Lydterapi ble veien ut av ME

Hun levde et aktivt liv, til det en dag sa stopp. Siw Kristin Sommer Winther forteller sin historie om hvordan hun ble frisk ved hjelp av stemme og lyd. Etterpå undersøkte hun hvordan dette kunne foregå.

Lydens magi – om lyd og vitenskap
Hvordan har du det i venstre kne akkurat nå? Hva med høyre stortå? Vet du ikke? Hvor lang tid tar det fra du spør deg selv til du oppfatter svaret? Kjenner du kroppen din i det daglige? Ikke? Trøsten er kanskje at du ikke er alene.


Kroppsbevissthet og sykefravær

Vi går ikke rundt og kjenner etter at vi faktisk eksisterer i en kropp. Stort sett beveger vi oss i hodet, der tankene er, vi tenker på hva som skal gjøres med budsjettet, hva vi skal ha til middag, eller hvordan vi skal håndtere familiære utfordringer eller problemer med kjæreste eller ektefelle eller barna.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Ettersom vi ikke lytter til kroppens grenser, kan karusellen gå fortere og fortere, i arbeidslivet og på hjemmebane. Får vi hodepine eller nakkesmerter, er det bare å spise en pille. Tankene opptar all fokus, og kroppen er den store taperen. Slik var det også med meg for en del år siden, inntil jeg ble grundig parkert gradvis over tre år med diagnosen ME, en utmattelsessykdom kun 9% blir frisk av. Jeg hadde brukt opp alle batterier og reservebatterier.

Fra å leve et hyperaktivt liv som leder, alenemor og et sosialt samlingspunkt, mistet jeg gradvis over tre år alle krefter, inntil jeg til slutt endte med å ligge i sengen hele dagen og gråte for den minste anstrengelse. Slik gikk ett år.


Veien tilbake

Legen ville gi meg lykkepiller, noe jeg nektet, og jeg fikk en utmattelsesdiagnose som jeg først ett år senere forstod var ME. En viktig side ved denne sykdommen er at man mister fokus og hukommelse, derfor blir praktiske sider ved livet svært vanskelig å håndtere. Slik gikk jeg glipp av økonomiske rettigheter, forsikringsordinger og støtteordninger i arbeidslivet. Bare tanken på å skulle gjøre noe som hadde med papirarbeid å gjøre ga meg lyst til å kaste opp. Det å betale regninger og holde kontakt med NAV kontoret slik at jeg klarte meg økonomisk, kostet meg all min energi. Jeg klarte så vidt å holde det flytende det verste året.

Den positive siden ved dette var at jeg ikke forstod hvor syk jeg faktisk var før jeg var på bedringens vei. Hadde jeg visst prognosen og alvoret i denne sykdommen da jeg var på det sykeste, vet jeg faktisk ikke om jeg hadde klart å komme meg på beina igjen.
Jeg har sunget siden jeg var åtte år, og hatt sang og lydterapi som hobby ved siden av jobben de siste årene før jeg ble syk. Nå brukte jeg de få kreftene jeg hadde på å lære mer om lydterapi og på å øve med min egen stemme på min egen kropp.

Jeg hadde lært strupesang og overtonesang, teknikker som har blitt brukt som terapi i tradisjoner over hele verden i mange tusen år. Men det var en helt spesiell lyd som gjorde det store utslaget for meg.

Etter å ha sittet hver dag og utforsket hvilken virkning ulike lyder hadde på ulike steder på kroppen, oppdaget jeg etter trekvart år en dypt vibrerende lyd som hadde en spesiell virkning på meg: jeg kjente for første gang på flere år krefter i kroppen. Jeg begynte å ta den i brukt i lange strekk over flere dager, og etter hvert kjente jeg at jeg hadde mye mer energi enn på lenge. Sakte men sikkert økte energinivået, inntil jeg ved årsskiftet ble friskmeldt av legen.

Statistikken over hvor mange som blir frisk av ME-diagnoser ligger på 9% i internasjonale oversikter. Dette innebærer altså at 91% av de som får denne diagnosen må leve med denne utmattelsestilstanden resten av livet. For meg er det en tanke som nesten ikke er til å begripe. Å ha det slik et helt liv må innebære en lidelse det ikke er mulig å forestille seg selv for meg som har opplevd det noen få år.
Statistikken sjokkerte meg da jeg forstod hvilken sykdom jeg hadde, ettersom jeg er blant de heldige 9%.

Jeg visste at lyd var kraftfullt, og jeg har også brukt andre metoder i tillegg til lyd for å bli frisk, men jeg vet helt sikkert at bruk av lyd og min egen stemme var det som satte i gang prosessen med å få kreftene tilbake. Selv om jeg kunne kjenne virkningen av lyden på min egen kropp, er jeg så solid oppdratt i vitenskapens navn at jeg måtte finne medisinsk og vitenskapelig dokumentasjon for å godta min egen helsemessige erfaring.

Derfor gikk jeg til kilden, snakket med DNA forskere, astrofysikere og gjennomgikk vitenskapshistoriens forskning på lydens virkning på kropp og sinn. Denne historien synes jeg selv var så spennende at jeg har lyst til å formidle den videre:

Det finnes en stadig økende mengde forskningsrapporter om lydens positive effekt i medisinsk sammenheng. (Foto: Shutterstock)

Musikk, matematikk og medisin
Pytagoras, mannen bak den berømmelige setningen vi aldri klarte å lære på skolen: ”I en rettvinklet trekant er summen av kvadratene lik kvadratet på hypotenusen”, defineres som matematikkens far. Han mente alt som finnes var bygget på musikalske lover, og han bygget sine matematiske formler med bakgrunn i denne teorien. Alle hans beregninger stammer fra hans utforskning av strengene på et strengeinstrument, og hvilke toner som klinger harmonisk sammen. Denne første viktige byggestenen danner altså basis for all moderne vitenskap.

Han mente videre at man kunne betrakte hele universet som et gedigent strengeinstrument, og han mente universet hadde sin egen musikk – The music of the spheres, noe Platon støttet opp om. De hadde den oppfatning at alt vibrerer med hver sin tone, sin frekvens, slik at alle ting til sammen danner en slags symfoni, og omtalte universets vibrasjoner og lyder som ”sfærenes musikk”. Pytagoras utviklet et eget akademi, der han underviste i matematikk og musikk og lydterapi. Denne kunnskapen ble betraktet som hellig, og kun de aller mest iherdige studentene ble etter mange års studier innviet av Pytagoras selv i lydterapiens hemmeligheter.


Relativitetsteori, Kaosteori og Superstringtheory

Vitenskapelige teorier og teoretikere har alltid forsøkt å forklare hvordan Alt Henger Sammen. Både Albert Einstein og Steven Hawking har måttet kaste inn håndkleet fordi de ikke har funnet den siste lille biten i puslespillet som skal forklare dette. Steven Hawkings kolleger – tre dører lenger ned i samme korridor som han selv – kan imidlertid ha funnet fram til denne biten Hawking har manglet, og den siste store ATE-teorien (A theory of Everything), den såkalte Superstring-teorien, understøtter det Pytagoras og Platon påstod 2000 år tidligere: Alt som eksisterer vibrerer og er forbundet med hverandre som strengene på et stort strengeinstrument.

Jeg er ingen ekspert på disse teoriene, men eksperter jeg har snakket med – som helst ikke vil forenkle disse teoriene – oppsummerer det svært forenklet slik: Inne i cellene våre finnes elektroner og kvarker. Inni disse partiklene igjen finnes strenger som vibrerer, og disse er linket til hverandre og vibrerer sammen. Alt henger slik sett sammen i et vibrerende hele som et gedigent strengeinstrument – fascinerende nok ikke langt fra Platons og Pythagoras bilde av universets symfoniske samspill, uttenkt 2500 år tidligere.


Finnes kropp og materie?

Einsteins relatvitetsteori er ikke lett å forstå men den sier noe om hva materie er, og den berømte formelen E=MC2 kan oppsummeres sterkt forenklet på denne måten: ”Energi er masse ganger lysets hastighet ganger seg selv”. Her måtte jeg snakke lenge med en astrofysiker for å forstå og videre forklare hva dette innebærer:

Dersom du skal regne ut hvor mye potensiell energi du består av, tar du kroppsvekten din og ganger den med lysets hastighet ganger seg selv. Dette energetiske potensialet i et menneske utgjør mye større kraft enn en atombombe. Einstein sier videre at det vi opplever som fast materie, egentlig ikke eksisterer som det, men er energi som vibrerer.
“Concerning matter, we have been all wrong. What we have called matter is energy, whose vibration has been so lowered as to be perceptible to the senses. There is no matter.”

Menneskekroppen er ikke noe unntak. Hver celle i kroppen vibrerer på en frekvens, og disse svingningene påvirkes av de svingningene man utsettes for. I naturen virker det såkalte synkroniseringsprinsippet slik at alt påvirker hverandre. Dersom flere kvinner samles over lengre tid, vil de begynne å menstruere i samme syklus. Dersom noen ler mye, vil latteren smitte, eller motsatt, sinne eller pessimisme vil dra deg energetisk ned. Dette synkroniseringsprinsippet gjelder over alt, også på cellenivå i kroppen.


Lyd tar form

At lydfrekvenser kan påvirke hverandre, slik at lyd former masse og endrer den, har blitt effektivt demonstrert gjennom fagdisiplinen cymatics, studiet av synlige lydfrekvenser. Denne disiplinen ble etablert av Dr. Hans Jenny, en sveitsisk fysiker som studerte bølgebevegelser.

Han utviklet blant annet et redskap han kalte tonoskop og utsatte ulik materie som vann, salt, mel etc. for ulike lydfrekvenser. Slik oppdaget han fantastiske mønster skapt av lyd:
Dette fenomenet har nå tiltrukket svært mange mennesker, og teknikken har blitt videreutviklet i alle slags former. På Youtube finnes utallige videoer laget av kymatikk-entusiaster, og her kan du lære hvordan du gjør det


Gunstige og skadelige frekvenser

Ettersom lydfrekvenser påvirker materie, er det klart at lyd har en sentral plass i legevitenskapen. Foreløpig brukes det i relativt liten grad, som f.eks ved å trenge gjennom materie for å skape bilder som i ultralyd ved graviditet, røntgen osv, men ultralyd har nå også blitt tatt i bruk for å fjerne nyresten og i behandling av benbrudd.

Eksperimenter gjort på kreftpasienter har også vist lovende resultater, og det finnes en stadig økende mengde forskningsrapporter om lydens positive effekt i medisinsk sammenheng. Dette er ikke underlig med tanke på det vi vet om DNA og molekylforskning. Dr. Glen Rein ved kvantebiologiske research laboratorium i New York har gjort lovende eksperimenter med lyd og DNA. og Dr. Candice Pert gir noe av forklaringen på dette ved å påpeke at energi og vibrasjoner har stor betydning for molekylene våre. Hun forteller at vi har 70 ulike mottakere i molekylene, og at når vibrasjoner og frekvenser når så langt, begynner disse å vibrere: “as they begin to vibrate they sort of touch each other, and tickle each other, and they play and mount each other.” Det er hele denne “dansen” på cellenivå som åpner kromosomene og eksponerer DNA for frekvensene.

Etterhvert som man begynner å oppdage lydens store kraft, har det også sine negative sider. Våpenprodusenter og vaktselskaper har begynt å ta i bruk lyd som våpen. Den store potensielle destruktive kraften i lyd ble demonstrert på sterkt uønsket vis i Frankrike på 50-tallet, da Vladimir Gavreau i det franske Elektroakustiske laboratorium slo på sin nye frekvensmaskin. Den hadde en frekvens på rundt 10 hz, og både han og alle assistentene ble svært syke I lengre tid.


Din unike stemme

Lydterapien har imidlertid begynt å gjøre sitt inntog for alvor, og utallige metoder har blitt etablert. Musikkterapi har vært en universitetsdisiplin i mange år, men lydterapi, et langt videre felt, er temmelig upløyd mark i Norge. På den internasjonale arenaen er imidlertid lydterapi blitt et stort og voksende terapeutisk felt, der man tar i bruk teknikker som resonans-frekvens-terapi, sonisk resonans teknologi, hørselsutvidende teknologi, stemmeanalyse terapi, vibroakustisk terapi, stemmegaffelterapi, sonopuncture, naturlig akustisk lydterapi og så videre.

Av de utallige metodene grunnleggeren av Sound Healers Association, Jonathan Goldman, har samlet over hele verden i løpet av sin 30 års lange forskning på feltet, har han funnet den menneskelige stemme som det absolutt mest effektive til å bruke som kilde til egen helse og harmoni.

Lyden av den enkeltes stemme er helt unik, ikke bare på grunn av formen og størrelsen våre stemmebånd, men også på grunn av formen på resten av kroppen og hvordan vi former og artikulerer lydene vi lager. Vi har folder og klaffer vi kan åpne og lukke, løsne og stramme og pust som vi kan variere med ulik kraft og trykk. Plasseringen av tungen, og tykkelsen på musklene I munnen og halsen når vi strammer dem, vil avgjøre hvordan lyden uttrykkes.

Alt dette kan varieres, kontrolleres og manipuleres ved hjelp av stemme- og sangteknikk. Imidlertid er det som kommer igjennom umanipulert som jeg vil kalle din unike stemme. De lydene du lager når du ikke gjør deg til og prøver å få til noe. Når du slipper kontrollen og dette skjer, begynner kropp og sinn å samarbeide på en veldig spennende måte. Ettersom det er kroppen selv som frembringer de lydene som lages, ”vet” den selv best hva den trenger.

Når vi lager lyd fra dette stedet, uten å prøver å få det til å høres fint ut, kan stemmen lage de lydene kropp og sinn faktisk trenger. I tillegg finnes et hav av metoder for bevisst bruk av stemmen, som kan gi deg tilgang på ditt høyere selv slik at du kan bruke din egen stemme som orakel, terapeut og som, slik jeg gjorde, din egen medisin. Som med all annen alternativ behandlingsform må man gjøre dette i kombinasjon med anbefalte medisinske behandlingsformer dersom man lider av en diagnostisert sykdom.


Stillhet er gull

Kanskje er en av de aller største gavene lyden kan gi oss, å finne i stillheten. Ved å lære seg å lytte dypt, vil man etterhvert begynne å høre svært høyfrekvente toner som bringer dyp næring til kropp og sjel. Denne teknikken er dypt avstressende og meditativ og vil etterhvert gjøre deg i stand til å høre disse tonene også i vanlig aktiv tilstand.

Stillhet er sjelden vare i vår hektiske tilværelse, og det kan virke som om det ikke har så stor betydning. Men med tanke det vi vet om frekvensers betydning for sinnstilstander som kan utløse stress, utbrenthet, utmattelsessykdommer og muskelstivhetsplager bør vi bli langt mer bevisste på hva lyd gjør med oss.

Om artikkelforfatteren:
Siw Kristin Sommer Winther er sanger, journalist og komponist. Hun har arbeidet 13 år som leder og journalist i NRK og Røde Kors, og driver i dag Winther Stories & Sommer Songs. Siw Kristin gir undervisning og kurs i sang, stemmebruk og lydterapi. Hun komponerer også musikk for film og tv-bransjen under labelen S&W: Sunny music i samarbeid med Geir Bratland.

Oppdatert informasjon pr. 2020
Siw Kristin Sommer Winther arbeider med musikkproduksjon og som musiker med artistnavnet Shekinah.
Sound Of You


Relatert:

Hva er LYDTERAPI
Hva er TOMATISMETODEN
Hva er MUSIKKTERAPI

FINN BEHANDLER, terapeut, coach på behandlerlisten

KURS OG UTDANNING A-Å

Aktuelle behandlere
Aktuelle behandlere
Søk i behandleroversikten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.