Grønne paviljonger – fremtidens helsetilbud

Rapporten om grønne paviljonger på sykehus er en beskrivelse av hvordan man kan tenke seg komplementær og alternativ behandling integrert i behandlingstilbudet.

Her vises hvordan pasientene, mens de er innlagt på sykehus, kan gis anledning til å velge blant behandlingsmetoder de mener kan styrke deres helse og lindre plager. En arena for samarbeidsprosjekter og forskning som vil øke kunnskapen om verdien av alternative og komplementære behandlingstilbud.

Flere steder utenlands har man etablert denne type tilbud og tilbakemeldingene fra pasientene har vært positive.
Denne rapporten ble initiert av et utvalg fra Kreftforeningen, men det er ingen ting i veien for at også andre pasienter, med andre sykdommer enn kreft, kan ha nytte av et slikt behandlingskonsept.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Se for deg et offentlig helsetilbud, hvor du selv kan være med å bestemme hva slags behandling som skal hjelpe deg til bedre helse og livskvalitet. Et system hvor tilbud om alternativ behandling er tilgjengelig og fungerer komplementært med konvensjonell medisinen. Dette tilbudet kunne fungere som egne avdelinger ved våre sykehus eller ved separate helsesentre.

Du kommer deg ut av sykesengen og til en behandling som kan innebære massasje, mindfulness, kognitiv terapi, soneterapi, akupunktur, osteopatieller andre behandlingsmetoder.

I dag velger halvparten av befolkningen komplementær/alternativ behandling for å ivareta egen helse. Men det offentlige helsevesenet har enda ikke et systematisk tilbud om en mer helhetlig behandling; et tilbud som vil kunne gi gevinst både helsemessig og økonomisk for samfunnet.


Rapporten Grønne paviljonger

Allerede i 1998 foreslo Aarbakkeutvalget, opprettet av Sosial- og Helsekomiteen på Stortinget, at det skulle opprettes Grønne paviljonger på sykehus, der pasientene kunne få benytte de komplementære behandlingsmetodene som de ønsker. Utenlands finnes allerede avdelinger for komplementær behandling ved flere sykehus.

I 2007 utarbeidet lege Stig Bruset rapporten ”Grønne paviljonger” som ble utgitt av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) med støtte fra Kreftforeningen.

Grønn paviljong kan være organisert som en egen enhet, der pasientene kan få sunn kost, ha et stille rom, samtale med andre, finne litteratur og bruke ulike former for behandling. Målet er å styrke pasientenes egne ressurser og bedre helsen. Ved en Grønn paviljong bør det finnes behandlingsrom for akupunktur, massasje samt andre behandlingsformer, og dessuten et lite bibliotek og et fellesrom for møter og måltider.

En grønn paviljong vil også kunne være arena for forskning og samarbeidsprosjekter som vil øke kunnskapen og gjøre det lettere å vurdere nytteverdien av alternative og komplementære behandlingstilbud. Med nordmenns økte interesse for komplementær behandling og alternativ medisin er det relevant å se på mulighetene for en bedre integrert helsetjeneste med flere behandlingstilbud.

(Artikkelen fortsetter under annonsen)

Bakgrunn
Statens Helsetilsyn har tidligere i et rundskriv til norske sykehus understreket at pasientene skal ha frihet til å benytte komplementære behandlingsmetoder også under sykehusoppholdet. Undersøkelser viser at majoriteten av brukerne ønsker dette.

Aarbakkeutvalget (NOU 1998:21), foreslo (kap 14.3.3.) at det skulle opprettes Grønne paviljonger på sykehus, der pasientene kunne få benytte de komplementære behandlingsmetodene som de ønsker. Derved har man også en god mulighet til å evaluere effekten av metodene, samt øke kunnskapen innenfor det etablerte helsevesen. En grønn paviljong egner seg også til forskning, der man kan kartlegge hvilke alternative metoder som kan være nyttig å inkludere. Det er også mulig å finne konstruktive samarbeidsformer mellom de ulike medisinske tradisjonene.

I utlandet finnes allerede avdelinger for komplementær behandling ved flere sykehus og blant annet ved det kjente Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York. Her tilbys blant annet akupunktur, healing, massasje og veiledning eller ”counseling” av urter, vitaminer og kosthold.


Organisering

Dagens organisering av sykehus med ulike avdelinger for kirurgi, indremedisin mv, gjør det naturlig å tenke seg en egen avdeling også for komplementær alternativ behandling. Denne kan være organisert som en egen enhet, der pasientene kan få sunn kost, ha et stille rom, samtale med andre, finne litteratur og bruke ulike former for behandling. Målet er å styrke pasientenes egne ressurser og bedre helsen. Ved en Grønn paviljong bør det finnes behandlingsrom for akupunktur, massasje samt andre behandlingsformer og dessuten et lite bibliotek og et fellesrom for møter og måltider.

Mange pasienter vet ikke i utgangspunktet hvilket tilbud de ønsker. Det bør derfor være en veileder i form av en person som ikke selv representerer en bestemt behandlingsform og dermed er nøytral. Denne personen kan etter en samtale med pasienten, gi informasjon om hva de ulike behandlingsmetodene går ut på. Subsidiært kan dette gis som en skriftlig orientering. Deretter kan pasientene selv velge og senere eventuelt bytte behandling som de ville ha gjort utenfor sykehuset. En annen mulighet er at hele behandlergruppa diskuterer seg frem til behandlingsforslag etter en tverrfaglig diskusjon.


Økonomi

Norsk helsevesen har problemer med å tilby befolkningen tilfredsstillende helsetilbud innenfor dagens økonomiske rammer. Det er derfor ikke realistisk at driften av en Grønn paviljong skal kunne belastes magre sykehusbudsjetter. Modellen kan i første omgang organiseres som prosjekt drevet for forskningsmidler eller en øremerket bevilgning, eventuelt med en egenandel fra pasientene. Evalueringen av prosjektet vil kunne vise om pasientene kan ha nytte av de komplementære behandlingsmetodene ved at for eksempel liggetiden på sykehus kan bli kortere


Utdrag hentet fra rapporten  Grønne paviljonger, Stig Bruset, spesialist i allmennmedisin,
2007.

Rapporten kan lastes ned HER


Relatert:

Stor bruk av komplementær behandling på norske sykehus

Kreftsyke velger komplementær og alternativ behandling

Satser på medikamentfri smertebehandling

Aktuelle behandlere
Aktuelle behandlere
Søk i behandleroversikten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.