Hva er Ersdalmetoden

Ersdalmetoden er en form for soneterapi – fotsoneterapi, basert på et system hvor forskjellige soner på kroppen avspeiler alle kroppens indre organer, knokler, skjelett og nervesystem.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Ersdal metoden en videreutvikling og systematisering av soneterapi, hvor man mener at ulike sykdommer og plager kan behandles gjennom å stimulere soner under føttene. Behandlingen bygger på en oppfatning om at bestemte soner/deler av føttene og hendene gjenspeiler – reflekterer kroppens ulike deler.

Ved sykdom eller plager oppstår det en fortykkelse i underhuden i den korresponderende sonen i foten eller hånden, og gjennom stimulering av disse sonene kan terapeuten sette i gang kroppens selvhelbredende evner.

Ersdalmetoden skiller seg fra andre fotsoneterapiretninger ved at den benytter en mer nøyaktig punktlokalisering og nøyaktige kart.

Les mer om:
Soneterapi, Forsoneterapi
Refleksologi
ECIWO

Ersdalmetoden ble utviklet av nordmannen Dr. Charles Ersdal (1939-95). Ersdal var opprinnelig skipsbygger, men måtte slutte på grunn av sykdom. Ved hjelp av refleksologi og andre behandlingsmetoder ble han etter hvert kvitt symptomene, og dette vekket hans interesse for alternativ behandling. Ersdal utdannet seg til naturlege rundt 1970 og forsket på soneterapi resten av livet.

Han stilte høye krav til pasientresultater, og begynte derfor å kartlegge og systematisere sonesystemet på foten.

Ifølge Ersdal kan foten deles inn i fire ulike deler (overside, underside, utside og innside), og gjennom utallige studier laget han et nytt system for soneinndeling.

I motsetning til datidens oppfatning innen soneterapi avviste Ersdal egne soner for f.eks. migrene eller forkjølelse, og baserte isteden de ulike sonene på organene i kroppen. Dermed la han også grunnlaget for at fotsoneterapi kunne bli en mer presis og effektiv metode for diagnostikk og behandling.
Ersdal utviklet fotsoneterapi til å bli en svært detaljert behandlingsmetode.

Les om soneterapi og historikk

Fordi soneterapi først og fremst fremmer pasientens selvhelbredende prosesser, har behandlingsmetoden et meget bredt indikasjonsområde.

Soneterapi blir blant annet brukt ved:

 • Ledd- og muskelsmerter
 • Stress
 • Allergi, astma og luftveisplager
 • Hormonelle lidelser som uregelmessig menstruasjon og PMS
 • Kolikk
 • Fordøyelsesproblemer

  Soneterapi kan egne seg til behandling av mange lidelser hos barn, som kolikksmerter, diaré og gjentatte luftveisinfeksjoner. Eldre pasienter reagerer vanligvis tregere på behandlingen, men også i aldersomsorgen kan soneterapi ha en viktig funksjon.

Primært i forundersøkelsen av pasienten er undersøkelsen av sonene i føttene. Det gir behandler informasjon om hvilke organer eller vev som er affisert i det aktuelle sykdomsbildet. Men behandleren vil også ha andre innfallsvinkler til å kunne danne seg en oppfatning av pasientens problemer og årsakene til disse. Anamnesen er viktig og eventuelt medisinske tilleggsopplysninger.

Behandleren vil kunne supplere undersøkelsen med andre diagnostiske metoder alt etter hvilke nye kunnskaper han/hun har.

Erfarne soneterapeuter kan utvikle stor følsomhet når det gjelder undersøkelsen av sonene i føttene, og vil i mange tilfeller utfra dette kunne danne seg en mening om det dreier seg om sirkulasjonssvikt, akutte eller kroniske betennelser, i de respektive organer. Derved vil behandler kunne forme hypoteser om hvor i kroppen et medisinsk problem sitter, og hva slags problem det er snakk om.

Når det oppstår ubalanse i et organ eller i en del av kroppen, blir tilsvarende sone eller område på føttene følsomme for trykk, og der det er mest smertefullt er det mye “krystaller”.

Ved gjentatte trykk og stimulering på området vil krystallene forsvinne, i takt med smertene. Selv om behandlingen kan være smertefull, vil det alikevel i de fleste tilfeller oppleves av pasienten som en lettelse..

Hvor mange behandlinger, over hvor tid behandling skal foregå og behandlingstidens varighet varierer alt etter hva slags problem som behandles og hvor omfattende tilstanden eller plagen er.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Barn reagerer ofte lettere på soneterapi enn voksne.

– Det har blitt rapportert om bivirkninger som tretthet og endringer i nyre – eller mage-tarmfunksjonen. Dette kan være forbigående reaksjoner.

 • Personer med urinsyregikt, fotsår, nedsatt blodsirkulasjon i beina (perifer arteriesykdom), blodpropp i leggen (dyp venetrombose), infeksjoner, blåmerker, sår eller lymfødem, frarådes å bruke soneterapi.

Enkelte forskere har uttrykt bekymring for at soneterapeutisk behandling muligens kan påvirke bukspyttkjertelen, og dermed også effekten av effekten av insulin.

 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

Det er gjort mange studier verden over på soneterapi, og det er indikasjon på effekt ved en rekke plager og lidelser, deriblant:

– Norsk studie, Universitetet i Tromsø, pågående 2017):
Soneterapi – en erstatter for antibiotika ved bihulebetennelse

– Britisk studie (2013):
Soneterapi kan hjelpe ved smerter

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Soneterapeut/Fotsoneterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Ersdal metoden inngår ofte i utanning innen Soneterapi og Refelksologi

> Kurs og utdanning i SONETERAPI

> Kurs og utdanning i REFLEKSOLOGI

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.