Pasient med fibromyalgi og behandler

Fibromyalgi hjelpes med komplementær- og alternativ behandling

Intense smerter, lavt energinivå og hjernetåke er hverdagen for dem som er rammet. Forskere har funnet ut at alternativ behandling kan ha bedre effekt enn legemidler for fibromyalgipasienter.


Hva gjør du når uflaksen rammer? Fibromyalgi er en kronisk tilstand, som lett kan redusere muligheten til å delta i dagligdagse aktiviteter og dermed gi en lavere livskvalitet. Forekomsten er stor og det er flest kvinner som rammes. Det anslås at mellom 3 og 5 prosent av befolkningen har fibromyalgi.


For noen starter det med tretthet og snikende smerter i kroppen, som utvikler seg til kroniske brennende, verkende smerter i muskler, sener, leddbånd og bindevev. Symptomer kan også være stivhet, søvnproblemer, konsentrasjonsproblemer, nummenhet, svinnhelhet, kvalme, fordøyelsesproblemer.

Andre sykdommer kan ha de samme symptomene og det kan ta tid å få stilt en diagnose. Helsevesenet tilbyr ingen helbredende kur og dermed søker denne pasientgruppen ofte alternativ behandling for å lette på symptomene.

Fibromyalgi hører inn under muskel-, skjelett- og bindevevs- sykdommer og ble i 2006 offentlig kategoriserte med eget sykdomsnummer, og med det akseptert som sykdom. Før den tid var det mange som erfarte ikke å bli respektert når de oppsøkte legen med sine symptomer, og det ser dessverre ut til at det fortsatt er et problem for pasientgruppen å bli tatt på alvor blant enkelte helsepersonell.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Helsepersonell vet for det meste heller ikke hvordan de kan hjelpe disse pasientene. Det finnes ingen medisiner mot fibromyalgi. Du får beskjed om at dette er en tilstand du må lære å leve med. Smertestillende medikamenter, eventuelt ”lykkepiller” er det de kan tilby. Men mange finner fram til god helsehjelp på egenhånd, som resulterer i en tilfredsstillende livskvalitet.

Pasienter rapporterer om lindring
Svært mange med fibromyalgi velger å oppsøke helsehjelp utenom, eller i tillegg til det offentlige helsetilbudet, og det ser ut til at de stort sett har nytte av komplementær og alternativ behandling. Behandlerne arbeider ofte selvstendig har sin bakgrunn fra ulike skoler som tilbyr utdanning innen helhetlig helse.

Rapporten ”Use of Complementary and Alternative Medicine in Fibromyalgia: Results of an Online Survey”, levert av amerikanske forskere og publisert på PubMed i 2020, forteller at
en stor andel av fibromyalgipasienter bruker komplementær- og alternativ behandling og at disse behandlingene kan ha gunstige effekter for pasientene.

Resultatene indikerer at respondentene som brukte en kombinasjon av komplementær og alternativ medisin og legemidler – reseptbelagte eller reseptfrie, hadde signifikant høyere livskvalitet sammenlignet med de som brukte farmakologisk behandling alene.

På samme måte rapporterte de som bare brukte komplementær- og alternativ behandling, signifikant lavere smertenivå sammenlignet med dem som brukte farmakologisk behandling alene.

Til tross for at enkelte rapporterte om forverring, konkluderer forskerne med at alternativ behandling i stor grad kan være gunstig for pasienter med fibromyalgi for å oppnå symptomlindring og forbedre helsetilstanden.

Studien ble utført som en spørreundersøkelse blant 670 personer med fibromyalgi, ledet av Dr. Andrea Pfalzgraf, Oregon Health and Science University. Gjennomsnittsalderen blant deltagerne var 54 år og 96,6 prosent av dem var kvinner.

(Fortsetter under bildet)

kvinne mottar kraniosakralterapi blir berørt på hodet
Helsevesenet har ingen helbredende kur å tilby pasienter med fibromyalgi og mange som er rammet velger å oppsøke komplementær og alternativ behandling for å lindre smerter og få en bedre livskvalitet.

Behandlinger som brukes
Så mange som 66 prosent av de som deltok i studien brukte komplementær- og alternativ behandling. Vitaminer, massasjeterapi og meditasjon var de mest brukte terapiene og henholdsvis 87,5%, 78,5% og 63,3% av deltagerne oppga å bruke disse. I tillegg rapporterte pasientgruppen å bruke trening (aerobic), akupunktur, spa terapi/hydroterapi, kognitiv adferdsterapi, og andre alternative behandlinger.

Vitamin- og mineralterapi (87.5%)


Massasje
(78.5%)


Urtemedisin
(46,7%)


Tilsvarende studier på fibromyalgi fra amerikanske National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) inkluderer også behandlingsmetodene:


Nevrofeedback/Biofeedback

– Resultatene indikerer at respondenter som brukte en kombinasjon av komplementær og alternativ medisin og legemidler (reseptbelagte eller reseptfrie) hadde signifikant høyere livskvalitet sammenlignet med de som brukte farmakologisk behandling alene.

 – Tilsvarende rapporterte respondenter som kun brukte komplementær og alternativ medisinbehandling signifikant lavere smertenivå sammenlignet med de som brukte farmakologisk behandling alene.

Generell bruk av komplementær behandling
Naturprodukter, inkludert vitaminer, massasjeterapi og meditasjoner er blant de 10 mest brukte komplementære helsetilnærmingene blant den generelle befolkningen av voksne i USA. Samtidig er åtte av de ti vanligste årsakene til at amerikanske pasienter bruker alternativ behandling relevante for fibromyalgi –

Ryggsmerter, nakkesmerter, leddsmerter, leddgikt, depresjon/angst, hodepine, tilbakevendende smerter og søvnløshet.


Behandlingstilbudet for fibromyalgipasienter er svært begrenset innen det offentlige helsevesenet. Smertestillende medikamenter som tilbys kan gi mer skade enn gagn, da de ofte har svært alvorlige bivirkninger, samt at de kan være avhengighets skapende. Et eksempel på det er den pågående store opioidkrisen, som har ført til mange avhengige og overdosedødsfall blant pasienter som har fått det smertestillende reseptbelagte legemiddelet Oxycontin.


Les også:

Satser på medikamentfri smertebehandling


Forteller ikke legen

Det viste seg at det kun var et mindretall av deltagerne i studien som snakket med sin lege om bruken av komplementær- og alternativ behandling. Omtrent tre fjerdedeler av respondentene, 74,0 % rapporterte å bruke komplementær behandling uten å opplyse legen sin om det. Også andre kilder indikerer at, til tross for at alternativ behandling er vanlig, er det relativt få pasienter som diskuterer bruk av alternative behandlinger med helsepersonell.

Mange pasienter opplever skepsis fra leger, selv om de erfarer god effekt av behandlingen. Leger uten kunnskap om komplementær- og alternativ behandling, og som i tillegg ikke er særlig gode på kommunikasjon, kan lett møte sine pasienter med enveiskommunikasjon og avvisning. I dette ligger det faktisk en helserisiko. Det kan for eksempel oppstå potensielle uønskede interaksjoner mellom medisiner og alternativ behandling.


Les også:

Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst


– Opplæring av helsepersonell om komplementær behandling og hyppigere kommunikasjon med pasienter om komplementær behandling vil være fordelaktig i fibromyalgi-symptombehandling, hevder de amerikanske forskerne.


Kanskje på tide å tørke støv av kampanjen ”Time to Talk” som ble lansert av amerikanske National Center for Complementary and Integrative Health for en ti-års-tid siden, med formål å oppfordre helsepersonell til å snakke om alternativ behandling med sine pasienter.

Forfatterne av den omtalte rapporten mener at integrering av komplementær og alternativ behandling i konvensjonelle behandlingsregimer kan gi muligheter for en helhetlig behandlingstilnærming og større symptomlindring for fibromyalgipasienter.

De påpeker også at denne tilnærmingen er på sin plass, ettersom annen hjelp er lite tilgjengelig for pasienter med fibromyalgi.

Referanse:
PubMed: Use of Complementary and Alternative Medicine in Fibromyalgia: Results of an Online Survey

HVORDAN FINNE KVALIFISERT BEHANDLER

Behandler.no har utviklet en tjeneste med tanke på at man skal få informasjon og gjøre godt valg av behandling og behandler.

En egen oversikt viser kategorier av tilstander og helseområder, med tilhørende forslag til behandling, eksempel:

> Muskler og ledd
> Mental trening

Utfyllende beskrivelse av behandlingsmetoder:

Behandlinger A-Å

BEHANDLERLISTEN

Søk:

  • Behandlingsmetode
  • Plager/problemer
  • Sted/område
  • Navn på behandler


    Hver behandler/terapeut/coach/trener har egen profilside med opplysning om:

  • Bakgrunn og erfaring
  • Medlemskap, autorisasjon og offentlig registrering
  • Annen relevant informasjon

BEHANDLERLISTEN, Behandler.no


Er du behandler, terapeut, trener, coach UTEN oppføring på BEHANDLERLISTEN? Bli funnet!

Bestill HER, eller send oss en epost  HER (post@behandler.no)

 

Relatert på Behandler.no

Behandling på tvers – til det beste for pasienten

Bedre folkehelse med bredde i behandlingstilbudet

Soneterapi kan hjelpe ved smerter

Akupunktur i behandling av smerte – bedre enn placebo

VEILEDER: Smerter – hvordan bli kvitt plagene

Stor bruk av komplementær behandling ved slitasjegikt

Dette vet vi om bruk av komplementær behandling i Norge

Alternativ behandling gir økonomisk gevinst

KURS OG UTDANNING innen helhetlig helse

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.