Hva er Massasje

Massasje er manipulasjon av kroppens mykvev, muskler og bindevev, som brukes både i behandling og for velvære. Det finnes en rekke forskjellige former for massasje, tilpasset ulike behov.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto: Envato. Finn behandler, terapeut, coach på BEHANDLERLISTEN

Massasje er en sammensetning av manuelle teknikker som anvender statisk og bevegelig trykk, stabilisering og gjerne også kombinert med bevegelse av kroppen. Innen massasje finnes det en rekke ulike systemer og teknikker basert på forskjellige teorier og kulturer.

Behandler utfører massasje primært med hendene, men også med armer, albuer og føtter. Massasje kan benyttes ikke bare til å lindre smerte, men også til å avhjelpe en rekke helseproblemer og tilstander. Huden er kroppens største organ, og er tilknyttet alle andre organer direkte eller indirekte. Ved å stimulere huden og det underliggende vevet, blir dermed hele kroppen stimulert.

Finn massør på BEHANDLERLISTEN


Grunntanken ved massasje er at den fremmer helse og velvære. Berøring er fundamentet, men det er like mye kunst som teknikk. Behandlerens sensitive hender «vet» hvor mye trykk som skal brukes på hver enkelt person, og berøring kan gi behandler viktig informasjon om kroppen, som for eksempel muskelspasmer. Sensitiv berøring formidler dessuten en følelse av omsorg, noe som er helt essensielt i et terapeutisk forhold. Massasje gjenskaper følelsen og velværet av å være et helt menneske. Stress er etterhvert påvist som hovedårsak eller medvirkende årsak til mange sykdommer, og massasje kan være en effektiv måte å redusere stress.

Tidlig på 1900-tallet begynte legene å delegere ansvaret for massasje til sykepleiere, assistenter og fysioterapeuter fordi det tok for mye av deres tid og krefter. I dag utøves massasje av en rekke behandlere inkludert innen fysioterapi, idrettsmassasasje, osteopati, naprapati, aromaterapi og utøvere av egne spesielle teknikker.

Det finnes mange forskjellige former for massasje og noen av disse er av nyere dato. Mange teknikker har utviklet seg til selvstendige metoder, på bakgrunn av eksisterende systemer. En annen kilde til «nye» teknikker er tradisjonelle massasjeformer som tilhører andre kulturer, men som i liten grad har vært kjent utenfor sin opprinnelige kontekst.

Innen massasje finnes det en rekke ulike systemer og teknikker basert på forskjellige teorier og kulturer, A-Å:

Anma, enerigmassasje
Tradisjonell japansk massasje, basert på tradisjonell kinesisk medisin, meditasjon og kampsport.

Aromamassasje/Aromaterapi
Aromaterapi er behandling med bruk av eteriske oljer, ofte kombinert med massasje. Både fysiske og psykiske problemer behandles.

Aurvedisk massasje/Ayurveda
Et gammelt, omfattende medisinske system som omfatter hele menneskets tilværelse, både fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig.

Avspenningsterapi
En kombinasjon av samtalebehandling og avspenningsbehandling, som er utviklet i den danske, psykomotoriske tradisjonen.

Babymassasje
Babymassasje, eller spedbarnsmassasje kan være en stund med avslapping og velbehag. Samtidig kan massasjen ha en terapeutisk effekt.

Bindevevsmassasje
Dyp massasjeterapi, basert på ideen om at en ubalanse i en hvilken som helst del av kroppen vil påvirke hele systemet.

Bowenteknikken
En manuell, massasjelignende behandling, som skal gi kroppen informasjon den trenger for å finne tilbake til optimal helsetilstand.

Esalen massasje
I tillegg til å virke avslappende skal denne massasjeformen hjelpe klienten til å integrere kropp, sinn og sjel til en harmonisk enhet.

Fibromassasje
Spesielt tilpasset for personer som har fibromyalgi, men passer også for de som har kroniske smerter av andre årsaker.

Hellerwork
Kroppsbehandling som har som mål å behandle både kropp, sinn og sjel. Metoden består av bindevevsmanipulering, bevegelsesterapi og samtale.

Idrettsmassasje
En stimulerende, presis og dyp behandling, som har som formål å øke idrettutøverens prestasjon, samt bearbeide skader og belastninger.

Kinesisk massasje
Dypvevsmassasje som har røtter flere tusen år tilbake i tid. Massasjen er en vesentlig del av den kinesiske medisinen.

Klassisk massasje
Klassisk massasje kalles også svensk massasje, en mye brukt massasjeform i Vesten. Behandling er konsentert rundt muskler, hud og bindevev.

Kopping
Metoden er også kalt vakumbehandling er en dyptgående form for massasje, hvor man bruker kopper mot huden for å skape et vakum.

Lymfedrenasje
Behandling skal blant annet sette i gang flere renselsesprosesser i kroppen. Metoden er også kjent som lymfedrenering.

Ma-uri massasje
En behandlingsform som bygger på gamle polynesiske tradisjoner og hvor selve massasjen utføres som en rytmisk dans.

Nevromuskulær massasje
En dyp massasjeterapi, og har som hovedmål å redusere muskelspenninger ved å balansere det sentrale nervesystemet.

Rolfing
En form for dyptgående manuell behandling, som skal bidra til friere bevegelser og bedre funksjonalitet gjennom arbeid med bindevevet.

Rosenmetoden
Behandlingen har som hovedmål å løse opp kroppslige spenninger for å frigjøre bakenforliggende følelser.

Shiatsu
En japansk massasjeteknikk hvor formålet er å balansere flyten av chi i kroppen, forbygge og bidra til at kroppen finner veien til sin naturlige helbredelse.

Thaimassasje
– Yogamassasje Thai massasje, Thai yoga massasje skal bidra til at kroppen finner veien til sin naturlige helbredelse. Metoden benytter et bredt spekter av teknikker.

Trager metoden
En behandlingsmetode for psykisk og fysisk integrering. Den kalles også Tragermassasje og har en aktiv og en passiv del.

Tuina massasje
Massasjeformen har røtter i Kina og inneholder mange forskjellige teknikker, som skal ha en balanserende effekt på mennesket.

Yoga, yogaterapi
Yoga er en aktivitet som kombinerer fysisk bevegelse med avspenningsteknikker. Yoga brukes som en treningsform og som en behandlingsmetode, yogamassasje.

Massasje for Hest

Massasje for Hund

Massasje er en av de eldste helbredelsesmetodene. Så vidt man vet, har alle kjente kulturer hatt et ord for massasje. Gammel litteratur viser at det ble praktisert massasje blant annet i oldtidens Kina, Egypt, Persia, Hellas og Roma.

Massasje som behandlingsform har vekslet i popularitet gjennom ulike perioder. Den katolske kirken anså kroppen som syndens instrument. Mange av «heksene» som ble brent var jordmødre og andre som behandlet med blant annet massasje.

På 1600-tallet fikk de terapeutiske effektene av massasje ny oppmerksomhet av flere leger, spesielt den franske kirurgen Ambroise Paré.

Massasje fikk en ny renessanse igjen på 1800-tallet, takket være arbeidet til svensken Per Henrik Ling og hollenderen Johan Georg Mezger. Ling, som var fektemester og gymnastikkinstruktør, begynte å studere massasje etter vellykket behandling av den ene armen sin for revmatisme. Han utviklet en metode som var en kombinasjon av massasje og medisinsk gymnastikk. Ling så på massasje som en form for passiv gymnastikk. Systemet hans bygger på fysiologi, og Lings nye ideer ble akseptert og er det vi nå kjenner som klassisk svensk massasje eller Klassisk massasje.

Massasjeformer som kommer fra Asia er basert på en forståelse av anatomi, fysiologi og diagnostikk som er vesentlig annerledes enn den vestlige skolemedisinske oppfatning. Østlige teknikker tar utgangspunkt i at mennesket har en energetisk struktur og funksjon, mens de vestlige teknikkene i større grad har kroppens materielle struktur og funksjon som utgangspunkt. Hovedmålsetningen er likevel forbedret sirkulasjon, enten dette gjelder livsenergi- eller blodsirkulasjon.

Eksempler på asiatiske tradisjoner:
 Anma/Energimassasje, Kinesisk massasje, Kopping/koppingmassasje, Ma-uri massasje, Shiatsu, Tuina massasje, Thai massasje/Thai yoga massasje.

Noen massasjeformer/berøringsmetoder kombinerer behandling psykisk og fysisk helse, for eksempel:  Dansk Avspenningsterapi, Esalen massasje, Hellerwork, Rosenmetoden, Tragermetoden.

Andre metoder har fokus på bindevev. Eksempler på dette er: Bindevevsmassasje, Fascialterapi, Rolfing.

Andre metoder:
Lymfedrenasje, Nevromuskulær massasje.
Hundemassasje, Hestemassasje.

I praksis kombinerer ofte massasjeterapeuten flere metoder.

Selv om massasjeteknikkene varierer, har de som felles utgangspunkt disse betraktningene:

 • Noe hos pasienten er sammentrukket, blokkert, hindret, brukt feil, eller i ubalanse – generelt fordi det er for mye muskelspenning.
 • Kroppen er plastisk og kan formes.
 • Kroppen er stedet for transformasjon.

Fra slutten av 1800-tallet og frem til 1960-årene var massasje en viktig del av fysioterapien, og da spesielt klassisk svensk massasje. Siden 1960-årene har det vært variert forståelse og aksept for verdien av massasje. En av hovedgrunnene var mangel på vitenskapelig forskning på metodene, og som resultat har massasje blitt fortrengt til fordel for andre behandlingsmetoder. Massasjeundervisningen ble sterkt redusert, og mange av de opparbeidete kunnskapene lagt til side.

Den generelle økende interessen for alternative behandlingsmetoder har imidlertid ført til forskning og dermed økt forståelse av blant annet smerte. Etterhvert har kunnskapen om massasjens betydning som en av mange fysioterapeutiske metoder stadig økt. Mange pasienters ønske om massasje, og deres positive tilbakemeldinger om nytteverdien av massasje er viktige faktorer i denne utvikling.

Massasje som utøves av en fysioterapeut vil imidlertid som oftest være annerledes enn den man får hos en behandler med alternativmedisinsk bakgrunn. Fysioterapeuten konsentrerer seg gjerne om å massere direkte på selve muskelen som oppfattes som kilden til symptomene.

Psykomotorisk fysioterapi er derimot en etterutdanning som blant annet benytter seg av hel kroppsmassasje. Den tilnærmer seg mennesket som et samspill mellom psyke, soma og miljø.

Hver massasjeteknikk fokuserer i utgangspunktet på et spesifikt system, hvor intensjonen er å frigjøre spenninger og blokkeringer. Lymfedrenasje øker for eksempel sirkulasjonen i det lymfatiske systemet, mens triggerpunkt-massasje jobber med det nevromuskulære systemet. Men massering av en muskel har positiv effekt også på blodsirkulasjonen og lymfesystemet. Det kan påvirke tilknyttede organer, ledd og skjelettet. Dersom et av kroppens systemer (for eksempel åndedrett, fordøyelse, det muskulære eller det energetiske system) blir blokkert, stagnerer eller slutter å fungere helt, vil det påvirke de andre systemene.

Det skilles også mellom strukturelle og funksjonelle behandlingsmetoder:

 • Den strukturelle metoden tar utgangspunkt i at en vertikal oppstilling av kroppen kan virke dramatisk på vår helse, atferd og bevissthet.

 • Den funksjonelle behandlingsmetoden tar ikke utgangspunkt i å manipulere for å oppnå en bestemt forandring, men å veilede i en læringsprosess. Fordi metodene er å betrakte som pedagogiske systemer, er det riktigere å snakke om et lærer-elev forhold enn et behandler-pasient forhold.

Massasje forgår ofte på en behandlingsbenk eller en behandlingsstol, med eller uten klær. I mange massasjeformer bruker man en oljeblanding i behandlingen.

Noen massasjeformer er forsiktige, i andre brukes mer kraft.

En behandling kan vanligvis vare fra ca 20 minutter til ca. 60 minutter.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. For noen er det tilstrekkelig med en behandling. Andre har behov for behandling over tid.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler/massør

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men forbigående smerte eller ubehag kan forekomme.
(Se avsnittet Forsiktighetsregler).

Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.

Ved visse situasjoner bør man forsikre seg om at massasje er tilrådelig, og være særdeles nøye med å oppsøke kvalifisert behandler, for eksempel ved:

 • Graviditet (det finnes massasje tilpasset gravide).
 • Kreft
 • Blodsykdommer og blodpropp
 • Kroniske hudproblemer eller skader på huden
 • Hjerteproblemer
 • Bindevevssykdommer
 • Skadde nerver eller nedsatt funksjonsdyktighet/ bevegelighet.

  I mange tilfeller er det utviklet egne massasjeformer tilpasset ulike pasientgrupper.

 • Oppsøk kvalifisert behandler/massør
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at massasje kan være til hjelp.

Slitasjegikt/Håndartrose
Massasje er blant de mest brukte komplementære behandlingmetodene ved håndartrose i Norge. (2021)
Stor bruk av komplementær behandling ved slitasjegikt


Muskel- og skjelettlidelser

Muskelmassasje er blant behandlingsmetodene som inngikk i en studie av befolkningen i Berlevåg. (2013)
Berlevåg blant landets friskeste – stor bruk av alternativ behandling


Medikamentfri smertebehandling

Det amerikanske senteret National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) har utgitt en veileder – «Pain: Considering Complementary Approaches», som gir en oversikt med komplementære behandlingsmetoder for smerter, inkludert massasjeterapi.(2020)
VEILEDER: Smerter – hvordan bli kvitt plagene
– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Massør er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Massører på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Det finnes en rekke ulike utdannelser innen massasje av ulik lengde og innhold.

> KURS OG UTDANNING

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

> Massører på behandlerlisten

> Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.