Kolasj med bilder fra psykisk helsearbeid
På Behandler.no får du informasjon om ulike behandlinger, og du finner behandler, terapeut, veileder på BEHANDLERLISTEN. Foto/kolasj, Behandler.no

Psykisk helsehjelp - et mangfold av muligheter

Behovet for psykisk helsehjelp i Norge har aldri vært større, og mange får ikke den hjelpen de trenger. Samtidig finnes det ressurser som i større grad kan brukes.

De aller fleste av oss kommer i en vanskelig livssituasjon i løpet av livet, med tanker og følelser som vi trenger hjelp til å takle. Men hvor skal man henvende seg? God hjelp kan være nærmere enn man tror, for det finnes flere solide tilnærminger med gode verktøy for å komme seg videre.

Det kan være at du eller en av dine nære går gjennom en krise med en hverdag fylt av bekymring og angst, nedstemthet og depresjon, stress, sorg, utbrenthet og søvnproblemer. Barn og unge lider under mobbing, familiekonflikter, prestasjonsangst, fattigdom og trenger profesjonell hjelp for å takle livet. Noen møter selv i døren og ønsker støtte i en prosess med refleksjon og selvutvikling i behov for å bryte gamle mønstre.

--- Annonse ---
Optimal helse starter i tarmfloraen

Ved å søke tidlig hjelp kan mer alvorlige lidelser forebygges. Men hva slags hjelp finnes?
Det er ikke alltid nok å snakke med en venn når det røyner på, og køen til offentlig psykolog eller psykiater via lege er lang. Vi har forskjellig utgangspunkt og behov, og det er heller ikke gitt at samtaleterapi hos en psykolog er det beste alternativ for å komme gjennom en vanskelig situasjon og videre i livet. I mange tilfeller kan en endring av kostholdsvaner være en støttende faktor. Som kjent er det en nær forbindelse mellom hjerne og tarm.

Psykoterapi – hva slags hjelp finnes
Det offentlige tilbudet om psykisk helsehjelp består i hovedsak av samtaleterapi i kombinasjon med legemidler, eller med hovedvekt på medikamenter, hvis man i det hele tatt får plass i systemet. Men det kan hende man ønsker noe annet – noe mer. Heldigvis finnes det flere bra medikamentfrie tilnærminger innen psykoterapi, som bruker andre virkemidler som for eksempel bevegelse, drama, rollespill, tegning og maling, skriving, drømmearbeid, sang og musikk eller mentale øvelser.

Mange utøvere av komplementær behandling har solid utdannelse og lang terapeutisk erfaring. De opplever ofte at de er en uutnyttet ressurs med tanke på det store behovet for psykisk helsehjelp i Norge, samtidig som det er lange ventelister hos psykologer.

Hver og en av de ulike tilnærmingene har egne tradisjoner med selvstendig utdanningsforløp. Noen utviklet allerede fra 1920-tallet av Sigmund Freuds samtidige, andre er av nyere dato.

Det mange disse behandlingsmetodene har til felles er at man arbeider ut ifra et helhetlig perspektiv hvor klienten har en aktiv rolle i terapien. Det arbeides både individuelt og i grupper. Flere av tilnærmingene har bruk av kreative verktøy som en del av behandlingsprosessen.

Studier og erfaring
Det er flere eksempler på at komplementære behandlingsformer har vist seg effektive ved psykisk helsehjelp.

Spiseforstyrrelser
Fagpersoner innen psykodrama, i samarbeid med IKS – Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser, gjennomførte i 2014 et prosjekt, som resulterte i rapporten ”Psykodrama – en ny vei ut av spiseforstyrrelsen?” Prosjektet ble støttet økonomisk av ExtraStiftelsen. Tilbakemeldinger fra deltagerne viser at psykodrama kan være en bra behandlingsmetode for dem som lider av spiseforstyrrelser.

Les mer: Ut av spiseforstyrrelsen med psykodrama

Depresjon
Dr. Vibeke Skov har arbeidet med kunstterapi i godt over 30 år. Hun mener at behandlingsmetoden er et godt alternativ til medikamenter.

– Kunstterapeutisk arbeid, hvor man går inn i prosess med uttrykk og dialog, kan gi ny forståelse og bedre livskvalitet, mens det har vist seg at medisinsk behandling hemmer hjernens integrative prosesser, hevder den erfarne terapeuten Vibeke Skov.

Les mer: Ut av depresjon med kunstterapi

Sosial angst
Man regner med at 13 prosent blir rammet av sosial angst i løpet av livet. Blant unge mennesker viser det seg at særlig studenter sliter i sosiale sammenhenger. På bakgrunn av denne situasjonen bestemte psykolog Aslak Hjeltnes seg for å undersøke om mindfulness-basert stressreduksjon kan være til hjelp for studenter med sosial angst, og høsten 2016 disputerte han med sin avhandling “Facing social fears: An investigation of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder”, ved Institutt for klinisk psykologi, UiB.

Les mer: Hvordan overvinne sosial angst

Mentale teknikker
Tankefeltterapi (TFT) viser seg å fungere bra ved blant annet traumer og depresjon og er inkludert som evidensbasert metode i det amerikanske helsevesenet. Ulike behandlere, deriblant norske psykologer, har valgt å inkludere behandlingsmetoden i sitt repertoar av teknikker.

Les mer: Tankefeltterapi er godkjent i psykisk helsearbeid

Les om flere teknikker innen mental trening og coaching

Psykiatrisk sykehus
I Sverige har forskere kartlagt bruk av alternativ, medikamentfri behandling innen psykisk helseomsorg og funnet ut at det er utbredt. Både personalet og brukeren er tilfredse med effekten behandlingen gir. Forholdene ved 321 psykiatriske sykehus og institusjoner ble undersøkt. Av disse oppga 143 at de brukte eller hadde brukt alternative behandlingsmetoder, som lysterapi, akupunktur og taktil stimulering, men flere virksomheter oppgir også å bruke metoder, som massasje, avslapping, jordbruk, pleie av dyr, – en tilbyr spa med floating (hydroterapi).

Les mer: Komplementær behandling viser god effekt i psykiatrien

I Sverige har forskere kartlagt bruk av alternativ, medikamentfri behandling innen psykisk helseomsorg og funnet ut at det er utbredt. Både personalet og brukeren er tilfredse med effekten behandlingen gir.

Nedenfor presenteres noen av de mest brukte innen tilnærmingene i Norge, med:

*Beskrivelse av metoden
*Historikk 
*Hvilke problem hjelpes 
*Hva skjer hos behandler
*Antall behandlinger 
*Bivirkninger 
*Forsiktighetsregler 
*Forskning 
*Lov og rettigheter
*Utdanning 
*Hvordan finne kvalifisert behandler


Gestaltterapi

Innenfor gestaltterapi ser man på mennesket som en helhet, en sammenheng mellom tanker, følelser og kroppsuttrykk. Følelser og kroppsuttrykk er uttrykk for liv, og en integrasjon av følelser i det levende liv er en viktig del av behandlingen.

Les mer: Hva er Gestaltterapi

>> Gestaltterapeuter på BEHANDLERLISTEN


Psykodrama

I psykodrama tar man i bruk kreativiteten og ressursene i hver enkelt person med målsetning å utvikle seg mot en sannere forståelse av seg selv og sitt liv og finne nye måter å forholde seg til seg selv og andre på. Psykodrama betyr oversatt fra gresk ”sjel i handling”.

Les mer: Hva er Psykodrama

>> Psykodramaterapeuter/lærere på BEHANDLERLISTEN


Psykosyntese

Psykosyntese er en helhetlig psykologisk forståelsesmodell som inkluderer arbeid med kropp, følelser og intellekt – hode og hjerte i balanse. Dessuten forholder psykosyntesen seg til menneskets iboende potensiale av spirituell karakter.

Les mer: Hva er Psykosyntese

>> Psykosynteseterapeuter på BEHANDLERLISTEN


Kognitiv terapi

Kognitiv terapi eller kognitiv adferdsterapi er satt sammen av ulike teknikker. Endring av dysfunksjonelle tankemønstre og tilhørende adferd er sentralt i arbeidet.

Les mer: Hva er Kognitiv terapi

>> Kognitivterapeuter på BEHANDLERLISTEN


Kunst og uttrykksterapi

en kreativ tilnærming til en terapeutisk og psykososial prosess hvor kommunikasjon foregår gjennom bilde eller dans/bevegelse, musikk, poesi og drama.

Les mer: Hva er Kunst- og uttrykksterapi

>> Kunst- og uttrykksterapeuter på BEHANDLERLISTEN


Traumeterapi IoPT

Metoden bygger på etablerte teorier og har fokus på endringsprosess for varig endring. Ved bevisstgjøring gjennom intensjons prosesser, en-til-en eller i gruppe, blir de sunne delene av mennesket sterkere.

Les mer: Hva er Traumeterapi – IoPT

>> IoPT-traumeterapeuter på BEHANDLERLISTEN


EQ-terapi

EQ-terapi er en tilnærming basert på samtale. Vonde følelser og arbeid med ”Det indre barnet” er grunnleggende i terapien. Terapien brukes individuelt, som parterapi, familieterapi eller gruppeterapi og for barn og unge.

Les mer: Hva er EQ-terapi

>> EQ-terapeuter på BEHANDLERLISTEN


EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Innebærer elementer av eksponeringsterapi og kognitiv adferdsterapi kombinert med øyebevegelser evt. bruk av lyd i tillegg. Særlig kjent innen bearbeiding av traumatiske opplevelser og PTSD, posttraumatisk stress syndrom.

Les mer: Hva er EMDR

>> Utøvere av EMDR på BEHANDLERLISTEN


Hypnose, hypnoterapi

Hypnose kommer fra gresk hypnos, søvn. Metoden brukes ved ulike tilstander, som behandling av alvorlige lidelser, smerter, anspenthet, psykosomatiske lidelser og fobier. Lettere former for hypnose brukes i forbindelse med røykavvenning, slanking mv.

Les mer: Hva er Hypnose – hypnoterapi

>> Hypnoterapeuter på BEHANDLERLISTEN


Lysterapi

Lys- og fargeterapi spenner over et spektrum av forskjellige metoder med grunnlag i ulike teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning.

Les mer: Hva er Lysterapi – fargeterapi

>> Lysterapeuter på BEHANDLERLISTEN


Lydterapi

Innen lydterapi er det utviklet flere ulike modeller utifra forskjellige tradisjoner, som baserer seg på tilsvarende prinsipper. Det brukes flere begreper, som for eksempel lytteterapi, lydhealing og klangmassasje. Lydterapi kan også inngå i musikkterapi.

Les mer: Hva er Lydterapi

>> Lydterapeuter på BEHANDLERLISTEN


Mindfulness

Mindfulness er en form for meditasjon, som brukes i forbindelse med oppmerksomhetstrening og stressmestring. Metoden brukes både til selvhjelp og som et verktøy innen psykoterapi.

Les mer: Hva er Mindfulness

>> Utøvere av Mindfulness på BEHANDLERLISTEN


Nevrofeedback, Biofeedback

Nevrofeedback går ut på å trene opp adferd og helse ved å bruke signaler fra egen kropp. Ved å gjøre målinger på kroppsfunksjoner man ikke har kontroll over i utgangspunktet, som muskelspenninger, hjertebank, hjerneaktivitet osv, kan man lære å trene opp visse funksjoner, som f.eks oppmerksomhet.

Les mer: Hva er Nevrofeedback, Biofeedback

>> Utøvere av Nevrofeedback/Biofeedback på BEHANDLERLISTEN


Rosenmetoden

Rosenmetoden, også omtalt som ”massasje for sjelen”, har som hovedmål å løse opp kroppslige spenninger for å frigjøre bakenforliggende følelser.

Les mer: Hva er Rosenmetoden

>> Rosenterapeuter på BEHANDLERLISTEN


Tankefeltterapi,TFT

Tankefeltterapi er en behandlingsmetode men brukes også som en selvhjelpsmetode eller et mestringsverktøy. I behandlingen brukes lett fingerbanking på bestemte steder på kroppen mens man tenker på det man har negative følelser for.

Les mer: Hva er Tankefeltterapi – TFT

>> Tankefeltterapeuter på BEHANDLERLISTEN


EFT – Emotional Freedom Techniques

En metode som baserer seg på kunnskap om kroppens energisystem. Behandling utøves ved banking med fingrene på en serie punkter på kroppen.

Les mer: Hva er EFT

>> EFT-terapeuter på BEHANDLERLISTEN


NLP – Neuro Lingvistisk Programmering

Gjennom å kartlegge mønstre eller «programmer” som skapes gjennom samhandlingen mellom hjernen (neuro), språket (lingvistisk) og kroppen, avdekkes individuelle mønstre/strategier som fremskaffer en bestemt atferd.

Les mer: Hva er NLP – Neuro Lingvistisk Programmering

>> Utøver av NLP på BEHANDLERLISTEN


Musikkterapi

Musikkterapi benyttes både i behandling og rehabilitering. I arbeidet kan det inngå lytting eller utøving av musikk, enten ved bruk av instrument eller vokalt.

Les mer: Hva er Musikkterapi

 

Psykoterapi ved norske sykehus
I Norge tilhører utøvere av disse medikamentfrie metodene yrkesfeltet alternativ behandling og forholder seg til Lov om alternativ behandling fra 2003. Dette innebærer blant annet at det er begrensning i forhold til å behandle alvorlige sykdommer og lidelser. Men det legges ikke skjul på at det for mange er et ønske å kunne tilby hjelp innefor helsevern, institusjoner og liknende.

Det vil komme mange brukere til gode. Innenfor institusjonene er det viktig med supplement til tradisjonell behandling. I tillegg er det lettere for brukere å komme til behandling for eventuelt privat behandling hvis utøverne har refusjonsavtale med helsemyndighetene.

På den måten kan utøverne være med på å forbygge og å hjelpe flere som i en periode har bruk for behandling av ulike årsaker.

Enkelte komplementære behandlingsmetoder og teknikker brukes allerede i det offentlige helsevesenet og ved norske sykehus, som kunst- og uttrykksterapi, musikkterapi, mindfulness og kognitiv terapi. Det er også en tendens til at helsepersonell tar videreutdanning i komplementære metoder, og inkluderer dette i sin ”verktøykasse”.
Se KURS OG UTDANNING A-Å


Les også:
Stor bruk av komplementær behandling på norske sykehus


Medikamentfri behandling

Omtrent halvparten av den norske befolkningen får en psykisk plage eller lidelse i løpet av livet. Psykiske lidelser koster oss nå 290 milliarder kroner per år (Ref. Helsedirektoratet 2019), der angst og depresjon er utgjør mest.

Bruken av antidepressiva øker og mer enn 330.000 nordmenn bruker medikamentene. Disse har bivirkninger – alt fra de mest alvorlige som økt selvmordsrisiko eller plutselig død til kvalme, smerter, søvnproblemer, og smerter. For å dempe disse bivirkningene gis sovemedisiner, beroligende, smertestillende, sentralstimulerende midler og man ansees kanskje som ferdig behandlet. Særlig mange unge mennesker opplever denne form for behandling i Helsevesenet i dag.

I noen tilfeller er det kanskje nødvendig å bruke medisinering, men uten en god terapeutisk prosess, hvor man får anledning til å jobbe med seg selv og sine problemer blir det mange ”svingdørpasienter” og tragiske utfall.

Psykisk helsevern er et satsingsområde både sentralt og kommunalt og skal være implementert som forebyggende. Samtidig vokser køene til hjelp og er nå rekordlange.

Komplementære behandlingsmetoder med sine teknikker passer ofte bedre enn kun samtale og medisinering og representerer et utvidet psykisk helsetilbud. Mange av tilnærmingene kunne i større grad blitt inkludert i helsetilbudet – til barn, ungdom og voksne.

Vi snakker om metoder som i mange tilfeller er godt utprøvde og som praktiseres av velutdannede, erfarne utøvere. Dette er en ubenyttet ressurs, som kan hjelpe mennesker i stor nød og redde liv.

  • Hvordan finne kvalifisert behandler
    Behandler.no har utviklet BEHANDLERLISTEN med tanke på at man skal få god informasjon om den enkelte utøver og legger til rette for å gjøre godt valg av behandler.

I tillegg til kontaktinfo får du opplysning om:

  • Behandlers bakgrunn og erfaring
  • Medlemskap, autorisasjon og offentlig registrerinAnnen relevant informasjon

> BEHANDLERLISTEN, Behandler.no


Les om behandling, terapi og veiledning innen helhetlig helse
:

BEHANDLINGSMETODER A-Å

KURS OG UTDANNING A-Å

Relaterte saker:

Bruk av lys og farger reduserer behov for medisinering
Lysbehandling kan gi psykisk syke mennesker bedre helse og livskvalitet. Også skoletrette barn kan ha nytte av behandling. Nå inviterer verdens ledende på fagfeltet til stor internasjonal konferanse i Oslo. (2018)

Stor interesse for meditasjon og mindfulness i medisinske miljøer
Nylig møtte 300 leger, sykepleiere, psykologer og andre helsearbeidere opp i Rikshospitalets lokaler for å høre foredraget til Jon Kabat-Zinn om meditasjon og mindfulness. Metoden praktiseres ved sykehus i Norge. (2011)

Ny forståelse av utbrenthet
Gestaltterapeut Karin Mohn Engebretsen disputerte nylig med sin doktoravhandling, der hun undersøker disse brennbare spørsmålene og gjør nye funn.(2020)

Helhetlig behandling
Kan være satt sammen av flere metoder og er gjerne rettet mot kropp og psyke i et helhetlig perspektiv.

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.