Hva er Ayurveda

Ayurveda er et gammelt omfattende medisinsk system, som fortsatt er levende. Navnet Ayurveda betyr «kunnskap om livet».

Tekst: Unni Nordbrenden

Foto:Shutterstock. FINN BEHANDLER - Behandler.no

Ayurvedisk medisin er opptatt av hele menneskets tilværelse, både fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig. Blant de viktigste virkemidler i behandling og forebygging er endringer av livsstil og kosthold, hvor bruk av urter, mineraler og oljer inngår.

Behandlingssystemet er utviklet i India og områdene rundt India, på bakgrunn av en modell om at basis for all skapelse er samspillet mellom to livsenergier: Purusha og prakriti. Disse representerer henholdsvis maskulin og feminin livsenergi (innen Kinesisk medisin kjent som yin og yang).

Dette samspillet danner grunnlaget for et omfattende skapelsesbilde, som blant annet innebærer at all fysisk skapelse er bygget opp av fem elementer:
Eter, luft, ild, vann og jord.
(De fire elementer, luft, ild, vann og jord er brukt i den gamle greske naturlære, og de fem elementene, vann, tre, ild, jord og metall i tradisjonell kinesisk medisin).

Disse kombineres til tre grunnleggende prinsipper (doshaer):

 •  Eter og luft danner VATA
 •  Ild og vann danner PITTA
 •  Vann og jord danner KAPHA

I følge ayurvedisk medisin styrer hver av disse doshaer spesifikke funksjoner og derved bestemte organer og vev i kroppen. En kombinasjon av disse tre doshaer vil gi opphav til ulike typer mennesker med individuelle kvaliteter.

En vesentlig del av behandlingen består i å bestemme hvilken type man er og påvise eventuell ubalanse i forhold til dette. Deretter gjør man korreksjoner for å komme tilbake til individets egne individuelle utgangspunkt.

I følge ayurvedisk medisin ligger de tre doshaer til grunn for alt i naturen, inkludert maten vi spiser, klærne vi bruker, smykker, edelstener, osv. Disse hevdes å ha sin egen energi som påvirker mennesker på bestemte måter ved å øke, minske eller balansere livsenergiene. Ayurveda hevder for eksempel at sukker øker kapha, fisk øker pitta og rå grønnsaker øker vata.

Man kan også bruke «motgifter», for eksempel vil nellik redusere kapha, sitron redusere pitta og olje redusere vata. Det er således mulig å sette opp en fullstendig diettliste samt råd om daglige rutiner. I tillegg kan man gi råd om bruk av spesielle farger, smykker, klær – og hvilken type musikk man bør lytte til.

Relatert:
Hva er Unani

Ayurvedisk medisin stammer fra India. De tidligste kjente kilder skriver seg ca. 4000 år tilbake, men er sannsynligvis enda eldre. I utgangspunktet var ayurvedisk filosofi en basis for åndelige og religiøse disipliner, men siden ayurveda også omfatter medisinsk kunnskap spredte den seg etterhvert til alle lag av befolkningen som en del av folkemedisinen.

Hygiene og medisin var høyt utviklet i oldtidens India, og historiske kilder beretter om sykehus, utvikling av plastisk kirurgi og offentlig næringsmiddelkontroll i århundrene før Kristi fødsel. Det første ayurvediske medisinske fakultet ble grunnlagt av Punarvasu Atreya omkring 800 fKr.

I dag er ayurvedisk medisin et av de offisielle medisinske systemene i India. Ayurvedisk medisin har ulike retninger og praktiseres i mange land i Europa, i Nord-Amerika og Australia. Ayurveda blir også praktisert i Norge.

Ayurvedisk behandling skal føre den som søker hjelp i balanse, og brukes derfor ved de fleste plager og lidelser.

Ifølge ayurvedisk medisin pulserer naturen i en fast rytme. De tre doshaer sirkulerer i et gitt mønster. Døgnet deles opp i vata, pitta og kapha tider. For eksempel er pitta på topp midt på dagen, hvor forbrenningen er høyest, da man skal være mest aktiv.

Likeledes deles året opp i sesonger, for eksempel er kapha på topp om vinteren. Også disse faktorer tar man hensyn til. Derfor er det for eksempel spesielt viktig at en person med kapha konstitusjon er forsiktig med kosthold som øker kapha i vintermånedene, mens en pitta-person må være påpasselig med pitta-økende diett om sommeren.

Dette danner så grunnlaget for en «skreddersydd» behandling som har som mål å bringe personen tilbake til sitt eget, individuelle utgangspunkt – det vil si den nøye balanserte grunnkombinasjonen av doshaene som personen er født med.

Ifølge ayurveda, slik den praktiseres i Norge, er vi født med en bestemt, livsvarig kombinasjon av de ulike livsenergiene (doshaer). Det er denne kombinasjonen som gjør oss unike. Om det oppstår en ubalanse i dette forholdet, blir vi syke.

Behandlingen innebærer derfor to viktige undersøkelser:

 •  Hva er personens grunnleggende konstitusjon?
 • Hvilke livsenergier er ute av balanse?

I tillegg til klassiske undersøkelsesmetoder, inkludert undersøkelse av blod, urin, spytt, osv, benytter ayurveda spesielle metoder som:

 •  Pulsdiagnose
 •  Ansiktdiagnose
 •  Leppediagnose
 •  Tungediagnose
 •  Øyediagnose
 •  Neglediagnose

Den vanligste behandlingen er å gjenopprette balansen i livsenergiene ved hjelp av meditasjon, diett, urter og livsstilsjusteringer.

Hvis ubalansen er større, kan man anvende pancha karma. Navnet betyr fem handlinger, som refererer til de mest brukte teknikkene. Pancha karma brukes også til å forebygge. Det viktigste målet med pancha karma er å nøytralisere og eliminere giftstoffer fra kroppen. Dette oppnås ved bruk av oljer, urter og lignende, og ved å benytte teknikker som for eksempel massasje, dampbad, tarmrensing og innånding av urte/oljeblandinger. (aromaterapi). Slik behandling kan vare alt fra en dag til flere uker.

Den ayurvediske farmakope omfatter flere tusen medisinske planter og planteprodukter. Flere av dem, som rauwolfia og digitalis, er kjente medisinplanter som har gitt grunnlag for utvikling av moderne farmasøytiske medikamenter. I ayurvedisk medisin satser man imidlertid på anvendelsen av hele planteprodukter fremfor isolerte kjemiske stoffer, for å oppnå optimal terapeutisk effekt og unngå bivirkninger.

Ayurveda har et mangfold av behandlingsmetoder, noen av dem svært avanserte, som for eksempel plastisk kirurgi.

Antall behandlinger avhenger av type problem og årsak til problem, plage, diagnose og hvor omfattende tilstanden eller plagen er.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler/terapeut.

Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.

Urter kan gi bivirkninger av ulik grad.

– Urter kan forstyrre opptak av legemidler.
– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
– Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Parallelt med utviklingen av moderne botanikk, farmakognosi og farmasi i vår tid, fikk man også økte muligheter til å bestemme urtenes oppbygning og innholdsstoffer. På grunn av at man har funnet frem til de aktive innholdsstoffene, er det også mulig å sammenligne urter dyrket i forskjellige land. Flere nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer omfatter i dag medisinske effekter av urter.

ESCOP (European Scientific Cooperative for Phytotherapy) ble dannet i 1989, som en paraplyorganisasjon bestående av 6 nasjoner:
Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Sveits og Storbritannia.

Målet var å bedre den vitenskapelige status til plantemedisin og lette harmoniseringen av EUs regelverk. De har så langt gitt ut flere monografier som beskriver dagens viten om plantene.

En undersøkelse foretatt av Universitetet i Oslo som sammenlignet inneholdet av aktive stoffer i kamille fra apotek, helsekostforretninger eller dyrket på friland i Norge, viste store kvalitetsforskjeller. De norskproduserte urtene hadde et betydelig høyere innehold av chamazulen og bisabolol, som regnes for å være de viktigste aktive stoffene.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv.

Ayurveda, Ayurvedisk behandler er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: Behandler.no

Utdanning kan være over kortere eller lengre tid.
Deler av systemet kan inngå i behandlingsmeotder som Tradisjonell kinesisk medisin, Biopati, Homeopati mv.

> Kurs og utdanning

BEHANDLERLISTEN på Behandler.no brukes for å finne fram til ønsket behandler, terapeut, coach, veileder, trener.

Her står alle utøvere oppført med egen profilside med opplysninger om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.

> Søk i BEHANDLERLISTEN på Behandler.no

 • Søk på behandlingsmetode
 • Søk på navn
 • Søk sted/område
 • Søk på problem/plage
 • Les resultat som liste eller på kart

Finn behandler på Behandler.no

 

Aktuelle behandlere

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

 • Om behandlingsmetoder
 • Artikler om helhetlig helse
 • Finn behandler

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.