Dame med coronatest på sofa

D-vitamin kan være avgjørende ved Covid-19

Erfarne behandlere og en rekke undersøkelser har pekt på D-vitamin mangel som en risikofaktor ved coronavirus. En fersk rapport viser at D-vitamin gir lavere dødelighet for dem som er smittet. Trenger du tilskudd?


Coronaviruset treffer enten du er vaksinert feller ikke. Mange blir smittet flere ganger. Sykdomsforløpet varierer fra person til person, og de fleste som er smittet har et forholdsvis mildt forløp. Men for noen handler det om tung pust, stigende feber og legebesøk eller sykehusinnleggelse. De som er hardest rammet har behov for intensivbehandling og det er ikke alle som overlever. Allerede tidlig i covid-19 perioden ble vitaminmangel pekt på som en risikofaktor.

 

--- Annonse ---
Optimal helse starter i tarmfloraen

Det ble oppdaget at mange av dem som ble alvorlig syke manglet vitamin-D. Dessverre har ikke styrende helsemyndigheter, verken norske eller internasjonale, tatt tak i dette og heller ikke de store nyhetskanalene, til tross for at fagfolk som leger og forskere iherdig har forsøkt å nå fram med kunnskapen.


Andre vitaminer som er sett som viktige ved corona vitamin-K, vitamin-C, sink, og selen.

Les også: D-vitamin – hvor mye skal man ta?


Alvorlighetsgrad og dødelighet
En fersk israelsk studie, publisert 3. februar 2022, har underøkt alvorlighetsgraden av for lavt nivå av Vitamin-D i kroppen.

Data ble registrert fra personer med positive PCR-tester for COVID 19, innlagt mellom 7. april 2020 og 4. februar 2021. Ved sykehuset Galilee Medical Center ble det samlet inn vitamin-D-nivåer målt 14 til 730 dager før den positive testen. Alle deltagerne var over 18 år.

Av 1176 innlagte pasienter hadde 253 registreringer av et svært lavt vitamin-D-nivå før COVID-19-infeksjon. Det viste seg at lav vitamin D-status var mer vanlig hos pasienter med alvorlige eller kritiske sykdom enn hos personer med mild eller moderat sykdom. Pasienter med vitamin D-mangel hadde 14 ganger større sannsynlighet for å ha alvorlig eller kritisk sykdom enn pasienter med tilstrekkelig D-vitamin nivå.


De israelske forskerne konkluderer med at D-vitamin mangel kan gi økt alvorlighetsgrad og dødelighet ved coronasmitte.

Andre studier publisert tidlig i denne covid-19 perioden har vist at pasienter innlagt med corona fikk mindre behov for intensivbehandling da de fikk vitamin-D. Allerede i oktober 2020 ble det publisert en pilotstudie på amerikanske US National Library of Medicine National Institutes of Health (NCBI) som viste nettopp dette.

Trenger du tilskudd?
Det har vist seg at svært mange nordmenn har et lavt nivå av D-vitamin og det er alvorlig. Hovedkilden for vitaminet er sol og fet fisk, og det innebærer at vi i vintermånedene med lite sollys er spesielt utsatt for D-vitamin mangel.

Offentlige anbefalinger er gjerne at vi ”stort sett får i oss det vi trenger fra det vi spiser”. Men det har også vist seg at det er vanskelig å opprettholde et tilstrekkelig nivå kun ved hjelp av fisk. Derfor er det mange som velger kosttilskudd. I vinterhalvåret trenger de aller fleste tilskudd av D-vitaminer.

 

D-vitamin nivået i kroppen kan måles ved en enkel blodprøve, så en sjekk hos legen kan gi en pekepinn om man bør ta tilskudd.

Verdier for vitamin D i blodet (måles i nmol/ Nanomoles per litre)

  • Alvorlig mangel: Mindre enn 25.
  • Mangel: Mellom 25 og 50.
  • Optimal: Mellom 50 og 125


Ved å se bort fra varsler og opprop fra fagfolk om betydningen av vitamin-D ved covid er det mange som ikke har fått muligheten til å forebygge alvorlig sykdom ved å sørge for et riktig nivå. Liv kunne kanskje vært spart hvis kunnskapen hadde blitt formidlet.


Det er mye å vinne på å ta en sjekk av D-vitamin nivået. Det er ikke bare ved corona at D-vitamin kan være avgjørende. En rekke studier viser at det er sammenheng mellom helseproblemer og mangel på vitaminet.


Andre sykdommer og tilstander som settes i sammenheng med D-vitaminmangel er diabetes, luftveisproblemer, leddgikt, benskjørhet, hjerte- og karsykdommer og høyt blodtrykk, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og depresjon. Også kreft har blitt satt under lupen i forbindelse med mangel på vitaminet. 


En enkel blodprøve som kan tas hos legen, vil avdekke om man bør ta tilskudd. Dette er et godt forebyggende helsetiltak, som kan spare den enkelte for store plager og bekymring og samfunnet for store helseutgifter.


Referanser:

Pre-infection 25-hydroxyvitamin D3 levels and association with severity of COVID-19 illness

Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study (2020)

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.