Hva er Eurytmi

Eurytmi, helseeurytmi er en metode innen antroposofisk medisin og filosofi hvor bevegelseskunst står sentralt.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Eurytmi er utviklet på bakgrunn av antroposofisk medisin og filosofi, Den utøves i dag i tre forskjellige sammenhenger; som kunstart, som terapiform og som et pedagogisk verktøy.

Ordet eurytmi stammer fra gresk og er en kombinasjon av stavelsene eu, som betyr vakker/harmonisk og rytmos som betyr bevegelse. Opphavsmannen Rudolf Steiner beskrev eurytmi som ”sjelens kunst”.

Bevegelsene forener utøverens subjektive opplevelse med den objektive virkeligheten til det som uttrykkes, vanligvis musikk eller poesi.

Eurytmi tilbys ved steinerskoler og ved antroposofiske sykehus og private klinikker i hele verden.

Helseeurytmi
Helseeurytmi bygger på en oppfatning om at sykdom, enten det er fysisk eller psykisk, skyldes en ubalanse mellom de oppbyggende og nedbrytende kreftene i kroppen. Selve behandlingen går dermed ut på å skape balanse mellom disse kreftene. Dette oppnås blant annet ved å la språk og lyder virke tilbake på kroppen gjennom bestemte gester eller bevegelse. Rytmer er også viktig. Hele vår tilværelse er oppdelt i rytmer – både kosmiske som årstidene, månefasene og døgnet, og mer personlige sånn som åndedrettet og hjertet som slår. Alle organer i kroppen har sin egen rytme, og ved sykdom blir denne rytmen forstyrret.

Gjennom helseeurytmi kan man lære bevegelser som stimulerer de oppbyggende kreftene i kroppen samtidig som organene kan gjenfinne sin naturlige rytme.

Se også:  Hva er Antroposofisk medisin

Eurytmi ble utviklet av Rudolf Steiner, grunnleggeren av antroposofien, på begynnelsen av 1900-tallet.

Eurytmi oppstod ved at en enke ba Rudolf Steiner til råds om hva hennes datter burde foreta seg nå som faren var død. Steiner foreslo at jenta skulle begynne med en ny form for bevegelseskunst. Gjennom studier av blant annet anatomi, gamle greske skulpturer og dans forsøkte man å finne bevegelser som kunne uttrykke mening på samme måte som ord.

Etter hvert utviklet disse bevegelsene seg til en form for scenekunst, og snart fantes det en rekke eurytmiensembler og skoler rundt omkring i Europa. Eurytmien fikk senere sin plass innen Steinerpedagogikken, og som den siste av de tre grenene innen eurytmi oppstod den terapeutiske eurytmien – helseeurytmi.

Helseeurytmi hevdes å være bra for en rekke ubalanser og sykdommer, som for eksempel:

 • Atferdsvansker
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Astma/allergi
 • Stamming
 • Depresjon
 • Spiseforstyrrelser m.m.

Ulike gester, som utgjør de grunnleggende bevegelsene til en eurytmist har forgreninger til språkets lyder og rytme, til tonene i musikk, til følelser som glede og sorg m.m. Disse grunnleggende bevegelsene og teknikkene kan så settes sammen til en enhet i samsvar med utøverens mål.

Bevegelsene har også som mål å få frem ulike kvaliteter i bevegelsene, slik som rette linjer og kurver, bevegelser i rommet (fremover/bakover, opp/ned, høyre/venstre). I tillegg brukes farger både for å understreke bevegelsene og følelsene.

Det er mest vanlig å kombinere eurytmi med klassisk musikk, poesi eller diverse historier, men eurytmi i stillhet er også mulig. Når eurytmi kombineres med musikk, brukes alle de tre hovedelementene av musikken – melodi, harmoni og rytme.

Melodien uttrykkes hovedsakelig gjennom å vise tonenes variasjon fra høyt til lavt. Harmoni uttrykkes gjennom å fange eller løse opp i spenninger. Dur og moll illustreres ved at man regner dur som mer ekspressiv og utadrettet, mens moll er mer forsiktig og innadrettet. På samme måte kan man også gi uttrykk for rytme. Raske toner korresponderer med raske bevegelser, mens man bruker roligere og mer drømmeaktige bevegelser for de lange tonene. Når flere eurytmister går sammen, kan de uttrykke hvert sitt instrument i et større stykke. Magien ved eurytmi oppstår når eurytmisten gir et visuelt uttrykk for sine følelser og indre opplevelser knyttet til musikken.

Behandlingen foregår ofte i samråd med en antroposofisk lege. I motsetning til mange andre behandlingsmetoder er helseeurytmi en aktiv behandlingsform. Gjennom øvelser og trening får pasienten styringen med den legende prosessen, og regelmessig oppfølgning fra helse-eurytmisten styrker effekten ytterligere.

Behandling og øvelse kan foregå over kortere eller lengre perioder.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

Relatert artikkel:
Legemidler halvert med komplementær behandling
– Forskere ved Karolinska institutet, Integrative care science center og Göteborgs Universitet har gjort en sammenligning av konvensjonell og antroposofisk behandling av smertepasienter.


– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Eurytmi er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenltige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

For å bli utøver av helseeurytmi kreves det først at man har gjennomgått en 4-årig grunnopplæring i eurytmi, og deretter ca. 2 års videreutdanning innen helseeurytmi.

> Kurs og utdanning A-Å

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på Behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.