Hva er Unani - Unanimedisin

Unani er en kompleks, opprinnelig gresk behandlingsmetode, hvor hovedmål er å korrigere balansen mellom ulike kroppsvæsker. Til dette brukes blant annet planter, mineraler og massasje med oljer.

Tekst: Unni Nordbrenden

Unani er behandlingsmetode som er satt sammen av mange ulike teknikker. Behandlingen bygger opprinnelig på klassisk gresk (hippokratisk) medisin hvor læren om de fire kroppsvæsker, blod, gul galle, slim og svart galle står sentralt. Bruk av planter og mineraler og massasje står sentralt i behandlingen.

Unani tar utgangspunkt i de fire elementene ild, vann, jord og luft i menneskekroppen. Ild settes i sammenheng med blodet, vann representerer slimet, jord representerer den gule gallen og luft står for den svarte gallen. Ifølge unanimedisinen leder det til god helse når disse fire elementene er balansert, og til sykdom når elementene er i ubalanse.

Unanimedisinen kom til India via Midt-Østen, og ble utviklet av Hakim Ibn Sinaa. Behandlingsmetoden er knyttet til den muslimske kulturen og er en av de offisielle medisinske retningene i India. Unani bygger på mange av de samme prinsippene som ayurveda, og det benyttes ofte de samme urtene og den samme maten.

Det finnes knapt unanimedisinske utøvere i Europa, men i India er metoden utbredt og praktiseres ved offentlige sykehus. Det eksisterer også et unanimedisinsk samfunn i Australia.

Som forebyggende og ved en rekke plager og problemer.

Behandlingens hovedmål er å korrigere balansen mellom ulike kroppsvæsker, og til dette brukes blant annet planter, mineraler og massasje med oljer.

Andre teknikker som blir brukt er saltbading, kopping, årelating, urin- og avføringsutdriving, sauna, fysiske øvelser og dietter. Diettene består av mat som har god virkning på tarm, galle og fordøyelse.

I unanimedisinen brukes ofte honning som basis, ettersom honning skal ha helbredende egenskaper.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Noen urter kan gi bivirkninger av ulik grad.
Enkelte av metodene innen behandling som er omstridt i norsk kultur og helsevesen.

– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
– Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Unanibehandler er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: behandler.no

Det er ikke kjente skole i Norge som tilbyr utdanning i Unani, men deler av faget kan inngå i utdannelser innen urtemedisin, kostveiledning, kopping, massasje mv.

Kurs og utdanning

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Aktuelle behandlere

Søk i hele behandleroversikten

Busy woman working with her laptop

Motta nyhetsbrev fra Behandler.no

  • Om behandlingsmetoder
  • Artikler om helhetlig helse
  • Finn behandler