Hva er Antroposofisk medisin

Antroposofisk medisin bygger på antroposofisk filosofi og utøves i hovedsak av leger. I tillegg til vanlige skolemedisin med farmasøytiske preparater, benyttes antroposofiske medisiner og andre behandlingsmetoder.

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto: Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Sentralt i den antroposofiske medisinen er et menneskebilde hvor mennesket sees som et tenkende, følende og handlende vesen, og sykdom er en prosess som kan lede til større selvinnsikt, harmoni og frihet.

Sykdom kan være en utfordring til å gjøre noe med livet sitt og i noen tilfeller kan det være riktig å vektlegge muligheter for personlig vekst der sykdom rammer menneskets mangfoldighet.

Det biografiske vektlegges sterkt i samtalen med pasienten, blant annet for å virke bevisstgjørende på totalsituasjonen. Det er legens oppgave å lede denne prosessen.

Utøvere av antroposofisk medisin mener at felles evolusjon gir slektskapet mellom organismen og sykdom og dyr, planter og mineraler. Dette gir grunnlaget for bruk av legemidler.

I følge antroposofisk tankegang har mennesket tre overordnede funksjonssystemer:

 • Sansenervesystemet
 • Stoffskiftesystemet
 • Det rytmiske system.

  De samme systemene finnes igjen i alt organisk materiale (planter og dyr). Ubalanse i disse systemene fører til sykdomstilstander. Ved behandling prøver en å bringe disse systemene i balanse.

Det er viktig å leve i harmoni med de mange sykluser og rytmiske prosesser som kommer til uttrykk til ulike tider av døgnet, uken, måneden og året, og at det også er viktig å leve i samsvar med både sine egne rytmer og ytre rytmer for å ha et best mulig grunnlag for helbredelse og opprettholdelse av helse.

Antroposofisk medisin har sitt utspring i samarbeidet mellom Rudolf Steiner og leger i begynnelsen av 1920-årene. Rudolf Steiner (1829-1910) var en filosof fra Østerirke, goetheforsker, kunstner, pedagog, dramatiker og esoteriker.

Den antroposofiske bevegelsen har størst utbredelse i Tyskland, men det finnes utøvere av antroposofisk medisin i nesten alle europeiske land, samt i land på det amerikanske kontinent og i Oceania. I Järna i Sverige finnes Nordens eneste antroposofiske sykehus, Vidarklinikken.

I Norge finnnes flere Landsbyer/Camphill for mennesker med spesielle behov, blant annet Vidaråsen i Vestfold.

Behandlingen brukes for en rekke lidelser, plager og problemer.

Antroposofisk legekunst kombinerer antroposofisk medisin, tradisjonelle og komplementærmedisinske diagnose- og behandlingsmetoder. Samtalen er en vesentlig del av en konsultasjon.

Legene samarbeider gjerne med behandlere som har forskjellige spesialutdannelser i antroposofiske behandlingsmetoder som sykepleie, massasje, badeterapi/hydroterapi, kunstterapi og helseeurytmi.

Metoder  som brukes innen antroposofisk medisin:
Hydroterapi
Massasje
Kunstterapi
Musikkterapi
Eurytmi

I tillegg til vanlige farmasøytiske preparater, benytter antroposofiske leger medisiner som har til hensikt å stimulere kroppsfunksjoner, aktivisere motstandskraften og styrke organismens regenerasjonsprosesser.
Enkelte er, som homeopatisk medisin, potensert, andre er basert på urter.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er. Hva slags lidelse som behandles og hvor lenge man har hatt plagen/lidelsen.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Medikamenter fra legemiddelindustrien har som regel bivirkninger, noen ganger mindre alvorlige, andre alvorlige, avhengig av type medikament.

Behandlingsmetodene som brukes kan ha forbigående bivirkninger, som forsterket symptom, svimmelhet, kvalme.

 • Oppsøk kvalifisert behandler.
 • Ta kontakt med din behandler/terapeut ved behov etter en konsultasjon.
 • Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

*En svensk undersøkelse fra 2014 viser at antroposofisk medisin kan være gunstig for smertepasienter:

Legemidler halvert med komplementær behandling
Forskere ved Karolinska institutet, Integrative care science center og Göteborgs Universitet har gjort en sammenligning av konvensjonell og antroposofisk behandling av smertepasienter.

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Lov om alternativ behandling er gjeldende, forøvrig:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Det er organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Antroposofisk medisin utøves av leger med vanlig medisinsk universitetsutdannelse, som har antroposofien som et eget øvelsesfelt.

> Kurs og utdanning A-Å

Behandlerlisten på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon:

> Søk i hele BEHANDLERLISTEN på Behandler.no

 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage
 • Les resultat som liste eller på kart

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.