersøkelsen fikk blant annet spørsmål rundt bivirkninger og forverring av helsetilstanden ved bruk av alternativ behandling. Et flertall mente at de ville meldt inn hvis det fantes et offentlig register å melde inn til.

Nesten to av tre mener det er viktig for deres sikkerhet at leger og annet autorisert helsepersonell har en viss kunnskap om alternativ behandling, ifølge spørreundersøkelsen.

Andre studier forteller at det faktisk kan utgjøre en helsefare at vi unnlater å snakke med legen om hvilke helsetiltak vi bruker, i tillegg til skolemedisinen.

Les mer: Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst

(Fortsetter nedenfor)

Informasjon om utøvers bakgrunn og erfaring
BEHANDLERLISTEN (Behandler.no) har utøvere sin profilside, der det kommer frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, for eksempel utøverregisteret i Brønnøysundregistrene, samt relevante opplysninger som bakgrunn, erfaring, kontaktinformasjon mv.

Se profilsider på BEHANDLERLISTENFremtiden helsetilbud
Komplementær og alternativ behandling kan komme til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetilbud. Her ligger det ressurser som i langt større grad kunne vært tatt i bruk, i et samfunn der folk ikke får den hjelpen de trenger og har krav på.

Helsepolitisk barometer viser at færre føler seg ved god helse. Over halvparten av befolkningen tror kapasiteten i det offentlige helsevesenet vil være dårligere om fem år og det er en overveiende og økende enighet blant velgerne om at regjeringen ikke gjør nok.

Majoriteten av befolkningen – så mye som 70% mener helsemyndighetene ikke gjør nok for at personer med psykiske lidelser får den hjelpen de trenger der de bor.

Mange har opplevd selv eller kjenner noen som ikke har fått nødvendig helsehjelp gjennom det offentlige helsevesenet ved psykiske helseplager. For en stor andel av dem var lang ventetid hos psykolog årsak til at de ikke fikk hjelpen de trengte.

Les også: Psykisk helsehjelp – et mangfold av muligheter

Oppfordring til politikere
Komplementær og alternativ behandling har vist seg å være til god hjelp. Mange klarer å stå i jobb fordi de er aktive og oppsøkende pasienter og bruker alternativ behandling. Ved å legge bedre til rette for en bredde i helsetilbudet, vil vi kunne forebygge sykdom, og flere vil kunne få god hjelp med sine plager og problemer. Det finnes mange muligheter innen fellesbegrepet ”alternativ behandling” med velutdannede, dyktige utøvere, som i mye større grad kan engasjeres.  Dette vil gi bedre helse og livskvalitet og spare samfunnet for store utgifter.

 

OM UNDERSØKELSEN

Kantar Helsepolitiske Barometer er en uavhengig, syndikert undersøkelse. Formålet er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Målingen har vært gjennomført siden 2016.

Kantar Helsepolitiske Barometer 2023 ble presentert i Oslo 30. mars 2023.
Mer enn 2000 respondenter.
Datainnsamling 12. desember 2022 – 15. januar 2023.

Gjennomført i samarbeid med:

  • NHO Geneo
  • Vertikal Helse
  • Synsinformasjon (Bransjeorganisasjonen til optikerbedriftene)
  • Aleris
  • Norsk psykolog forening
  • Apotekforeningen
  • Oslo Cancer cluster
  • Senteret for et aldersvennlig Norge
  • NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen
Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.