Hva er Manuellterapi

Manuellterapi innebærer behandling og forebygging av problemer i muskel- sjelett og nervesystemet og er en spesialitet innen fysioterapi.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel- og skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. Behandler har bakrunn i fysioterapi og utvidet kunnskap om hvilke faktorer som påvirker helse og prognose for ulike tilstander, og bruker ulike behandlingsmetoder tilpasset pasientens situasjon.

Behandling kan innebære metoder som muskeltøyinger, leddmanipulasjon, massasje, kognitiv terapi. I tillegg tilbyr manuellterapeuten veiledet trening og rehabilitering etter sykdom og skader, og underviser i mestringsstrategier ved vedvarende smerter og sykdom.

Manuellterapeuten er utdannet til å vurdere sosiale og psykiske faktorer, og se det i sammenheng med muskel- og skjelettproblematikk. Eksempler på dette kan være stress, depresjon eller lite søvn som kan føre til problemer og plager.

Manuellterapi utøves av fysioterapeuter med tilleggsutdanning i manuellterapi. Behandlere kan arbeide kommunehelsetjenesten, på sykehus og rehabiliteringssentre, i private klinikker, på rygg- og smerteklinikker.

Behandlere kan sykemelde inntil 12 uker, henvise direkte til spesialisthelsetjenesten som for eksempel til avdeling for ortopedi, revmatologi, nevrologi, nevrokirurgi og øre-nese-hals. Behandler kan også rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT).

Yrket har vært praktisert i Norge siden ca. 1950. Rikstrygdeverket innførte på slutten av 50-tallet en egen refusjonstakst for manuellterapi.

Les om Fysioterapi og fysioterapiens historie

Manuellterapi brukes ved:

 • Sykdom, skader og problemer etter ulykker, feilbelastning, slitasje mv.
 • Hodepine, svimmelhet, øresus.
 • Kjeveplager
 • Nakke- og skulderplager
 • Armplager: tennis- og golfalbue
 • Slitasjegikt i håndledd og fingerledd
 • Seneskjedebetennelser
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Ryggplager: lumbago, isjias
 • Bekkenplager: bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
 • Hofteplager: slimposebetennelse, slitasjegikt
 • Kneplager: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt
 • Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader
 • Fotplager: Achillessenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter

Behandler har samtale med pasient og undersøker og vurderer kroppen med tanke på bevegelighet, funksjon og smerte. Ved behov henviser manuellterapeuter pasientene videre, for eksempel til røntgen eller til annen behandler/spesialist. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose.

Behandler bruker ulike behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en funksjonssvikt.

Eksempler på slike metoder er:

Leddmobilisering og manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, massasje, muskeltøyninger og nervemobilisering.

I tillegg vil manuellterapeuten kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og undervise i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved kroniske smerter og sykdom.

Gjennom behandlingsperioden vil pasient få informasjon om og hjelp til å trene opp og forbedre en redusert funksjonsevne i tillegg til å forebygge tilbakefall og man vil få veiledning om hvordan man skal forholde seg til sine plager.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av omfang av problem og hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Fysioterapeuter/manuellterapeuter kan arbeide med behandlingsmetoder som for eksempel Nålebehandling, «Dry-needling», dvs.Tynne nåler stikkes direkte inn i smertefulle muskelknuter og stramme bånd i muskulaturen. (Dette ikke det samme som akupunktur).

Bivirkninger som er rapportert etter nålebehandling i Norge er: Punktering av indre organer, små blødninger, blodansamlinger, svimmelhet, smerte, trøtthet.

 • Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.
 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

– Lov om alternativ behandling:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Manuellterapeut er ikke en beskyttet tittel. Behandlere kan søke om om autorisasjon og lisens hos Helsedirektoratet som Fysioterapeut.

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.

> Behandlere på behandlerlisten

En manuellterapeut har 6-årig utdannelse. Først en bachelor i fysioterapi (4 år) og i tillegg en universitetsutdannelse på masternivå, enten fra Bergen eller ved universiteter i utlandet.

De to årene med videreutdanning blant annet fordypning innen patologi, differensialdiagnostikk, smerteforståelse, kommunikasjon og manuell behandling.

Manuellterapeuter kan også ha tillegggsutdanning i andre aktuelle behandlingsmetoder, for eksempel kosthold og ernæring, akupunktur mv.

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.