De fleste kreftpasienter bruker alternativ behandling

De som er rammet av kreft får god hjelp til å mestre sykdommen ved hjelp av alternative behandlingsmetoder, viser ny forskning. Folk flest forstår at behandlingen ikke er ment å kurere kreften.


Å leve med kreft er en utfordring og mange velger å oppsøke hjelp for å takle situasjonen. Norske forskere har nå kartlagt alternativ behandling blant norske kreftpasienter, og det viser seg at svært mange benytter seg av helsetjenester i tillegg til det offentlige tilbudet.

Kreftpasienter søker hjelp for å oppnå økt livskvalitet, mestring, avspenning, velvære, eller for å styrke kroppen og immunforsvaret. Det rapporteres om høy tilfredshet og lav forekomst av bivirkninger. Få brukte komplementære behandlingsmetoder for å behandle kreft eller forhindre spredning.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Det er heller ikke lov for alternative behandlere å behandle selve kreften, ifølge Lov om alternativ behandling.

  • Behandling av alvorlige sykdommer og lidelser skal ikke utøves av andre enn helsepersonell. Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

Få opplevde bivirkninger og nesten alle – så mye som 98 prosent, opplevde å bli bedre av minst en av behandlingsformene.

Det er forskere ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) som i samarbeid med Kreftforeningen har utført undersøkelsen, som forteller noe om alternativ behandling for kreftpasienter. Saken ble først omtalt på Forskning.no, der Kreftforeningen er medeier.


Les også: Kreftsyke velger komplementær og alternativ behandling

Stort behov for helsehjelpen
469 kvinner og menn deltok i undersøkelsen, som pågikk høsten 2021. Blant disse oppga så mange som 79 prosent å ha brukt en alternativ behandlingsform etter at de fikk kreft. I gjennomsnitt fikk disse nær fire behandlinger.

Få opplevde bivirkninger og nesten alle – så mye som 98 prosent, opplevde å bli bedre av minst en av behandlingsformene.


Deltagerne oppsøkte alternativ behandler, de brukte selvhjelpsteknikker og de brukte urter og andre naturmidler.

Les også: Sykehus tilbyr rutinemessig akupunktur til kreftpasienter

Om å snakke med legen
Godt over halvparten av kreftpasientene i den ferske undersøkelsen til NAFKAM/Kreftforeningen, snakket om sin bruk av komplementær behandling med en lege. Faren ved å ikke snakke med legen om tilleggsbehandling, kan for eksempel være at bruk av kosttilskudd kan virke uheldig inn. Enkelte naturmidler kan utgjøre en risiko når de kombineres med legemidler.

Forskerne konkluderer med at resultatene av denne undersøkelsen vil gi helsepersonell bedre innsikt i bruk av alternativ behandling hos kreftpasienter og legge til rette for bedre informerte samtaler med sine pasienter.


Avvisning og enveiskommunikasjon
Det kan være vanskelig å snakke åpent med legen sin om bruk av komplementære behandlingsmetoder. Legen har ofte manglende kunnskap og liten forståelse for at man velger annen helsehjelp i tillegg.

– Kommunikasjon mellom pasient og helsevesen står sentralt og kan være avgjørende for pasientens helse, uttalte tidligere NAFKAM-forsker Anita Salamonsen i forbindelse med sin doktorgradsavhandling «Boundary walkers.The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context» fra 2013.

Viktige spørsmål for fremtiden er hvordan det offentlige helsevesenet skal forholde seg til aktive pasienter og brukere av alternativ behandling, og om slike pasienter bidrar til å endre det offentlige helsevesenet fra innsiden.

– Mange pasienter opplever å bli møtt med avvisning og enveiskommunikasjon når de vil snakke om sine valg av behandlingsmetode. Og nettopp
her ligger det en stor utfordring.

 – Møtet med slike leger kan, sett fra pasientens ståsted, lede til svekket helse og svekket tillitt til helsevesenet. Denne manglende kommunikasjon mellom lege og pasient om bruk av alternativ behandling, kan bl.a. føre til at pasienten unngår å oppsøke konvensjonell behandling, og her kan det være en helserisiko.

– Viktige spørsmål for fremtiden er hvordan det offentlige helsevesenet skal forholde seg til aktive pasienter og brukere av alternativ behandling, og om slike pasienter bidrar til å endre det offentlige helsevesenet fra innsiden, uttalte Anita Salamonsen til Behandler.no

Les mer: Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst

Moms på nødvendig helsehjelp
I dag må pasienter betale moms på komplementær og alternativ behandling, etter at Regjeringen vedtok å innføre avgiften. Omsetning og formidling av alternativ behandling ble avgiftspliktig fra 1. januar 2021.

Dette til tross for at både brukere, pasientorganisasjoner, utøvere og utøverorganisasjoner protesterer kraftig mot innføring av avgift på helserettet behandling. I Regjeringens høring var det stort engasjement.


Les mer: Regjeringen vil innføre moms på komplementær og alternativ behandling

Dette er svært uheldig, og et mer kostbart helsetilbud føre til en dårligere helse og livskvalitet i befolkningen. De som oppsøker komplementær behandling tar ansvar for egen helse og betaler allerede for hele behandlingen. For mange er dette nødvendig helsehjelp og en kostnadsøkning kan føre til at flere ikke kan ta seg råd til denne hjelpen.

Behandler.no oppfordrer Kreftforeningen til å fremme problemstillingen og tale sine medlemmers sak. Moms på helsehjelp er til hinder for et tilgjengelig tilbud.
Dette gjelder mange – de fleste kreftpasienter bruker alternativ behandling.

 

Referanse:
Pub.Med: Agnete E Kristoffersen, Jorunn V Nilsen, Trine Stub, Johanna Hök Nordberg, Barbara Wider, Dana Mora, Kiwumulo Nakandi, Mona Bjelland:
Use of Complementary and Alternative Medicine in the context of cancer; prevalence, reasons for use, disclosure, information received, risks and benefits reported by people with cancer in Norway

HVORDAN FINNE KVALIFISERT BEHANDLER, TERAPEUT, COACH, TRENER

Behandler.no har utviklet  behandlerlisten med tanke på at man skal få informasjon og gjøre godt valg av behandling og behandler:

BEHANDLERLISTEN

Søk:
• Behandlingsmetode
• Plager/problemer
• Sted/område
• Navn på behandler

Hver behandler har egen profilside med opplysning om:
• Behandlers bakgrunn og erfaring
• Medlemskap, autorisasjon og offentlig registrering
• Annen relevant informasjon

BEHANDLERLISTEN, Behandler.no

Relaterte saker på Behandler.no

Kreftsyke velger komplementær og alternativ behandling
Livet med kreft er en utfordring og rundt halvparten av pasientene velger behandling utenom den offentlige helsetjenesten. Forskere har sett nærmer på behandlingsbehov for denne pasientgruppen.

Meditasjon og yoga hjelper kreftsyke
En dansk undersøkelse fastslår at meditasjon og mindfulness – gjerne sammen med yoga, reduserer angst og depresjon hos kreftpasienter.

Ny doktorgrad på akupunktur i kreftbehandling
Kvinner som er operert for brystkreft kan får redusert sine plager med akupunktur. Nylig disputerte Jill Brook Hervik for PhD-graden ved Universitetet Oslo.

Dialog om komplementær behandling gir helsegevinst
God kommunikasjon mellom lege og pasient om bruk av ulike behandlingsmetoder kan være avgjørende for pasientens helse.


Ønsker leger med kunnskap om alternativ behandling
Folk flest vil ha en lege som har forståelse for komplementær og alternativ behandling, og som samarbeider med utøvere av alternative behandlingsmetoder.

Bedre folkehelse med bredde i behandlingstilbudet
Halvparten av befolkningen i Europa bruker nå behandling utenom, eller i tillegg til konvensjonell medisin, i følge en rapport fra 2020. Dette må tas hensyn til i et helsetilbud som skal tilfredsstille folkets behov og pasientmakt.

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.