Bidrar i kampen mot antibiotikaresistens

Overdreven bruk av antibiotika har gitt oss et alvorlig problem med resistens og helsemyndigheter advarer nå mot bruken av legemiddelet. Komplementær og alternativ behandling kan bli en løsning både for mennesker og dyr.Det har ikke vært uvanlig at barn i Norge har fått foreskrevet så mye som ti kurer med antibiotika før fylt to år, i forbindelse med ørebetennelse og lignende plager. Også på en rekke andre områder har det vært en overdreven, skadelig bruk, viser det seg. Det er ingen tvil om at antibiotika har spilt en viktig rolle i bekjempelse av alvorlige smittsomme sykdommer, men overbruk har ført til at den mister sin effekt mot en rekke farlige tilstander. Dette innebærer et omfattende, globalt problem og antibiotikaresistens er blant de største utfordringene verden står overfor. Samtidig står en rekke internasjonale organisasjoner sammen og hevder at alternativ behandling kan være en løsning.

 

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

I Norge pågår en ny nasjonal kampanje med slagordet ”Antibiotika – bare når det trengs”, som frontes av blant annet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Kampanjen skal informere om sammenhengen mellom overforbruk av antibiotika og utvikling av antibiotikaresistens. Målet er å få ned bruken av antibiotika, ifølge Regjeringen.no

 

– Dagens bruk av antibiotika er ikke bærekraftig og må reduseres. Dessverre tenker for mange på antibiotika som en kjekk medisin som får oss raskere opp av sengen og som hindrer unødige plager. Slik kan det ikke fortsette, ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

Hvert år tar antibiotika resistente bakterier livet av 25.000 mennesker i Europa. På verdensbasis kan dette i 2050 innebære 10 millioner årlige dødsfall dersom utviklingen fortsetter. For samtidig som antibiotika, som vi kjenner den i dag, mister sin effekt, finnes det nå ingen ny medisin som kan erstatte den.


Den gode nyheten er at det allerede foreligger en mengde forskning som viser effekten av alternativ behandling, både som forebyggende og i behandling av infeksjonssykdom.

 

En nylig publisert rapport, “The role of Complementary and Alternative Medicine (CAM) in reducing the problem of antimicrobial resistance” utgitt av paraplyorganisasjonen Eurocam, viser at alternative behandlingsmetoder kan komme til å spille en vesentlig rolle i bekjempelse av antibiotikaresistens.

 

Europeisk nettverk
Følgende organisasjoner arbeider sammen i Eurocam:

• Association for Natural Medicine in Europe – ANME

• European Ayurveda Association – EUAA

• European Ayurveda Medical Association – EURAMA

• European Central Council of Homeopaths – ECCH

• European Committee for Homeopathy – ECH

• European Council of Doctors for Plurality in Medicine – ECPM

• European Federation of Homeopathic Patients’ Associations – EFHPA

• European Federation of Osteopaths – EFO

• European Federation of Patients’ Organisations for Anthroposophic Medicine – EFPAM

• European Herbal & Traditional Medicine Practitioners Association – EHTPA

• European Traditional Chinese Medicine Associations – ETCMA

• International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques – ICMART

• International Federation of Anthroposophic Medical Associations – IVAA


Eurocam er et nettverk av europeiske organisasjoner som representerer alternativ og komplementær behandling og medisin, bestående av pasienter, behandlere/terapeuter, helsepersonell, inkludert leger, veterinærer og andre. Eurocam har hovedkontor i Brussel.

 

Rapporten er basert på forskning gjort gjennom en årrekke og har en referanseliste på over 80 punkter, inkludert norske forskere. Den viser hvordan alternative behandlingsmetoder kan hjelpe både mennesker og dyr i kampen mot antibiotikaresistens.

 

Ulikt syn på sykdom
Forskjellen mellom konvensjonell medisin/skolemedisin og alternativ behandling ligger i perspektivet på helse og sykdom. Konvensjonell medisin er kjent som symptombehandling. Innen alternativ behandling finnes en rekke metoder og tilnærminger, men en fellesnevner er individuell, helhetlig tilnærming og fokus på å fremme den enkeltes helse ved hjelp pasientens iboende ressurser.


Gjennom historien har det vært ulikt perspektiv på mottagelighet og bekjempelse av infeksjonssykdom og vitenskapen er ikke entydig. På 1800 tallet gikk debatten friskt og de ulike synspunktene fokuserte på å drepe bakterier eller å forebygge sykdom ved å styrke immunforsvaret, ettersom bakterier, sopp og virus slår rot i en svekket eller utsatt kropp. I dag vil mange si ”ja takk, begge deler”. Imidlertid har senere forskning via legemiddelindustrien først og fremst hatt fokus på å drepe bakterier.

 

Ironisk nok kan også legemiddelet antibiotika være med på å bryte ned det immunforsvaret som skal styrke oss mot sykdom. Bakteriefloraen og mikroorganismene – disse bitte små encellede vesen som omfatter bakterier, sopp, virus og parasitter, kan bli forstyrret. Som normalflora spiller de en viktig rolle for oss, bant annet i forbindelse med fordøyelsen. Dette er godt kjent blant dem som har sin utdannelse innen alternativ behandling og naturmedisiner. Etterhvert har også konvensjonell medisin erkjent viktigheten av å styrke tarmfloraen ved bruk av antibiotika.


Antibiotika kan være involvert i en rekke av de utbredte kroniske sykdommene vi ser mye av, som fedme, diabetes og kreft. En ny stor finsk studie viste en klar statistisk sammenheng mellom nivå av antibiotika tidlig i livet, og den sannsynlige utviklingen av kreft senere i livet.

 

Men nå finnes det altså et bredt utvalg av forskningsmateriale som underbygger at bruk av alternative behandlingsmetoder kan komme til å spille en vesentlig rolle i kampen mot de dødelige sykdommene som truer. Både som forebyggende og i behandling vises effekt.


Naturens medisiner
I sin rapport trekker Eurocam fram noen av behandlingsmetodene som kan hjelpe til med å redusere trusselen mot antibiotikaresistens blant mennesker og dyr.

Disse er urtemedisin, homeopati og antroposofisk medisin, som viser lovende resultater.

 

Planter har spilt en vesentlig rolle innen legekunst siden tidenes morgen. Urtemedisin, eller phytoterapi er også en del av vår folkemedisin og var en vesentlig del av behandling av sykdom før vi fikk en legemiddelindustri og kjemisk framstilt medisin. Både blader, røtter, frø, bær, blomster og bark blir brukt og mange planter har en antibakteriell virkning. Urtemedisin kan brukes selvstendig eller i kombinasjon med antibiotika for å forsterke virkningen av antibiotika og dermed overvinne antibiotikaresistens. Det finnes forskning som viser at en rekke urter inneholder bestanddeler som motarbeider farlige bakterier som E-coli og MRSA, men på dette feltet trenger vi mer forskning, ifølge rapporten.

 

Men også ved lettere infeksjoner som for eksempel sår hals, hvor antibiotika har blitt skrevet ut med letthet, kan urtemedisin igjen komme til å fylle et tomrom og gi effektiv behandling. Solhatt og salvie er blant kjente, dokumenterte urter brukt i den sammenhengen. Urtemedisin gis enten ved å innta en og en urt eller komplekse urteblandinger, som ofte brukes innen tradisjonell indisk ayurvedisk medisin og tradisjonell kinesisk medisin.


(Fortsetter under annonsen)

Homeopati og antroposofisk medisin
Ulike studier på homeopati viser at denne behandlingsmetoden med hell kan brukes ved tilstander som vanligvis behandles med antibiotika, som for eksempel mellomørebetennelse, bihulebetennelse, forkjølelse, influensalignende symptomer, luftveisinfeksjoner.

Ett eksempel på dette er resultatet av en randomisert, dobbeltblind, placebo kontrollert studie på barn med akutt mellomørebetennelse fra 2001, som viser en sterk positiv behandlingseffekt av homeopati sammenlignet med placebo.

(PubMed. J. Jacobs J, D.A. Springer, D. Crothers, University of Washington, Seattle, USA)

Homeopati kommer av de greske ordene «homoios», som betyr lik eller lignende, og «pathos», som betyr sykdom. Dette avspeiler homeopatiens hovedprinsipp – likhetsloven. Likhetsloven postulerer at sykdom kan leges av et stoff, som ved utprøving har kunnet fremkalle symptom som ligner pasientens symptomer. Selv om homeopatien på 1800-tallet ble avvist av den etablerte medisinen, spredte den seg hurtig til Europa og USA. Homeopati brukes i dag av et stort antall behandlere og leger over hele verden.

Antroposofisk medisin oppsto i Europa på begynnelsen av 1920-tallet og er i dag etablert i over 80 land over hele verden. Det finnes også egne antroposofiske sykehus. Behandling kan innebære medisin fra planter og mineraler, kunstterapi, eurytmi, massasje og psykoterapi. Det finnes minst 265 studier som bekrefter effekt av antroposofisk medisin, inkludert bakterielle infeksjoner, luftveis- og øreinfeksjoner.

Ved en undersøkelse fra 2013 deltok atten pasienter med lungebetennelse. De ble behandlet med antroposofisk medisin og kun to av disse hadde behov for tilleggsbehandling med antibiotika. Dette viser at til og med alvorlige tilstander kan behandles med alternativ behandling og dermed senke bruken av antibiotika.

På det tyske antroposofiske sykehuset Paracelsus Krankenhaus i Bad Liebenzell ble det målt at forekomsten av multiresistente bakterier er mindre på dette enn ved andre sykehus av samme størrelse og pasientgruppe, ifølge Institutt for Environmental Health Sciences, Freiburg universitetet.

(U. Geyer, K. Diederich, M. Kusserow, A. Laubersheimer, K. Kramer. Inpatient Treatment of Community-Acquired Pneumonias with Integrative Medicine, PMC).

Behandling av dyr
Over halvparten av all verdens antibiotika gir vi til dyr. Antibiotika brukes ofte rutinemessig i landbruket og oppdrett, for å forebygge infeksjon eller for å behandle vanlige, mindre infeksjoner. Bruk av antibiotika for å for å fremme vekst hos dyr er forbudt i EU, men bruken er vanskelig å kontrollere. Naturlig fôr, urter og homeopatisk medisin kan bidra til god helse for dyr og begrensning av antibiotika.

Alternativ behandling kan komme til å spille en enda større rolle i folkehelsen i fremtiden, spesielt med tanke på antibiotikaresistens.

De store helseutforingene vi står overfor er også beskrevet i rapporten til WHO, Verdens Helseorganisasjon – «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023». Denne rapporten bruker begrepet Traditional Medicin, som gjerne kan oversettes med Folkemedisin, men den omhandler behandlingsmetoder som i Norge hører til i kategorien «Alternativ behandling» og Lov om Alternativ behandling.

Akupunktur, homeopati, soneterapi, tradisjonell kinesisk medisin (TKM), urtemedisin, healing, ayurveda, osteopati  – og en rekke andre behandlingsformer.

Rapporten beskriver den omfattende og store bruken av alternative behandlingsmetoder over hele verden og fordelene, men ser at potensialet er enda større.

– Både pasienter og helsearbeidere krever en fornyelse av helsetilbudet med større fokus på å ivareta den enkelte pasient. Dette inkluderer utvidet tilgang til alternativ behandling, hevder WHO.

Ved å sørge for et bra immunsystem vil motstandsdyktigheten styrkes. Når vi får en infeksjon, vil vi lettere friskne til og følsomhet for fremtidige infeksjoner reduseres og vi blir dermed mindre avhengig av antibiotika. Dessuten finnes det planter som virker vel så bra som antibiotika. Eurocam rapporten påpeker at tiltak med alternative behandlingsmetoder vil være mye enklere og rimeligere å gjennomføre enn utvikling av nye antibiotika. Problemet er finansiering av videre forskning. Alternativbransjen er liten og det er ingen store økonomiske eller industrielle interesser i dette. Derfor må det være samfunnsansvar å finansiere slik forskning.

Referanse:

EUROCAM, “The role of Complementary and Alternative Medicine (CAM) in reducing the problem of antimicrobial resistance”.

Merk:
Man må være klar over at urter kan forstyrre effekten av medisin. Derfor er det viktig å ha dialog med lege og oppsøke kvalifisert alternativ behandler.Hvordan finne kvalifisert behandler

Behandler.no har utviklet en behandlerliste med tanke på at man skal få god informasjon om den enkelte utøver og legge til rette for å gjøre godt valg av behandler.

I tillegg til kontaktinfo får man opplysning om:

  • Behandlers bakgrunn og erfaring
  • Medlemskap, autorisasjon og offentlig registrering
  • Annen relevant informasjon

> Finn behandler – Behandler.no


> Bruk BEHANDLERLISTEN PÅ Behandler.no når du søker behandler!


Er du behandler uten oppføring?

Klikk her for å komme med på oversiktenRelaterte saker:

EU setter forskning innen alternativ behandling på kartet

Alternativ og komplementær behandling er verdifullt for Europa

WHO: Alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

Relaterte linker:

Les om behandlingsmetoder A-Å
– Beskrivelse, Hvilke problemer hjelpes, Hva skjer hos behandler, Forsiktighetsregler, Lov og rettigheter, Forskning, Utdanning i metoden.

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.