Hva er Fibromassasje

Fibromassasje er en behandlingsmetode som er spesielt tilpasset for personer som har fibromyalgi, men passer også for de som har kroniske smerter av andre årsaker.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Fibromassasje, også kalt medisinsk fibromassasje, er en mild form for massasje hvor man også bruker eteriske oljer, musikkterapi, lydterapi, kostholdsveiledning og avslapningsteknikker som en del av behandlingen. Behandlingsmetoden er utviklet med tanke på personer som har fibromyalgi, eller kroniske smerter av andre årsaker.

Mens klassisk massasje går ut på at behandler utøver press, ofte på smertefulle områder, noe som utløser stresshormonet kortisol, har forskning vist at en mild massasjeteknikk frigir avslappingshormonet oxytocin, og det er dette som er utgangspunktet for fibromassasje.

Om fibromyalgi
Fibromyalgi, opprinnelig kjent som fibrositis, er en sykdom som sitter i kroppens muskler, bindevev og skjelett, og flere forskere hevder at sykdommen er en defekt på immunforsvaret. Diagnosen stilles hvis pasienten har hatt vedvarende og omfattende smerter i alle fire hoveddeler av kroppen i mer enn 3 måneder, samt smerter i minst 11 av de 18 tenderpoints (ømme punkter) som finnes på kroppen.

Hos en person med fibromyalgi er kroniske smerter i nakke, skuldre, hofter, albuer, knær og bryst vanlig, og dette blir det lagt vekt på under behandlingen. Andre symptomer kan være allmenn trøtthet, nedsatt konsentrasjon, søvnvansker og hodepine.

Ettersom man ikke kan stadfeste fibromyalgi ved hjelp av patologiske prøver, forekommer det en del usikkerhet om sykdommen. Manglende fakta gjør ikke bare legene usikre, men det bidrar også til at mange pasienter føler seg lite trodd og respektert.

Fibromyalgi som fram til 90-tallet ble sett på som en ukjent plage, er idag en diagnose.

En annen massasjeform som brukes ved fibromyalgi er Bindevevsmassasje

Les om ulike former for massasje

Fibromassasje er en forholdsvis nyetablert behandlingsmetode som ble utviklet i Sverige på 90-tallet av bl.a. massør Stefan Göthager.

På begynnelsen av 1990-tallet ble han kontaktet for å delta i en studie om fibromyalgi. På det tidspunktet hadde han for det mest massert idrettsutøvere. Istedet for en tradisjonell massasje gikk han over til en varsom berøring, ettersom denne pasientgruppen ofte var særlig sensitive for berøring. Metoden ble dermed utviklet i samarbeid med klientene.

Behandlingsmetoden er tilpasset personer som har fibromyalgi, men passer også for dem som har kroniske smerter av andre årsaker. Målet er å øke psykisk og fysik funksjon.

 • Massasjen skal gi:
 • Smertelindring og avspenning
 • Økt blodsirkulasjonen
 • Redusert trøtthet og stølhet
 • Hevet energinivå

Fibromassasje er en mild massasje med en skånsom tilnærming, og utføres med lette strykninger og spesielle grep.

Behandlingens effekt forsterkes ved at man bruker vegetabilske og eteriske oljer og en egnet gelé, i tillegg. Oljen og geleen reduserer berøringsømheten og gjør behandlingen mer behagelig for pasienten. Musikkterapi, kostholdsveiledning og avslapningsteknikker er også en del av behandlingen.

Den gylne regel for de som utfører fibromassasje er at behandlingen ikke skal være ubehagelig, ettersom fibromyalgipasienter allerede sliter med mye smerte i hverdagen.

Behandlingen er et tilbud om smertelindring, og har som hovedmål å gi pasientene bedre livskvalitet. Fibromassasje kan brukes i kombinasjon med annen behandling og rehabilitering.

Noen opplever bedring, lindring eller økt livskvalitet etter fem-seks behandlinger, mens andre behøver ti-elleve behandlinger for å oppnå samme resultat, ifølge utøvere av behandlingsmtoden.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

 • Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.
 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

I en svensk prosjelt i regi av opphavsmannen, inngikk 1500 behandlinger og 71 pasienter med diagnosen fibromyalgi, som alle opplevde behandlingen som positiv.
Etter to måneder ble det rapportert en signifikant reduksjon av symptomer, som følelsesmessige reaksjoner, mangel på energi, fysisk bevegelighet, søvnforstyrrelse, smerte og sosial isolasjon.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Massør er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenltige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Utdanning kan foregå som eget kurs, eller som en del av en mer omfattende massasje- eller massasjeterapi utdannelse.

> Kurs og utdanning

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.