Legemidler halvert med komplementær behandling

En undersøkelse fra Sverige viser at annen behandling kan redusere bruken av smertestillende medisiner betraktelig.

Pasienter med smerter får ofte store doser medikamenter. Det er godt at man slipper å lide, men det er ikke sikkert at sterke, kostbare medisiner fra legemiddelindustrien er den beste løsningen. Nå mener forskere at disse medikamentene vil kunne ha en begrenset rolle i fremtidig smertebehandling.

Signifikant reduksjon
Det er forskere ved Karolinska institutet, Integrative care science center og Göteborgs Universitet med Tobias Sundberg i spissen, som har gjort en sammenligning av konvensjonell og antroposofisk behandling av smertepasienter. Den viser at det er mye å hente på å tilby denne pasientgruppen behandling utover det konvensjonelle helsetilbudet og reseptbelagte legemidler.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Pasienter som ble behandlet på det antroposofiske sykehuset Vidarkliniken i Järna i Sverige, hadde etter tre måneder halvert sitt behov for smertestillende legemidler. Tilsvarende gruppe som fikk konvensjonell behandling hadde istedenfor fordoblet inntaket av medisiner.

Det var til sammen 1263 smertepasienter som deltok i studien – 1050 som fikk konvensjonell behandling og 213 som fikk behandling på Vidarkliniken. Studien, som er en retrospektiv undersøkelse, en såkalt registerstudie, innhentet data fra Stockholm fylkeskommune, årene 2005 til 2010. Undersøkelsen er publisert I PLOS, et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift, mai 2014.

Antroposofisk behandling
Antroposofisk medisin bygger på antroposofisk filosofi og utøves i hovedsak av leger. Den har sitt utspring i samarbeidet mellom Rudolf Steiner og leger i begynnelsen av 1920-årene.

Antroposofiske leger ønsker å tilby det beste fra skolemedisin og antroposofisk legekunst. I henhold til den norske «Lov om alternativ behandling» sorterer antroposofisk medisin innunderdenne. Noen bruker også betegnelser som komplementær medisin og integrert eller integrativ behandling.

Les mer om Antroposofisk medisin


I dag har vi på verdensbasis 24 antroposofiske sykehus og rundt 200 poliklinikker med rundt 2.700 utdannede antroposofiske leger og rundt 15.000 leger med ulike nivåer av opplæring innen tradisjonen, ifølge den svenske rapporten.

Sentralt i den antroposofiske medisinen er en helhetlig innfallsvinkel hvor mennesket ses som et tenkende, følende og handlende vesen og hvor sykdom er en prosess som kan lede til større selvinnsikt, harmoni og frihet.

Det heter at sykdom kan være en utfordring til å gjøre noe med livet sitt og i noen tilfeller kan det være riktig å vektlegge muligheter for personlig vekst der sykdom rammer menneskets mangfoldighet. Det biografiske vektlegges sterkt i samtalen med pasienten, blant annet for å virke bevisstgjørende på totalsituasjonen. Det er legens oppgave å lede denne prosessen.

Behandling som inngår i antroposofisk medisin, er i tillegg til legemidler bl.a. homeopatiske preparater, urter, hydroterapi, massasje og kunst- og uttrykksterapi terapi  og musikkterapi og helseeurytmi.

(Artikkelen fortsetter under annonsen)

Undervurdert helsehjelp
I Sverige, som i Norge og resten av Europa er bruken av smertestillende medisiner stor og beregninger viser at ca 20 prosent av befolkningen lider av kroniske smerter, som påvirker arbeidsevne og livskvalitet. Kostnadene for å behandle denne pasientgruppen enorme. I Sverige alene, er den årlige utgiften anslått til å ligge på rundt 300 milliarder svenske kroner årlig.

Og dette er kun en liten del av det store bildet hvor helseutgiftene øker og mange lever med sykdom, plager og symptomer. I all vår velstand får stadig flere livsstils sykdommer som muskel- og skjelettplager, allergi, astma, diabetes, overvekt og psykiske lidelser.

Ventelistene til helsehjelp er lange og overmedisinering har blitt vanlig. Helsevesenet står overfor store utfordringer verden over, både når det gjelder tilgang, finansiering og kvalitet på helsehjelp.

Tilgjengelig komplementær behandling
En rapport fra WHO – Verdens helseorganisasjon «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023»  fastslår at tradisjonell (komplementær og alternativ) behandling fremdeles er undervurdert i områder av helsevesenet, til tross for at bruken er utbredt i mange land og øker raskt i andre.

Mye brukte behandlingsmetoder, som er omtalt i WHO-rapporten er bla. akupunktur, healing, ayurveda, tradisjonell kinesisk medisin (TKM), antroposofisk medisin, kiropraktikk, homeopati, naturopati og osteopati.


WHO ser komplementær behandling som en kilde til å løse verdens helseutfordringer og mener at det er en menneskerett at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang til alternative behandlingsmetoder, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet.

Allerede ser man at stadig flere land anerkjenner behovet for å utvikle en helhetlig og integrerende tilnærming til helseomsorg.

Referanser:
Opposite Drug Prescription and Cost Trajectories following Integrative and Conventional Care for Pain – A Case-Control Study


Relatert:

Satser på medikamentfri smertebehandling

Soneterapi kan hjelpe ved smerter

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Aktuelle behandlere
Søk i behandleroversikten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.