Alternativ behandling gir økonomisk gevinst

Utgifter til helse utgjør en stor del av det norske statsbudsjettet. Flere rapporter viser at det er store summer å spare for samfunnet ved å legge til rette for komplementær og alternativ behandling.

Det er stor interesse for å bruke alternativ behandling i Norge og mer enn en million mennesker får behandling utenom det offentlige helsetilbudet. For mange er det redningen i livet. Flere undersøkelser viser dessuten at bruk av alternativ og komplementær behandling gir store økonomiske besparelser for samfunnet.

Behandlinger både for fysiske problemer og for psykisk helse og mentale utfordringer har gjennom mange års erfaring vist god effekt. Dyktige behandlere hjelper mennesker med sine plager og problemer innen sine fagfelt, gir bedre helse og livskvalitet og gjør mange i stand til å kunne arbeide.

Helsehjelp utenom det offentlige tilbudet avlaster også et presset system med lange køer og gir på den måten raskere hjelp, og et tilbud og en valgfrihet som passer best for den enkelte.

--- Annonse ---
Optimal helse starter i tarmfloraen


Undersøkelser på kostnadseffektivitet er gjort, blant annet i USA, Nederland, Sverige og Australia som dokumenter store fordeler ved å legge til rette for økt bruk av komplementær og alternativ behandling i fremtidens helsetilbud. Og i Norge er det vist at alternativ behandling bidrar til at folk kan gå på jobb.

WHO peker også på kostnadseffektivitet i en rapport om bruk av alternativ behandling.


Reduserer helsekostnader
Australske National Institute of Complementary Medicine (NICM) rapporterte i 2010 om kostnadseffektivitet ved bruk av alternativ behandling. De fant ut at store summer kan spares ved et godt alternativt helsetilbud.

Undersøkelsen ble gjort blant pasienter med hjerteproblemer, depresjon, leddgikt og slitasjegikt. I tillegg til at den direkte kostnaden til konvensjonell og medikamentell behandling reduseres, kommer besparelser forbundet med produktivitet, ifølge rapporten.

Ved å velge alternativ behandling, er det mange som blir raskere frisk og kommer tilbake i jobb. Og mange unngår sykdom ved å tenke og handle forebyggende. Alternative metoder har ofte til hensikt å styrke immunforsvaret og jobbe helhetlig, ikke bare symptomatisk.

I den australske rapporten er det gjort undersøkelser rundt bruk av utvalgte behandlinger:

  • Johannesurt for mild til moderat depresjon
  • Akupunktur for ryggplager
  • Omega-3, fiskeolje for å forebygge hjertesykdom og leddgikt
  •  Urtemedisin for slitasjegikt


Rimelig og virksomt
Johannesurt viste seg å være kostnadsbesparende sammenlignet med anti-depressive medikamenter. I tillegg til besparelser ga johannesurt bedre effekt enn medikamentene. Hovedårsaken til kostnadsreduksjonen er at johannesurt er rimeligere enn medikamenter fra legemiddelindustrien. De australske forskere fant ut at besparelsen, bare på dette området er 50 millioner australske dollar pr år.

Akupunktur ved ryggplager viste seg også effektivt, når det ble brukt komplementært med annen behandling som fysioterapi og trening.

Bruk av Fiskeolje rik på Omega-3 er svært kostnadseffektivt brukt som tilleggsbehandling for personer med koronar hjertesykdom dvs. angina pectoris/hjertekrampe og hjerteinfarkt og man oppnår også reduksjon i død og sykdom.

Imidlertid fant man ikke i denne sammenhengen at fiskeolje reduserte kostnader forbundet med betennelseshemmende medikamenter i behandling av pasienter med leddgikt eller revmatoid artritt.

Phytodolor, en urteblanding av asp, gulris (golden rod) og aske, skal virke smertestillende og betennelseshemmende for pasienter med slitasjegikt. Urtene viste seg å gi besparelser, sammenlignet med det betennelseshemmende medikamentet Diclofenac, som i tillegg til å være kostbart, kan gi en rekke uheldige bivirkninger.

I Australia har de altså funnet ut at det er mangfoldig millioner å spare ved å bruke mer alternativ behandling.

Ifølge Bensoussan, Executive Director ved National Institute of Complementary Medicine, er denne rapporten et viktig bidrag til å utvide forståelsen av alternativ og komplementær behandling og å støtte individuelle valg av behandling:

Studier som denne vil også bidra til å etablere et videre perspektiv i forbindelse med nasjonale helsereformer, ifølge Professor Bensoussan.

Et perspektiv våre folkevalgte i Norge også burde se nærmere på.


Økonom og lege undersøkte
To nederlandske rapporter av økonom Dr. Peter Kooreman og lege Dr. Erik W. Baars fra 2012 og 2014, undersøkte kostnads effektiviteten av alternativ behandling sammenlignet med konvensjonell medisin.

I den ene studien deltok 150.000 personer fra et bredt utvalg av befolkningen. På bakgrunn av data fra helseforsikring med informasjon om helsekostnader fra fastlege, sykehus og om legemidler, ble det gjort en gjennomgang av årene 2006-2009.

For å danne seg et bilde ble opplysninger fra 1913 konvensjonelle fastleger sammenlignet med data fra 79 fastleger med utdanning i komplementære behandlingsmetoder. Disse legene tilbød sine pasienter akupunktur, homeopati, og antroposofisk medisin.

Det viste seg at kostnadene for pasientene som fikk komplementær behandling var 7 prosent lavere sammenlignet med de som fikk alminnelig legebehandling. Dette beløper seg til 140 euro per pasient per år. De lavere kostnadene skyldes først og fremst færre sykehusopphold og færre reseptbelagte legemidler, ifølge rapporten.

I den neste undersøkelsen med data fra seks år (2006-2011) deltok så mange som 1.521.773 nederlandske pasienter fra konvensjonell medisin og 18.862 fra alternativ behandling.

Denne rapporten konkluderer med at de pasientene som fikk alternativ og komplementær behandling i gjennomsnitt utgjør en reduksjon på 192 euro (10,1%) lavere årlige helsekostnader, altså en økning i besparelse sammenlignet med den første studien.


Signifikant kostnadsreduksjon
En tilsvarende svensk studie fra 2014 ble gjort ved Karolinska institutet, Integrative care science center og Göteborgs Universitet med Tobias Sundberg i spissen.

Det var til sammen 1263 smertepasienter som deltok i studien “Opposite Drug Prescription and Cost Trajectories following Integrative and Conventional Care for Pain – A Case-Control Study

1050 personer fikk konvensjonell behandling og 213 fikk alternativ eller komplementær behandling på det antroposofiske sykehuset Vidarkliniken i Järna i Sverige. Studien, som er en retrospektiv undersøkelse, en såkalt registerstudie, innhentet data fra Stockholm fylkeskommune, årene 2005 til 2010.

Behandling som inngår i antroposofisk medisin, er i tillegg til legemidler bl.a. homeopatiske preparater, urter, hydroterapi, massasje og kunst- og uttrykksterapi og musikkterapi og helseeurytmi.

Resultatet av studien viser at pasienter som ble behandlet med alternativ behandling, hadde halvert sitt behov for smertestillende legemidler etter tre måneder. Tilsvarende gruppe som fikk konvensjonell behandling hadde istedenfor fordoblet inntaket av medisiner.


Kostnaden for smertestillende medisiner økte etter konvensjonell behandling og ble reduserte etter alternativ behandling, noe som indikerer potensielt færre bivirkninger og gunstige samfunnsøkonomiske besparelser med alternativ behandling.

(Forsetter under foto)

Finn behandler på BEHANDLERLISTEN, Behandler.no

Amerikansk oversiktsstudie
Andre undersøkelser bekrefter funnet av kostnadseffektivitet. Flere av disse er samlet i en amerikansk oversiktsstudie fra 2005 ved University of Arizona, «Is complementary and alternative medicine (CAM) cost-effective? A systematic review.»

Data fra kildene Medline, AMED, Alt-HealthWatch og Complementary and Alternative Medicine Citation Index ble samlet inn fra 1999-2004. Totalt ble det gjort 56 økonomiske evalueringer (39 fullstendige evalueringer) av behandling for en rekke behandlinger brukt ved en rekke forhold.

Fire kriterier for studiekvalitet ble lagt til grunn: Randomisering, potensiell innsamling av økonomiske data, sammenligning med vanlig pleie og uavhengighet.

Når det gjelder studiekvalitet ble 14 (36%) studier funnet å oppfylle alle fire kriteriene. Disse studiene indikerer at følgende alternative behandlingsmetoder som kan betraktes som kostnadseffektive sammenlignet med konvensjonell behandling:

Akupunktur mot migrene
Manuell terapi for nakkesmerter
Spa/hydroterapi for Parkinsons
Stressmestring for kreftpasienter som gjennomgår kemoterapi
Naturlige helseprodukter etter operasjon
Kosttilskudd ved mage- og tarmkirurgi
Biofeedback/nevrofeedback for pasienter med irritabel tarm syndrom
Guidet visualisering, avspennings terapi og kaliumrik diett for hjertepasienter.


Gir helse til å arbeide

Det er ingen tvil om at en lang rekke mennesker er i stand til å gå på jobb fordi de får alternativ behandling. Det er det mange som kan skrive under på. Det er også gjort norsk offentlig forskning på dette.

Forskere ved Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) leverte i 2013 et kvalitativt case-studie blant befolkningen i Berlevåg om deres erfaringer med konvensjonell medisin og alternativ behandling for muskel- og skjelettlidelser. Kommunen skiller seg ut, med lave tall for legemeldt sykefravær og fastlegen i Berlevåg mener at de som velger behandling hos den lokale naturterapeuten klarer seg bedre.

En erfaren, lokal behandler som deltok i studien, har bakgrunn i naturopati, refleksologi, øreakupunktur, akupressur og muskelmassasje. Det er hovedsakelig dyptgående massasje hun bruker i behandling av denne pasientgruppen, men også akupunktur.

Behandleren anslår at over 80 % av pasientene hun behandler lider av muskel- og skjelettlidelser, som er en kategori lidelser som fører til svært mange sykemeldinger.

> Berlevåg blant landets friskeste – stor bruk av alternativ behandling

Men i dagens Helsenorge er alternativ behandling ikke tilstrekkelig verdsatt for den viktige betydningen tilbudet har for mange mennesker. For helse og velvære, og for samfunnet som helhet.

Det er velkjent at mange mennesker oppsøker behandlere utenom det offentlige helsetilbudet for å fungere i hverdagen. Blant kronisk syke er det mange som er avhengig av komplementær og alternativ behandling. Dessuten er det mange som oppsøker hjelp ved forbigående plager, eller jevnlig for å forebygge sykdom.


Mennesker med både fysiske problemer og plager, samt mentale og psykiske utfordringer har vist seg å bli godt hjulpet. Flere av behandlingsmetodene er utviklet av leger som har kommet til kort med sitt skolemedisinske behandlingstilbud, og har dermed etablert effektiv behandling som brukes av mennesker over hele verden.

Se Behandlingsmetoder A-Å


WHO peker på kostnadseffektivitet
Rapporten fra Verdens helseorganisasjon WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 fastslår at tradisjonell (komplementær og alternativ) behandling fremdeles er undervurdert i områder av helsevesenet, til tross for at bruken er utbredt i mange land og øker raskt i andre. Rapporten viser til undersøkelser som bekrefter kostnadseffektivitet.

Mye brukte behandlingsmetoder, som er omtalt i WHO-rapporten er bla:
Akupunktur, healing, ayurveda, tradisjonell kinesisk medisin (TKM), antroposofisk medisin, kiropraktikk, homeopati og osteopati.

WHO ser komplementær behandling som en kilde til å løse verdens helseutfordringer og mener at det er en menneskerett at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang til alternative behandlingsmetoder, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet.

Organisasjonen påpeker at stadig flere land anerkjenner behovet for å utvikle en helhetlig og integrerende tilnærming til helseomsorg, hvilket innebærer bruk av alternative behandlingsmetoder.

Alternativ og komplementær behandling er et viktig bidrag i helsetilbudet i Norge. Vi har et mangfold av velutdannede utøvere som vier sitt arbeidsliv til å hjelpe andre. Folk tar ansvar for egen helse og oppsøker den helsehjelpen som er best for dem. En million nordmenn har god nytte av hjelpen som tilbys.

Det politiske miljøet i landet har foreløpig ikke innsett gevinsten og lagt godt nok til rette for dette tilbudet, men ett er sikkert; Alternativ og komplementær behandling gir bedre helse og de koster samfunnet mindre.

Man nordmenn ønsker et godt tilbud om alternative behandlingsmetoder. Helst et godt samarbeid mellom det offentlige og utøvere som arbeider med alternative behandlingsmetoder.
Behandling på tvers – til det beste for alle.

Referanser:
NICM, Health Research Institute, Western Sidney University
«The science of integrative medicine, Cost Effectiveness of Complementary Medicine.»

Peter Kooreman og Erik W. Baars
«Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer.»

Peter Kooreman og Erik W. Baars
«A 6-year comparative economic evaluation of healthcare costs and mortality rates of Dutch patients from conventional and CAM GPs.»

Tobias Sundberg, Max Petzold, Niko Kohls, Torkel Falkenberg, Karolinska institutet, Integrative care science center og Göteborgs Universitet
«Opposite Drug Prescription and Cost Trajectories following Integrative and Conventional Care for Pain – A Case-Control Study.»

Patricia M. Herman, Benjamin M. Craig, Opher Caspi, University of Arizona, Tucson, Arizona, USA
«Is complementary and alternative medicine (CAM) cost-effective? A systematic review.»

 


Hvordan finne kvalifisert behandler
Behandler.no har utviklet BEHANDLERLISTEN med tanke på at man skal få god informasjon om den enkelte utøver og legge til rette for at hver og en kan gjøre godt valg av behandler.

I tillegg til kontaktinfo får man opplysning om:

  • Behandlers bakgrunn og erfaring
  • Medlemskap og Registrering
  • Annen relevant informasjon

Finn behandler, terapeut, veileder, coach, trener på BEHANDLERLISTEN


KURS OG UTDANNING A-Å

BEHANDLINGSMETODER A-Å


Relaterte saker:

Dette vet vi om bruk av komplementær behandling i Norge

Sveits inkluderer komplementær behandling i sitt helsetilbud

Kreftsyke velger komplementær og alternativ behandling

Satser på medikamentfri smertebehandling

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.