Soneterapi - en erstatter for antibiotika ved bihulebetennelse

Overdreven bruk av antibiotika er et alvorlig problem. Nå skal forskere, i samarbeid behandlere i Vestfold, undersøke om soneterapi kan dempe plagene ved bihulebetennelse.

Nå er det oppstart av en studie, som skal undersøke om soneterapi kan hjelpe dem som sliter med bihulebetennelse. Det er Universitetet i Tromsø, i samarbeid med erfarne behandlere i Vestfold, som skal i gang med prosjektet.

– Vi må stoppe med den unødvendige bruken av antibiotika, sier Arne Johan Norheim, prosjektansvarlig og professor ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø til Nrk.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Bihulebetennelse kan være svært smertefullt og symptomer som feber, hodepine, tap av smakssans og nedsatt almenntilstand følger gjerne med. Nå er det riktignok helst ved alvorlig bihulebetennelse at antibiotika skal brukes, men vi skal ikke så langt tilbake i tid før man med letthet ga ut en resept.

En amerikansk undersøkelse fra 2007 viser at antibiotika ble skrevet ut i 80 prosent av tilfellene med akutt bihulebetennelse. I samme periode regnet man tilsvarende bruk på 60 prosent i Norge.

Bihulebetennelse er en akutt eller kronisk betennelse i en eller flere av nesens bihuler. Det oppstår vanligvis i forbindelse med en vanlig øvre luftveisinfeksjon – en forkjølelse. Selv om bihulebetennelse i mange tilfeller går over av seg selv, er det mange som tyr til reseptfrie smertestillende medisiner i første omgang. Eventuelt steroidspray, som inhaleres gjennom nesen, som kan gi en beskjeden forbedring av symptomene, men som for øvrig kan gi bivirkninger som hodepine og neseblødning.

For de som er bevandret innen alternative behandlingsmetoder, er det en kjent sak at soneterapi kan gjøre underverker for denne pasientgruppen.

 

Historisk behandlingsmetode
Soneterapi er en av de første komplementære behandlingsmetodene som ble etablert i Norge på 1970-80 tallet. Ved å trykke et bestemt sted, kan man behandle en tilhørende del av kroppen. Behandlingsmetoden forklares med at hele kroppen avspeiles i føttene evt. hendene, ansiktet eller ørene.

Sonesystemet som gjenspeiler hele kroppen er i overenstemmelse med et bioholografisk prinsipp og forklares ofte på grunnlag av ECIWO-teorien (Embryo Containing Information of the Whole Organism).

Men opprinnelsen til soneterapi kommer sannsynligvis fra det gamle Egypt, som det fremgår av inskripsjoner funnet i legens grav ved Saqqara i Egypt, ca 4340 år siden. Oversettelsen av hieroglyfene er som følger: «Ikke skad meg.» Utøverens svar: – «Jeg skal handle slik at du roser meg.»

I legens grav i Saqqara i Egypt finnes det veggmalerier fra det tidlige 6. dynasti (ca. 2330 f.Kr.) som sannsynligvis viser en scene fra en soneterapeutisk behandling ved behandling av hender og føtter.

Vi har også andre vitnesbyrd som tyder på at soneterapi har vært en viktig del av den gamle egyptiske legekunst, som i følge den greske historieskriveren Herodot sto høyt.

(Artikkelen fortsetter under annonsen)

Den moderne soneterapien stammer fra USA. Ifølge doktor Joseph Bachmann som underviste i fysiologi i USA i årene 1846-1881, ble fotsoneterapien oppdaget i 1842. Den er kjent fra enkelte nordamerikanske indianertradisjoner.

I begynnelsen av vårt århundre ble soneterapien videreutviklet og systematisert av den amerikanske øre-nese-hals-legen William H. Fitzgerald. Hans sonesystem omfattet hele kroppen, ikke bare hender og føtter.

Det er utarbeidet kart over sonene i føttene og hendene og i dette arbeidet gjorde nordmannen Charles Ersdal (1939-95) en stor innsats. Han la han også grunnlaget for at fotsoneterapi kunne bli en mer presis og effektiv metode for diagnostikk og behandling, derav Ersdal metoden.


Et godt alternativ
Soneterapi sies å kunne lindre plager og fremskynde bedring av bihulebetennelsen. Dette kan være et bra alternativ til både potensielt skadelige reseptfrie, smertestillende medikamenter og ikke minst antibiotika.

En ting er bivirkninger som magebesvær, diaré eller oppkast, men overdreven bruk av antibiotika har allerede gitt oss et alvorlig problem med resistens og helsemyndigheter advarer nå mot bruken av legemiddelet.

I Europa er det allerede publisert en rapport, som viser at konplementære/alternative behandlingsmetoder kan komme til å spille en vesentlig rolle i bekjempelse av antibiotikaresistens –

The role of Complementary and Alternative Medicine (CAM) in reducing the problem of antimicrobial resistance” ble tidligere i år utgitt av paraplyorganisasjonen Eurocam, et nettverk av europeiske organisasjoner som representerer alternativ og komplementær behandling og medisin, bestående av pasienter, behandlere/terapeuter, helsepersonell, inkludert leger, veterinærer og andre. Eurocam har hovedkontor i Brussel.

Rapporten er basert på forskning gjort gjennom en årrekke og har en referanseliste på over 80 punkter, inkludert norske forskere. Den viser hvordan ulike behandlingsmetoder kan hjelpe både mennesker og dyr i kampen mot antibiotikaresistens.

Dokumentert effekt
Prosjektet i Vestfold skal i første omgang foregå over flere måneder med et tyve-talls pasienter ved Nøtterøy naturmedisinske senter, i samarbeid med Vestskogen medisinske senter og styres fra forskere ved Universitetet i Tromsø. Det er tidligere gjort en rekke studier verden over på soneterapi, og det er indikasjon på effekt ved en rekke plager og lidelser, men mer forskning er etterspurt for å dokumentere effekten.

Det i seg selv kan være en utfordring overfor dem som kun ser på ”gullstandarden” – dobbel-blind, randomisert, placebo-kontrollert som det eneste gyldige. En metode som i likhet med en rekke metoder innen psykoterapi, fysioterapi med videre ikke er tilpasset standard forskning.

Uansett – det er en stor del av den norske befolkningen som benytter seg av ulike behandlingstilbud innen helhetlig helse , som tilbys av private aktører så vel som innen det offentlige helsevesenet. Et flertall av norske sykehus har faktisk allerede tilbud om en eller flere metoder innen komplementør/alternativ behandling og det er slettes ikke umulig at vi vil se mer av dette i fremtidens helsevesen.

 

Relatert:
Soneterapi kan hjelpe ved smerter

> Hva er soneterapi

> Ønsker du kontakt med soneterapeut

> Kurs og utdanning i soneterapi

Aktuelle behandlere
Aktuelle behandlere
Søk i behandleroversikten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.