Hva er Lydterapi

Lydterapi handler om å lytte til musikk eller lyden fra et instrument. Behandlingsmetoden innebærer gjerne at spesielt tilpassede harmoniske lyder rettes mot problemområder.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto: Shutterstock. Finn behandler, terapeut, coach på BEHANDLERLISTEN, Behandler.no

Innen lydterapi er det utviklet flere ulike modeller utifra forskjellige tradisjoner, som baserer seg på tilsvarende prinsipper. Det brukes flere begreper, som for eksempel lytteterapi, lydhealing og klangmassasje. Lydterapi kan også inngå i musikkterapi.

Lyd beveger seg i bølger av energi og når kroppens celler og organer utsettes for bestemte lydfrekvenser reagerer de med utvidelse, sammenpressing eller ved at de danner spesielle mønstre. Ettersom vi alle har ulike behov og problemer, er ikke lydterapi en behandling som gjøres likt på alle. hvilke toner som passer inn i terapien er individuelt.

Vibrasjoner finnes i alt rundt oss. Hvis man for eksempel slår lett på et glass, så oppstår det en tone, altså vibrasjoner. Lydterapi baserer seg på at man gjennom ulike toner utfører en slags indre massasje.

I store deler av kroppen vår har vi vann, noe som er gunstig for lydbølgene, som da kan spre seg lett rundt om i kroppen. Lydterapi bygger mest på lyd som vi kan oppfatte, og behandlingens arbeidsredskap er volum/styrke, tonehøyde, resonans og harmoni.


Ulike metoder

To kjente metoder innen lydterapi er Tomatismetoden og Suzukimetoden. Det praktiseres også lydhealing, klangmassasje/lydmassasje, som kan utøves ved for eksempel tibetanske syngeboller (se illustrasjon over) eller spill på spesiallagde krystallboller.

Tomatismetoden
Det var Dr. Alfred Tomatis (1920-2001) som etter langt tids forskning kom frem til tomatis-metoden på 1940-tallet, som bygger på at barnet allerede etter 16 uker i mors mage lytter til lyd utenfra. Lyder fra ”utsiden” påvirker barnet så tidlig som i livmorstadiet, og er en viktig del av barnets utvikling. Hvis et barn blir født for tidlig blir det et avbrudd i kommunikasjonen med omgivelsene, og dette kan i noen tilfeller lede til en unormal utvikling. Alfred Tomatis oppnådde gode resultater ved at han tok lyder, fremfor alt fra morens stemme, som barnet skulle ha hørt og filtrerte det som om barnet var i livmoren.
Les mer om Tomatismetoden


Suzukimetoden

Suzukimetoden oppstod gjennom den japanske legen Shinichi Suzuki (1898-1998), som startet en musikkskole for de aller minste. Suzukis teori gikk ut på at musikkens kobling til hjernen og kroppen er den samme som morsmålet. Altså, han så på musikk som et slags morsmål. Et hundretalls mennesker, noen bare to år gamle, har gjennom Suzukis metode lært seg musikkens ABC.

Klangmassasje
På 1980-tallet utviklet den tyske ingeniøren og pedagogen Peter Hess en massasje hvor lydbollenes overtonerike lyder og vibrasjoner benyttes for å oppnå ro og harmoni. Det finnes en egen utdannelse i Klangmassasje etter Peter Hess metode, som er utbredt i bl.a Tyskland og Østerrike, samt at den finnes i andre europeiske land og i USA.

I en klangmassasje brukes spesielle terapi-lydboller, fremstilt av 11 metaller i Nepal, som er målt til å ha tilsvarende svingningsmønstre som de elektromagnetiske Alfa-bølger hjernen lager under meditasjon og rolig bevissthet.


Relatert:

Hva er Musikkterapi

Hva er Healing

Lydterapi og lydhealing har vært brukt som som behandlingsmetode i mange gamle tradisjoner og innen Folkemedisinen.

Både de indiske lærde og de gamle grekerne forklarte at «alt er musikk» og påvirker mennesket på en eller annen måte.

Lydterapi kan være en kraftfull behandling som kan løse opp dyptliggende fysiske og følelsesmessige blokkeringer i kroppen som hindrer en i å leve fullt og helt.

Eksempler:

 • Ubearbeidede følelser
 • Sinne eller sorg
 •  Gamle overbevisninger eller tankemønstre
 • Fysiske spenninger og sykdommer
 • Lyder avbalanserer energisentrene i kroppen og kan også motvirke stress og angst.
 • Bruk av lyd eller musikk sies å kunne gi bedre konsentrasjonsevne og hukommelse, i tillegg til at den også kan heve prestasjonsevnen.
 • Det brukes også ved søvvnnsker, som smertelindring og ved konsentrasjonsproblemer.

Lydterapi brukes både for voksne og barn.

Lydterapi handler mye om å lytte til musikk, eller lyden fra et instrument, en stemme eller gjenstand. Det kan arbeides både med å uttrykke seg – bruk av stemme og kropp og bevegelse.

Det sies at man med lyden kan komme helt til roten av eventuelle fysiske eller psykiske problemer.

Opplevelsen av lydterapi er individuelt. Noen kan oppleve en kribling i hodet og kroppen, mens andre føler at de faller til ro.

Lydterapi utøves ofte av behandler med bakgrunn som psykoterapeut, spesialpedagog, logoped, musikkterapeut mv. med dertil egnet tilleggsutdanning.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er, lenge tilstanden eller plagen har eksistert.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler/terapeut

Lydterapeuter på behandlerlisten

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Noen kan oppleve en kribling i hodet og kroppen.
Bearbeiding av traumer kan gi følelsesmessig sterke reaksjoner.

 • Ved uforsiktighet kan for høy lyd skade øret.
 • Oppsøk kvalifisert behandler/terapeut
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

Artikkel på Behandler.no:
Lydterapi ble veien ut av ME


– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Lydterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

> Lydterapeuter på BEHANDLERLISTEN

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN

Utdanning innen lydterapi kan forekomme som enkeltstående kurs, eller inngå i mer omfattende utdannelse innen psykoterapi eller healing, avhengig av teknikk som utøves.

Utdanning i klangmassasje etter Peter Hess er en kursrekke som går over 5 trinn og i tilegg kan man ta spesialkurs i bl.a klangmassasje til barn, som er et kurs for pedagoger, lærere og behandlere som arbeider med barn.

De som utøver tomatismetoden har ofte bakgrunn som spesialpedagog, logoped, musikkterapeut mv.

> KURS OG UTDANNING A-Å

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Er du behandler, terapeut, coach uten oppføring på BEHANDLERLISTEN?
Bli funnet!
Bestill HER, eller send oss en epost: post(at)behandler.no

 

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.