Skattejakt på god helse

Hvorfor er vi så mye syke nå vi har det så bra her i landet? Behandler og forfatter Anne Christine Hågensen tar oss med på en reise fra Øst til Vest og viser hvordan vi kan oppnå god helse ved å søke mot «De tre skatter».

Vi bor i et av verdens rikeste land, med store muligheter til å leve det gode liv. Samtidig øker helseutgiftene og mange lever med plager og symptomer som svekker livskvaliteten. Sykehuskøene er lange og det samme er ventelisten hos både psykolog og fastlege.

Stadig flere får livsstilssykdommer som allergi, muskel- og skjelettplager, astma, diabetes, overvekt og psykiske lidelser, og vi knasker piller som aldri før. Overmedisinering har blitt et begrep og som en illustrasjon på statistikken: salget av antidepressiva har økt med 379% de siste tyve år.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Hva er det med oss og måten vi lever livet på? Og hva skal til for å komme på rett kjøl?

Med 20 års erfaring fra helsearbeid og bakgrunn fra Fysioterapihøyskolen, psykologi grunnfag ved UiO og Akupunkturhøyskolen har Anne Christine Hågensen gjennom sin yrkeskarriere og møter med et stort antall klienter, reflektert over disse spørsmålene. Dette har resultert boken ”De tre skatter – En vei til styrke, balanse & vitalitet”, en omfattende bok som nylig er utgitt på Arneberg forlag.

– Jeg har skrevet en bok om samspillene mellom kropp og sjel – en bok som bygger broer mellom gammel visdom og moderne medisin sier Anne Christine Hågensen.

For ved å ta det beste fra vestlig medisin og integrere bidragene fra andre tradisjoner vil vi kunne møte morgendagens helseutfordringer, mener forfatteren. Her inngår både holdningsendring, egeninnsats og bruk av alternativ og komplementær behandling.

Forfatter og behandler Anne Christine Hågensen har mer enn 20 års erfaring innenfor kurativt og forebyggende helsearbeid. Foto: privat

Morgendagens helseutfordringer
I bokas forord peker lege og forfatter Audun Myskja på at vår medisinske tenkning har et naivt forhold til helse. Samtidig med at moderne vestlig medisin har fått et stadig sterkere fokus på diagnose og behandling av sykdom, har vi fått en passivisering i forhold til egen helse og en kostnadsekspolosjon som er i ferd med å true helsevesenets framtid i hele den vestlige verden.

Vi kan si oss enig med Myskja, når han i skriver: «Jeg ser denne boka som et viktig bidrag til å utvikle nye verktøy som vi trenger for å forebygge og gjenvinne harmoni».

Og nettopp forebyggende helse er et ankerpunkt for forfatteren. For helsearbeid er mer enn å kurere sykdom. I kinesisk tradisjon har det til og med vært sånn at behandler kun får betalt så lenge pasienten er frisk.

– Vi må tenke på Det store sorte hullet innen medisinen – forebyggende helse, mener Hågensen. Vi plages av livsstilssykdommer, men i møte med denne virkeligheten er det mye vi kan gjøre.

Men det som hjelper for en hjelper ikke nødvendigvis andre, og det finnes ikke en klar ferdig oppskrift på god helse. Men menneskenaturen er den samme, uansett tid og sted. Er det mulig å finne nøkler til hvordan vi kan leve i vår moderne tid samtidig som vi finner fram til elementene som gir en kropp og sjel i balanse?


Balanse og energi
Hågensen tar oss med rundt i den vestlige verden og viser oss hvordan den konvensjonelle medisinen har vokst frem. Deretter får vi innsyn i Østens rike og hvordan de med sine lange tradisjoner tilnærmer seg ulike helsespørsmål. Og her er det mye vi kan lære og ta med oss hjem.

Yin yang står sentralt i kinesisk filosofi, og brukes som et bilde på hvordan vi kan søke mot balanse og likevekt. Yin yang symboliserer de motsatte kreftene som finnes i alle ting og som pulserer mot hverandre. Ved hjelp av denne filosofien kan vi bl.a bli bedre kjent med oss selv – se ytterpunktene i oss selv og omgivelsene og holde oss innenfor hva som er bra for oss.

Et annet sentralt begrep innen kinesisk medisin og filosofi er Qi – uttales Chi. Qi kan oversettes med energi, som er et ord som ofte dukker opp i vår dagligtale, når vi skal beskrive hvordan vi har det. For vi kan både være full av energi eller vi kan føle oss tom for energi.

«Qi er med deg på reisen. Qi er med deg overalt. Qi vil følge deg til den aller siste dag».


Men nå er det altså sånn at man ikke forholder seg videre til dette i vestlig medisin, i motsetning til kinesisk medisin, hvor energi er sentralt. Qi symboliserer en en livsenergi som går inn i alt og påvirker alt. Hvor mye Qi vi har varierer fra person til person og I kroppen har vi egne baner, kalt meridianer, som frakter Qi rundt. Dette forholder man seg til både i diagnostisering og behandling, f.eks. med akupunktur.

Disse begrepene forklarer forfatteren nærmere i sin bok, på en interessant og lettfattelig måte. Vi får også greie på hvordan vi kan vite at Qi eksisterer.


De tre skatter
– Du er ved god helse hvis dine tre skatter er I harmoni, sies det i kinesisk medisin. Disse skattene er Jing, Qi og Shen. De omfatter all Qi i kroppen, all Yin og yang og alle organene. Sammen utgjør de summen av de fysiske og psykiske energiene i mennesket.
Vi kan se for oss De tre skatter som et tre:

Jing er din essens
«Jing er røttene på treet og representerer den basisenergien du er født med. Den er fundamentet som alt annet springer ut fra».

Qi er din energi
«Qi er stammen på treet og er et bilde på den energien du gir deg selv, dvs. det daglige påfyllet som du henter fra mat og luft. Den er kroppens balanserende midtpunkt».

Shen er din sjel
«Shen er bladverket på treet og symboliserer din mentale, emosjonelle og åndelige energi. Shen er det som får deg til å blomstre».

De tre skatter har et gjensidig avhengighetsforhold og for å føle deg frisk og vital, må du pleie og nære dem alle tre. Klarer du å ta vare på, styrke og balansere disse «Hellige skatter», vil du kunne forebygge sykdom og degenerasjon av kroppen.


Tilbake til vår natur
Årsakene til at vi blir så syke når vi har det så bra kan være både mange og komplekse, men ifølge Hågensen må vi innse at vi har et levesett som ganske enkelt ikke passer vår natur.

Og forfatteren er praktisk: «På vei tilbake til Vesten plukker vi med oss det vi har sett og lært, blander det sammen og bruker det etter behov».

I boka får vi gode råd, forslag og inspirasjon til hva man kan tenke på både for å oppretholde og få god helse. I tillegg til en god og forståelig innføring i tradisjonell kinesisk medisin, får vi illustrerte øvelser som vi selv kan gjøre, tips om akupressurpunkter vi kan bruke til selvhjelp, råd om kosthold og eksempler iform av pasienthistorier.

– Målet mitt er at du skal få en god helse og være best mulig rustet til å møte både fysiske og mentale utfordringer, sier Anne Christine Hågensen.


Relatert:
Hva er Tradisjonell kinesisk medisin – TKM

Hva er Akupunktur

Les om BEHANDLINGSMETODER

 Søk i BEHANDLERLISTEN

KURS OG UTDANNING A-Å

Relaterte saker:

Komplementære metoder sidestilles med skolemedisin


WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.