Hva er Refleksologi

Refleksologi er en gammel behandlingsform, som tar utgangspunkt i at kroppen har et nettverk av sonesystemer. Behandlingen består hovedsakelig av punktmassasje.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Refleksologi tar utgangspunkt i teorien om at kroppen har et nettverk av sonesystemer hvor punktene står i forbindelse med hverandre via nervesystemet. Behandlingsmetoden kan sees som en videreutvikling av soneterapi. En soneterapeut behandler ut ifra teorien om at reflekspunktene under føttene representerer hele organismen, mens en refleksolog arbeider med reflekspunkter som finnes over hele kroppen.

Ved hjelp av trykk på et bestemt punkt kan man påvirke et annet organ i kroppen, fordi ulike deler av kroppen deler deler nerveutspring. Som behandlingsmetode er refleksologi også et redskap for kartlegging av lidelser. Det bildes en helhet, hvor man ikke bare fjerner symptomene, men også årsaken til problemet.

Refleksologi er en gammel behandlingsform. Opphavet til metoden er uvisst, og det hevdes at metoden både ble brukt i Kina så langt tilbake som 4000 år, i forbindelse med Tradisjonell kinesisk medisin – TKM og i det gamle Egypt. Metoden ble også flittig brukt av indianere i Nord- og Mellom-Amerika. Det har blitt funnet gamle tegninger blant annet i Egypt, som illustrerer bruk av soneterapi.

Behandlingsmetoden ble gjenoppdaget i USA i 1913, men fikk navnet refleksologi (reflexology) først på 1940-tallet. Det var den amerikanske øre-nese-hals spesialisten Dr. William H. Fitzgerald (1872-1942) som gjennom sitt arbeid gjenoppdaget metoden. På det tidspunktet kalte Fitzgerald behandlingsformen for soneterapi, og mente blant annet at man ved hjelp av fotsålene både kunne stille en diagnose og behandle en sykdom.

Fitzgerald delte kroppen i ti vertikale soner som han mente samsvarte med fingre og tær. Fitzgerald hevdet at bioelektrisk energi passerte disse sonene på vei til reflekspunkter i hender og føtter, og at forsiktige trykk på disse punktene hadde effekt på alt annet i sonen. Metoden ble videreutviklet av Eunice D. Ingham (1899-1974), som var både sykepleier og psykoterapeut på 1930-tallet. Ingham jobbet videre med Fitzgeralds påbegynte sonekart, og ga navn til spesifikke reflekspunkter på kroppen.

Som følge av sonesystemet vil punktmassasje kunne påvirke hele organismen, herunder muskel- og skjelettsystemet, hormonsystemet, immunforsvaret, nervesystemet, sirkulasjonssystemet, sanseorganene og de indre organene.

Ved å stimulere nyrenes, leverens og fordøyelsessystemets reflekssoner igangsettes kroppens avgiftende funksjoner, noe som bidrar til en høyere utskillelse av avfallsstoffer og tungmetaller.

Refleksologi brukes ved:
– Idrettsskader
– Urinveisinfeksjoner
– Psoriasis
– Astma
– Migrene
– Ryggproblemer
– Atopisk eksem
– Bekkenløsning reumatisme
– Depresjon
– Høyt blodtrykk
– Fibromyalgi
– Stressrelaterte plager
– Utbrenthet
– Angst og andre psykiske problemer

Behandlingen løser også opp blokkeringer, bryter ned spenninger og bidrar til økt blodsirkulasjon.

Behandlingen består hovedsakelig av punktmassasje, enten med hender eller ulike sonestaver. Reflekspunktene rundt om på kroppen er dynamiske, og for klienten vil disse punktene kjennes ømme ut ved press. Refleksologen kjenner det som små krystaller under huden, og når de bestemte punktene behandles igangsettes kroppens selvhelbredende evner.

På en enkel måte kan man si at refleksologi er en form for trykkmassasje, som er med på å normalisere kroppens funksjoner.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av omfang av problem, hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. For noen vil en behandling være nok, mens andre igjen må gjenta behandlingen flere ganger over en periode.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Etter behandlingen kan noen oppleve en midlertidig oppblomstring av sykdommen/problem og forbigående smerter knyttet til det. Enkelte kan også oppleve trøtthet, prikkende fornemmelser i kroppen, svimmelhet og kvalme og hyppig vannlating.

Disse milde bivirkningene sees gjerne på som tegn på utrensing, og oppstår fordi bestemte prosesser i kroppen begynner å gjenoppta sin normale funksjon.

– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
– Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Refleksolog er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: behandler.no

Man kan ta en utdanning i refleksologi ved ulike skoler i Norge. Varigheten på utdanningen varierer fra kurs over 5 helger til utdanning over 2 år.

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon. Finn behandler på behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Få nyhetsbrev

Følg med på siste nytt…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.