Hvordan overvinne sosial angst

Vanskelige tanker og følelser kan ramme oss alle, men det finnes heldigvis flere gode teknikker som kan hjelpe. Erfaring og forskning viser at mindfulness kan være et godt alternativ for dem som sliter.

De aller fleste har kjent på følelsen av redsel blant andre mennesker men for noen blir det veldig sterkt og vanskelig, med vondt i magen, pustebesvær, hender som skjelver, hjertebank, svimmelhet og et ønske om å bare forsvinne fra situasjonen.

Sosial angst er slett ikke uvanlig og man regner med at 13 prosent blir rammet av denne psykiske lidelsen i løpet av livet. Blant unge mennesker viser det seg at særlig studenter sliter i sosiale sammenhenger.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Det finnes en rekke ulike teknikker innen mental trening og psykoterapi som tilbys av norske behandlere. Den mest kjente er samtaleterapi og legemidler, men det passer ikke for alle. Nå ser man en tendens til at det etablerte får øynene opp for medikamentfrie metoder som blant annet innebærer meditasjon, energipsykologi og uttrykksterapi.

Det har vist seg at svært mange studenter har alvorlige psykiske plager – dobbelt så mange som samme aldersgruppe i befolkningen forøvrig.

På bakgrunn av denne situasjonen bestemte psykolog Aslak Hjeltnes seg for å undersøke om mindfulness-basert stressreduksjon kan være til hjelp for studenter med sosial angst, og høsten 2016 disputerte han med sin avhandling “Facing social fears: An investigation of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder”, ved Institutt for klinisk psykologi, UiB.


Hjelper unge med angst

Sosial angstlidelse er en av de vanligste psykiske lidelsene og fører ofte til vanskeligheter i utdannelse, arbeid og privatliv. De fleste som opplever denne lidelsen søker ikke hjelp, og mange blir ikke bedre av psykologisk behandling, ifølge UiB.

Gjennom åtte uker undersøkte forskeren 54 unge voksne med sosial angstlidelse, som deltok i en studie av mindfulness-basert stress reduksjon (MBSR). Deltagerne lærte øvelser for å kunne bli mer oppmerksomme og aksepterende overfor egne tanker, følelser og sansninger. De søkte hjelp for sosial angst etter å ha strevd med ensomhet og selvkritikk over lang tid.

Flertallet av deltagerne hadde stor forbedring i sine symptomer og økt selvaksept etter å ha fullført kurset, mens en tredjedel var uendret etter kurset. Deltagerne med størst endring beskrev at kurset gav dem praktiske måter å håndtere angst i sosiale situasjoner, mens deltagerne med liten endring opplevde de praktiske øvelsene som krevende og at kurset ikke passet for dem.

Hva er mindfulness-basert stressreduksjon
Metoden Mindfulness based stress reduction (MBSR) er utviklet av amerikanske Professor Jon Kabat-Zinn, inspirert fra buddhistisk tenkende. JKabat-Zinn utviklet metoden på slutten av 1970-tallet og selv kaller Professoren meditasjonen dyp healing.

> Hva er Mindfulness

Kabat-Zinn er professor i adferdsrelatert og preventiv medisin og er en ettertraktet foredragsholder. Han har bla utført studier ved Massashusetts Hospital på mindfulness i forhold til alvorlig syke mennesker og han er forfatter av en rekke bøker på temaet meditasjon og mindfulness. Han har utgitt en rekke bøker, deriblant ”Coming to Our Senses: Healing Ourselves and the World Through Mindfulness”. Bøker hans er oversatt til mer enn 30 språk.

Denne metoden for oppmerksomhetstrening og stressmestring har god dokumentasjon for bedring av livskvalitet for mange typer fysiske og psykiske lidelser så vel som bedring i folks dagligliv.

I 2011 besøkte Kabat-Zinn Norge og mange var overrasket over den store interessen det vakte i medisinske miljøer. Så mange som 300 leger, sykepleiere, psykologer og andre helsearbeidere møtte opp i Rikshospitalets lokaler for å høre foredraget til Jon Kabat-Zinn om meditasjon og mindfulness. Metoden ble allerede den gangpraktisert ved sykehus i Norge, i regi av foregangspersoner ved klinikk for psykisk helse på Gaustad.

Energipsykologi på frammarsj
En annen metode kjent fra komplementær behandling og energipsykologi, og som enkelte psykologer har fått øynene opp for er TFT-tankefeltterapi. Teknikken viser seg å fungere bra ved blant annet traumer og depresjon og inkluderes nå som evidensbasert metode i det amerikanske helsevesenet.

Enkelt forklart er TFT en  behandlingsmetode hvor man bruker kunnskap fra akupressur og kognitiv terapi ved at man stimulerer punkter med lett fingerbanking, tapping etter bestemte mønstre. Dette gjøres samtidig med at man tenker på det man har negative følelser for. Tankefeltterapi – eller Thought Field Therapy er utviklet av den amerikanske psykologen Dr. Roger Callahan fra 1970-80 tallet. Utdanning tilbys i Norge og i dag har vi en rekke erfarne behandlere.

Andre teknikker innen energipsykolog som brukes, er for eksempel EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Metoden ble utviklet på 1980-tallet av psykologen Francine Shapiro, som er seniorforsker ved Mental Research Institute i Palo Alto, California. Hun oppdaget en sammenheng mellom spontane raske øyebevegelser og reduksjon av støyende følelser. Denne oppdagelsen førte til utviklingen av en systematisk psykoterapeutisk metode, EMDR.

Psykoterapi med sjel
Det finnes også andre metoder og teknikker, med forskjellig tilnærming. Ildsjeler innen de ulike metodene arrangerte nylig en presentasjon, hvor publikum fikk informasjon og demonstrasjon av ulike tilnærmingene

Danseterapi
Psykosyntese
Psykodrama
Kunst og uttrykksterapi
Gestaltterapi
Musikkterapi
Hypnoterapi og hypnose
EFT – Emotional Freedom Techniques
NLP – Neuro Lingvistisk Programmering
TFT – Tankefeltterapi


Men det er langt flere å velge blant. De fleste metoder innen komplementær behandling jobber ut ifra et helhetlig helseperspektiv. Det vil si at hele mennesket settes i sentrum for behandlingen som er tilpasset det enkelte mennesket. Behandleren er som regel opptatt av å finne årsaken til plager istedenfor kun å behandle symptomer. Behandling har ofte en intensjon om å få kropp, tanker og følelser til å komme i balanse.

Gode verktøy som gir resultater
Psykiske lidelser koster det norske samfunnet dyrt – et sted mellom 60 og 70 milliarder kroner året. Mer enn 330.000 nordmenn går på antidepressiva, som kan gi alvorlige bivirkninger. Økt selvmordsrisiko eller plutselig død forekommer. Andre uønskede virkninger er er kvalme, smerter og søvnproblemer. For å dempe disse bivirkningene gis sovemedisiner, beroligende, smertestillende, sentralstimulerende midler og man ansees som ferdig behandlet.

Særlig mange unge mennesker opplever denne form for behandling i Helsevesenet i dag og det er en sterk økning av lykkepillebruk.

Tall fra Reseptregisteret viser at blant unge jenter økte bruken med 83 prosent på ti år!

I 2017 fikk til sammen 6.671 tenåringer mellom 15 og 19 år antidepressiva og blant dem var hele 4.741 jenter.

Derfor er det bra at stadig flere begynner å interessere seg for komplementære behandlingsmetoder, som ofte har gode verktøy for dem som trenger mer enn samtale og medikamenter.


Referanse:
Aslak Hjeltnes, “Facing social fears: An investigation of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder”, 2016.

Finn ønsket behandler på BEHANDLERLISTEN
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonsside om bakgrunn, erfaring og annen aktuell informasjon.

> KURS OG UTDANNING A-Å

Aktuelle behandlere
Aktuelle behandlere
Søk i behandleroversikten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.