Betydelig lavere dødlighet med komplementær behandling

De som får komplementær og alternativ behandling koster samfunnet mindre og de lever lenger, ifølge en nederlandsk undersøkelse. Bruken øker over hele verden.


Det er heldigvis flere muligheter når man vil ta vare på helsa. Små eller store plager og sykdommer rammer de fleste og særlig ser vi en økning i livsstilssykdommer i vår del av verden. Allergi, astma, muskel- og skjelettplager, diabetes, overvekt og psykiske lidelser florerer. Mens noen sverger til legevitenskap og legemidler, er det andre som søker utover det vanlige tilbudet til fastlegen og finner fram til alternativ legekunst og komplementær og alternativ behandling. Det gjør man tydeligvis lurt i, hvis man er glad i livet.

Sammenlignet med konvensjonell medisin viser det seg at andre behandlingsmetoder gir gevinst – også utover bedre helse. I tillegg til at man sparer samfunnet for store summer, kan det være livsforlengende.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

En omfattende nederlandsk undersøkelsen signert økonom Dr. Peter Kooreman og lege Dr. Erik W. Baars fra 2012 skulle i utgangspunktet se på kostnadseffektiviteten av alternativ behandling sammenlignet med konvensjonell medisin.

150.000 personer fra et bredt utvalg av befolkningen deltok i studien. På bakgrunn av data fra helseforsikring med informasjon om helsekostnader fra bl.a fastlege, sykehus og legemidler, ble det gjort en gjennomgang av årene 2006-2009.

For å danne seg et bilde ble opplysninger fra 1913 konvensjonelle fastleger sammenlignet med data fra 79 fastleger med utdanning i komplementære behandlingsmetoder. Disse legene tilbød sine pasienter akupunktur, homeopati, og antroposofisk medisin.

Lønnsomt
Det viste seg at kostnadene for pasientene som fikk komplementær behandling var 7 prosent lavere sammenlignet med de som fikk alminnelig legebehandling. Dette beløper seg til 140 euro per pasient per år. De lavere kostnadene skyldes først og fremst færre sykehusopphold og færre reseptbelagte legemidler, ifølge rapporten.

Andre tilsvarende undersøkelser bekrefter funnet av kostnadseffektivitet. Flere av disse er samlet i en amerikansk oversiktsstudie fra 2005 ved University of Arizona, «Is complementary and alternative medicine (CAM) cost-effective? A systematic review

Denne gjennomgangen tyder på at komplementær behandling kan være lønnsomt sammenlignet med kun konvensjonell behandling for flere forhold:

Akupunktur mot migrene, manuell terapi for nakkesmerter, spa/hydroterapi behandling for Parkinsons, stressmestring for kreftpasienter som gjennomgår kemoterapi, naturlige helseprodukter etter operasjon, kosttilskudd ved mage- og tarmkirurgi, biofeedback/nevrofeedback for pasienter med irritabel tarm syndrom og guidet visualisering, avspennings terapi og kaliumrik diett for hjertepasienter.

Komplementær og alternativ behandlingsmeotder har en rekke fordeler, både for pasient og samfunnsøkonomien. Foto:Shutterstock

Lavere dødelighet
Det viste seg også i den nederlandske undersøkelen at pasienter som får hjelp med komplementære/alternative behandlingsmetoder lever lenger. Deltagerne som fikk komplementær eller kun alternativ behandling hadde 3 prosent lavere dødlighet sammelignet med de som fikk konvensjonell legebehandling. Forskerne kaller dette betydelig lavere dødelighet.

Dette gjelder alle behandlingsmetodene som inngår i undersøkelsen, med noen små variasjoner innen de ulike tilbudene og tydeligst ved antroposofisk medisin.

Det diskuteres om pasientene i undersøkelsen som fikk komplemetær behandling i utgangspunktet var sunnere og mer helsebevisste, men forskerne mener uansett at det er stor bredde i bakgrunnen til deltagerne som ble utvalgt til å delta.


Mindre bivirkninger

En annen grunn til oppdagelsen av lavere dødlighet kan ha sammenheng med mindre bivirkninger og mer fornøyde pasienter. Alternative behandlingsmetoder er kjent for å fungere både forebyggende og kurativt og er ofte forbundet med færre legemidler og operasjoner.

Dette er spørsmål flere av de mange undersøkelsene som er gjort på komplementær og alternativ behandling tar opp, men for å belyse bedre, behøves mer forskning.


Ulike behandlingsmeotder

I den nederlandske undersøkelsen inngår akupunktur, homeopati og antroposofisk medisin. Det er mange behandlingsmetoder å velge blant for å ivareta helsen.

Se oversikt her – Behandlingsmetoder A-Å


Noen har røtter tilbake til Hippocrates, 460 år f.Kr, flere tusen år gamle østlige tradisjoner eller de springer utifra folkemedisinen. Andre er nye metoder som bygger på gammel kunnskap eller de er utviklet av behandlere, leger og sykepleiere som i sitt møte med pasienter har kommet til kort med tilgjengelig medisin og dermed, gjennom erfaring kommet fram til nye metoder som har vist effekt.

Felles for komplementære behandlingsmetoder er at de gjerne har som mål å stimulere selvhelbredende krefter, gjenopprette balansen i kroppen og styrke immunforsvaret, snarere enn primært å lindre symptomene på sykdommen.

Alternativ behandling er i Lov om alternativ behandling definert på denne måten:

Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.


WHO tar fordelene på alvor

Det er stor bruk av alternativ behandling over hele verden En rapport fra Verdens helseorganisasjon, «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023» omtalt HER, basert på en rekke undersøkelser fra medlemslandene fra alle verdenshjørner, viser at denne bruken ser ut til å øke.


Den nederlandske undersøkelsen om kostnadseffektivitet og lavere dødlighet inngår i denne rapporten. WHO påstår at det er så mange fordeler ved komplementær behandling at det må bli enda bedre tilgjengelig for alle mennesker i hele verden.
(Artikkelen er først publisert av Unni Nordbrenden i 2014).


Referanser:

Peter Kooreman og Erik W. Baars
«Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer.»

Patricia M. Herman, Benjamin M. Craig, Opher Caspi, University of Arizona, Tucson, Arizona, USA
«Is complementary and alternative medicine (CAM) cost-effective? A systematic review.»


Relatert artikkel:

WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

Behandlingsmetoder A-Å

Hvordan finne kvalifisert behandler
Behandler.no har utviklet BEHANDLERLISTEN med tanke på at man skal få god informasjon om den enkelte utøver og leggeR til rette for at hver og en kan gjøre godt valg av behandler.

I tillegg til kontaktinfo får man opplysning om:

  • Behandlers bakgrunn og erfaring
  • Medlemskap og Registrering i Brønnøysundregistrene
  • Annen relevant informasjon

> Finn behandler, terapeut, veileder, trener, coach  – BEHANDLERLISTEN

Aktuelle behandlere
Flere artikler
Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.