Hva er Mindfulness

Mindfulness er en form for meditasjon, som brukes i forbindelse med oppmerksomhetstrening og stressmestring. Metoden brukes både til selvhjelp og som et verktøy innen psykoterapi.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Mindfulness – Mindfulness based stress reduction (MBSR) er en form for meditasjon. Ordene «mind» og «mindful» kan oversettes med sinn og oppmerksom. Ved hjelp av ulike øvelser kan metoden hjelpe en til å takle livets utfordinger bedre og bli mer tilstede og bevisst i eget liv.

Oppmerksomhet, følelser og nærvær er sentrale ord i mindfulness. Det sies at mindfulness finner det rommet under strømmen av tanker og mental aktivitetet, som gir mulighet for ro og klarhet. Man søker å oppnå en åpen, aksepterende og ikke-dømmende holdning til det som skjer i seg selv og i omgivelsene i øyeblikket.

Metoden brukes både til selvhjelp, selvutvikling/egenutvikling og som et verktøy innen psykoterapi.

Mindfulness er inspirert fra buddhistisk tenkende. Innen den buddhistiske meditasjonstradisjonen er man opptatt av hvordan man kan kultivere hensiktsmessige sinnstilstander og hindre de som er destruktive.

Metoden Mindfulness – MBSR, ble utviklet og grunnlagt på slutten av 1970-tallet av amerikaneren Jon Kabat-Zinn. Hans mål var å behandle smerte og stress hos kronisk syke.

Jon Kabat-Zinn er professor i adferdsrelatert og preventiv medisin og en aktiv foredragsholder. Han har bl.a utført studier ved Massashusetts Hospital på mindfulness i forhold til alvorlig syke mennesker og han er forfatter av en rekke bøker på temaet meditasjon og mindfulness. Hans bøker er oversatt til mer enn 30 språk.

Meditasjonsteknikken mindfullness er idag en del av medisinstudiet i USA og tilbys ved flere amerikanske sykehus. Også innen helsevesenet i Norge har man fått øynene opp for metoden. Ved norske sykehus er mindfulness i ferd med å bli et etablert tilbud, spesielt som et verktøy innen psykoterapi og Kognitiv terapi.

Allerede i 2010 siden begynte Oslo Universitetssykehus, avdelingen ved klinikk for psykisk helse på Gaustad, å bruke meditasjonsteknikken mindfulness i behandling av angslidelser, tvanglidelser, stressmestring og posttraumatisk stress, sammen med kognitiv adferdsterapi – både i grupper og individuelt.

Da Kabat-Zinn besøkte Norge og Rikshospitalet i 2011, møtte så mange som 300 leger, sykepleiere, psykologer og andre helsearbeidere opp for å høre hans foredrag.

Mindfulness har vist seg å være til hjelp for bedring av livskvalitet for mange typer fysiske og psykiske lidelser så vel som bedring i folks dagligliv. Mange bruker mindfulness og pusteøvelser for å stresse ned, falle til ro og bli mer tilstede i livene sine. Man øver seg opp til å være tilstede i nuet og legge bort bekymringer og stress.

Mindfulness har vist seg å være til hjelp ved blant annet:

 • Angst og angstlidelser
 • Tvanglidelser
 • Stress og stressmestring
 • Posttraumatisk stress
 • Depresjon
 • Sinne
 • Kroniske smerter

  Tilbakemedlinger sier også at man erfarer:
 • Bedre selvforståelse og styrket selvfølelse
 • Bedre konsentrasjon
 • Bedre prestasjon

Det finnes ulike måter å praktisere mindfulness. Mange behandlere, både innenfor og utenfor det offentlige helsevesenet, bruker mindfulness som en del av psykoterapi.

Pust, og det å få kontakt med egen pust er gjerne et sentralt element og en inngang i flere øvelser. Man sier at pust brukes som et anker for oppmerksomhet og deretter søker man å få oppmerksomhet med hele kroppen. Følelser som dukker opp registreres og aksepteres. Dersom det oppstår tanker og forestillinger kommer man tilbake til pusten. Aksept er et sentralt begrep.

Mindfulness i behandling kan praktiseres både som en-til-en behandling og som kurs i gruppe. Daglig praksis og hjemmeøvelser er gjerne en del av programmet.

Mindfulness kan inngå i et behandlingsforløp over tid. Mange behandlere og kursholdere praktiserer med et 8-ukers program. Deretter anbefales det gjerne å praktisere selv, helst hver dag.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler/ Mindfulnessinstruktør

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

 • Oppsøk kvalifisert behandler, Mindfulnessinstruktør
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

 

 • Hvordan overvinne sosial angst
  Gjennom åtte uker deltok 54 unge voksne med sosial angstlidelse i en studie av mindfulness-basert stress reduksjon (MBSR). Flertallet av deltagerne hadde stor forbedring i sine symptomer og økt selvaksept etter å ha fullført kurset, mens en tredjedel var uendret etter kurset. 
  Aslak Hjeltnes: “Facing social fears: An investigation of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder”, Institutt for klinisk psykologi, UiB, 2016. (Behandler.no, 2020)


 • Meditasjon og yoga hjelper kreftsyke
  En dansk undersøkelse fastslår at meditasjon og mindfulness – gjerne sammen med yoga, reduserer angst og depresjon hos kreftpasienter. (Behandler.no, 2012)

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Psykoterapeut eller Mindfulnessbehandler, -veileder, -terapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon:

Mindfulness på behandlerlisten

Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

De som arbeider med mindfulness har ulik bakgrunn. Mange er behandlere eller helsepersonell med viderutdanning innen meditasjon og mindfulness. Det finnes ulike kurs/utdannelser, tilpasset forskjellige formål og pasientgrupper.

KURS OG UTDANNING

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

Mindfulness på behandlerlisten

Søk i hele behandlerlisten på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.