Terapi med hest og hund blir en del av medisinstudiet

Det er studenter i Bergen som nå får et permanent tilbud etter en periode med utprøving. Dyreterapi kan være et godt alternativ til medikamenter.

 

Dyreassistert terapi kan redusere medisinbruk og brukes ved både psykiske og fysiske plager. Som en valgfri del av medisinstudiet har terapi med hest og hund blitt prøvd ut et par år.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Forskere ved Universitetet i Bergen mener at dyreterapi kan redusere medisinbruk, og at mange pasientgrupper kan ha stor nytte av dyreterapi, skriver Nrk.

Mer enn femti legestudenter har allerede deltatt på kurs i dyreterapi. Nå blir terapi med hest og hund en fast del av medisinstudiet.

En masterstudent i psykisk helse sier til Nrk at dyr kan være en brobygger inn til pasientene; at det er fornuftig at dette blir en del av medisinstudiet, og burde bli en mer vanlig del av behandlingstilbudet i landet vårt.

Studiet i dyreassistert terapi og assistanse ved Universitetet i Bergen (UiB) går over ett sementer og gir 3 studiepoeng.

«Studenten skal tileigne seg kunnskap om dyreassistert terapi (Animal assisted therapy = AAT) og dyreassisterte aktiviteter (AAA). Eksempel på dyreassistert terapi omfattar blant anna terapiriding for funksjonshemma, servicehundar som førarhund for blinde, dyr som inngår i rehabilitering innan rus, aktiviteter med dyr for å en meir fysisk aktiv livsstil, psykiatri, geriatri, dyr i institusjon, mot einsemd mm. For personer som har vanskar med å inngå mellommenneskelege relasjonar kan dyr fungere som ein fasilitator», ifølge UiB.no

«Emnet skal formidle forståing for korleis dyreassistert terapi kan inngå som et behandlingsalternativ eller del av ei behandling.»

>> Utøvere som tilbyr dyreassistert terapi på BEHANDLERLISTEN

(Fortsetter under bildet)

Arbeid med hest og terapiridning inngår i dyreassistert terapi. Foto: Shutterstock

Medikamentfri behandling
Mye tyder på at et bredt behandlingstilbud med helsetilbud utenom de tradisjonelle metodene gir gevinst både for helse og økonomi. Halvparten av befolkningen i Europa bruker nå behandling utenom, eller i tillegg til konvensjonell medisin, i følge en rapport fra 2020.

>> Bedre folkehelse med bredde i behandlingstilbudet


Helsehjelp med minst mulig bruk av medikamenter står på agenden i flere land. I blant annet USA har det over tid pågått en storstilt satsing på medikamentfri behandling, og forskning på bruk av komplementære/alternative behandlingsmetoder.

>> Satser på medikamentfri smertebehandling


Man regner med så mange som 30 000 dødsfall på grunn av smertestillende medisiner i 2017 i USA. I tillegg er det et betydelig antall mennesker som får rusavhengighet på grunn av behandlingen.

I Europa er det til sammenligning årlig totalt 197 000 dødsfall på grunn av legemidler. Psykiske lidelser og smertelidelser er i toppsjiktet på statisitikken.

 

Finn behandler, terapeut, veileder, coach:

>> Utøvere som tilbyr dyreassistert terapi på BEHANDLERLISTEN, Behandler.no

Søk i hele BEHANDLERLISTEN


Behandling på tvers – til det beste for pasienten

Alternativ behandling gir økonomisk gevinst


WHO-rapporten «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023»:

Komplementær og alterntiv behandling må bli tilgjengelig for alle

Relatert:
– Når dyr trenger hjelp

TEMASIDE > Behandling av dyr

Utøvere på BEHANDLERLISTEN som behandler dyr

 

 

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.