Stor bruk av komplementær behandling på norske sykehus

Helsevesenet i Norge tilbyr langt mer enn medisiner og kirurgi. Forskere er overrasket over bredden av behandlingsmetoder.

Det har blitt gjort ulike undersøkelser de senere årene for å finne ut i hvilken grad komplementær og alternativ behandling brukes, både utenom og innenfor det offentlige helsevesenet i Norge. Det viser seg at bruken av komplementære behandlingsmetoder ved norske sykehus er stor.

Et flertall av norske sykehus har tilbud om en eller flere metoder innen kategorien komplementær og alternativ behandling. Overraskelsen var stor da tallenes tale kom på bordet og økningen er så markant, at forskerne ringte til flere sykehus for å sjekke om det stemte, ifølge Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

I forbindelse med en undersøkelse i 2015 ble samtlige norske sykehus invitert til å delta i via spørreskjema, og det viser seg at de aller fleste av sykehusene våre har tilbud om behandling i tillegg til skolemedisin.

Så mange som 59 sykehus deltok i undersøkelsen og det utgjør nær 74 prosent av alle som ble spurt. En så stor respons øker sannsynligheten for at tallene stemmer, hevder forskerne. Deltagerne fikk spørsmål om det var tilbud om ulike behandlingsmetoder ved sykehuset.


Sykehusene ble bedt om å krysse av en eller flere av syv kategorier:

Akupunktur

Massasje

Psykoterapi (ikke psykologtjenester)

Kunst- og uttrykksterapi


Alternativ diett

Andre behandlingsmetoder
Evt. ingen alternativ behandling tilbys.


Ingen av behandlingene ble beskrevet nærmere av forskerne, og det var opp til den klinisk ansvarlige å bestemme hva som anses som for eksempel en alternativ diett eller kunst- og uttrykksterapi – som eksempelvis kan innebære musikkterapi.

Psykoterapi vil kunne omfatte teknikker som gestaltterapi, som hovedsakelig praktiseres utenfor helsevesenet i Norge. For hver rapporterte behandlingsmetode, ble det bedt om navnet på en kontaktperson, ifølge rapporten.

Så mange som 64 prosent av de deltagende sykehusene svarte positivt på bruke av alternativ behandling. Ingen store forskjeller ble funnet mellom offentlige og private, eller mellom de somatiske og psykiatriske sykehusene.

Akupunktur er den metoden som hyppigst blir tilbudt, etterfulgt av kunst- og uttrykksterapi og massasje.


Les også
: Stor interesse for meditasjon og mindfulness i medisinske miljøer


Økt bruk

Ved en tilsvarende undersøkelse gjort i 2008 var forskerne overrasket over bredden av behandlingstilbud ved sykehusene.

Metodene som ble oppgitt å bli brukt var blant annet akupunktur, biofeedback/nevrofeedback, hypnose, hypnoterapi, kopping, øreakupunktur, urtemedisin, kunstterapi, homeopati, refleksologi, tankefeltterapi (TFT), gestaltterapi, aromaterapi, akupressur, yoga.


> Se BEHANDLINGSMETODER A-Å


(Artikkelen fortsetter under annonsen).

Ved å sammenligne undersøkelsene fra 2008 og 2015, viser analyse at andelen sykehus som tilbyr alternativ behandling økte fra 50,5 prosent i 2008 til 64,4 prosent i 2013.

Den største økningen ble funnet i psykiatriske sykehus hvor nærmere 80 prosent opplyser at det tilbys komplementære behandlingsmetoder.

Nå viser det seg riktignok at undersøkelse fra 2008 ikke oppga kunst- og uttrykksterapi som eksempel på alternativ behandling. Dette er en behandlingsmetode som gjerne brukes i tilknytning til psykoterapi. Dermed er det mulig at sykehus ikke tenkte på dette som alternativ behandling da de ga sitt svar og at bruken tidligere har vært større enn antatt.

For akupunktur ble det, til tross for at det er den metoden som er mest brukt, faktisk funnet en liten nedgang – fra 41,4 prosent i 2008 til 37,3 prosent i 2013.

Les også: Dette vet vi om bruk av komplementær behandling i Norge


Positive sykepleiere

Det kan se ut til at det er forskjellige meninger om bruk av alternative behandlingsmetoder blant helsepersonell. **En tidligere undersøkelse om holdninger til, og bruk av alternativ behandling blant ulike yrkesgrupper innenfor sykehusene i Nord-Norge, viser en mer positiv holdning blant kontorpersonell og sykepleiere enn blant leger.

Sykepleiere, samt unge kvinner i alle yrkesgrupper var mest positive til bruk av komplementær og alternativ behandling. Det viste seg også at de var også mer interessert i kunnskap og informasjon.

Bruk av ekstern behandler ved sykehusopphold
I 1995/1996 sendte Statens Helsetilsyn ut brev til alle norske sykehus med anbefalinger om hvordan helsepersonell bør forholde seg i situasjoner hvor pasienter eller pårørende ønsker å gjøre bruk av komplementær/alternativ behandling mens de er innlagt på sykehus.

Den enkelte offentlige helseinstitusjon gis frihet til å velge hvordan man velger å forholde seg til dette, men Statens Helsetilsyn oppfordrer til romslighet dersom pasienten ønsker å benytte alternativ behandling. Hvis pasienter eller pårørende tar inn eksterne utøvere, må pasienten selv betale for slik behandling.

Bestille ekstern behandler:
> Se BEHANDLERLISTEN


Det er opp til pasienten å avgjøre om han/hun ønsker å motta komplementær/alternativ behandling under sykehusoppholdet. Samtidig kan den ansvarlige legen fraråde/motsette seg behandlingen hvis legen mener at den er til hinder for arbeidet på avdelingen, eller legen mener at behandlingen innebærer en risiko for pasienten.

Ordningen med fritt sykehusvalg har også betydning for dette, idet utbredelsen og tilbudet av alternativ behandling som følge av det ovennevnte varierer fra sykehus til sykehus. Dersom pasienten er frisk nok til å bytte lege/sykehus, kan et ønske om å få tilgang på annen behandling være tilstrekkelig.


Referanser:

2013/ 2015: Use of complementary and alternative medicine within Norwegian hospitals.

2008/2011: Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals.

**Opinions on and use of alternative medicine among physicians, nurses and clerks in northern Norway.


Relatert:

> Finn ønsket behandler, terapeut, coach på BEHANDLERLISTEN – Behandler.no

> Kurs og utdanning A-Å


Relaterte saker:

Grønne paviljonger på sykehus – fremtidens helsetilbud


Dette vet vi om bruk av komplementær behandling i Norge

Kreftsyke velger komplementær og alternativ behandling


Satser på medikamentfri smertebehandling

Stor interesse for meditasjon og mindfulness i medisinske miljøer


WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

Aktuelle behandlere
Aktuelle behandlere
Søk i behandleroversikten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.