Historier om bruk av alternativ behandling er verdifulle

Ved forskningssenteret NAFKAM i Tromsø har det blitt samlet inn en rekke historier fra folk som har erfaring med alternativ behandling. Forskerne inviterte til seminar i Oslo, for å fortelle om betydningen av dette arbeidet.


Det er flere grunner til at man velger alternativ behandling. For noen er dette førstevalget, enten man har små eller store plager. På denne måten hjelper man kroppen til å hjelpe seg selv og man kan unngå legemidler som ofte gir uønskede bivirkninger. Andre kommer til alternativ behandler som et siste forsøk på å redde helsa eller livet. Uansett anledning til besøk hos behandler opplever pasientene stadig at situasjonen endres – mange får en bedret helse og livskvalitet, enkelte opplever en forverring, andre blir uforklarlig helbredet.

 

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Se mennesket – ikke sykdommen
Ved NAFKAM – Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin ved UiT Norges arktiske universitet, har man siden 2002 arbeidet med å samle inn historier fra pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp. Så langt er det registrert 412 historier i Register for eksepsjonelle sykdomsforløp, RESF – mesteparten av disse fra Norge, de resterende er fra Danmark, Sverige og Storbritannia.

Materialet skal brukes til å forske videre på alternativ behandling med hovedfokus på pasientperspektivet. Det er en trend innen forskning å presentere case-studier, dvs eksempelstudier med ”personlig medisin” – i motsetning til randomiserte studier, hvor behandling er tildelt tilfeldig i eksperimentelle forsøk. I så måte er forskningssenteret i Tromsø svært aktuell med dette arbeidet.

Rundt 60 behandlere, utøverorganisasjoner, forskere og andre interesserte var samlet på Håndverkeren i Oslo til ”Seminar om gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling» – 27. oktober 2015. Det var seniorforsker ved NAFKAM Anita Salamonsen, som ønsket velkommen, sammen med Andreas Bjørndal, homeopat og rektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin. Han har vært initiativtaker til dette møtet mellom forskere og utøvere.

Selv holdt Bjørndal en case-presentasjon, hvor deltagerne fikk inngående kjennskap til homeopatens tankegods og grundige arbeidsmåte, en behandlingsmetode som går i dybden og som kan gi store endringer og gode sykdomsforløp. Det sentrale er å se mennesket og ikke sykdommen.

 

Tilbake i jobb etter behandling
På programmet var også to andre behandlere, som presenterte sterke og inspirerende pasienthistorier. John Petter Lindeland, naturterapeut og leder i NNH, Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon og danske Leila Eriksen, soneterapeut og forsker, som også sitter i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling i Danmark. Begge har lang erfaring med pasienter.

 

Lindeland har i stor grad klienter med hverdagsplager, som for eksempel spenningshodepine, og formidlet en av sine historier hvor han sørger for at en langtidssykemeldt kommer tilbake i arbeid ved hjelp av soneterapi og homeopati. Tilbudet denne pasientgruppen får i forbindelse med jevnlig besøk hos fastlege er gjerne smertestillende medikamenter.

 

Lindeland kunne for øvrig informere at han nylig undersøkte og fant ut at det koster en bedrift 13.000 kroner pr. uke å ha en medarbeider sykemeldt i utgifter og tapt arbeid.

 

Leila Eriksen, soneterapeut – eller zoneterapeut, som man sier på dansk, har mer enn 30 års erfaring i sitt yrke. Hun presiserer viktigheten av arbeidet med å samle inn og systematisere sykdomshistorier. Eriksen deltar aktivt på helsekonferanser omkring i verden og har en klar fornemmelse av at vi er på en ny vei og at det nå er en større aksept for å snakke om healing, energimedisin osv. I sitt arbeid jobber hun blant annet med soneterapiens muligheter for barn med kreft. Men denne dagen er det alternativ behandling i forhold til hodepine, som hun først og fremst presenterer. Det er mange enkelthendelser å vise til og det illustreres i en undersøkelse blant 220 personer, som hadde hodepine, hvor hele 81 prosent av deltagerne rapporterte bedring av sin hodepine eller migrene tre måneder etter avsluttet behandling med soneterapi.

 

Den gode kamp mot kreft
Ut av arbeidet med eksepsjonelle sykdomsforløp har det også kommet en doktoravhandling – «Boundary walkers. The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context», av Anita Salamonsen i 2013, basert på erfaring fra brukere av alternativ behandling og deres leger. Boken ”Alternative veier. Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp” som ble utgitt på Gyldendal i 2012, tar også utgangspunkt i RESF.

 

I denne boken skriver åtte av registerets deltakere selv sine historier, som så kommenteres av forskere, pasientorganisasjoner og organisasjoner for alternative utøvere og helsepersonell. Nelly May Olga Kroknes, som er en av de som har bidratt med sin historie til RESF og «Alternative veier», deltok på seminaret i Oslo. Her gjenfortalte hun levende sin interessante historie ”Den gode kamp – En pasient med eggstokk-kreft forteller”. I 2002 fikk hun beskjed om at hun hadde 6-10 måneder igjen å leve med konstatert kreft, stadium 4. Hun mener at bruken av magnetterapi har bidratt til at hun i dag regner seg som frisk.

Les også:  Kreftsyke velger komplementær og alternativ behandling

(Fortsetter under bildet)

Betydningen av å forske på pasienthistorier og interessante erfaringer ble formidlet på ”Seminar om gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling» 27. oktober 2015. Seniorforskerne Anita Salamonsen (tv.) og Arne Johan Norheim representerte NAFKAM under seminaret i Oslo. Foto: NAFKAM

Mirakel eller virkning
Arne Johan Norheim er akupunktør, lege og seniorforsker ved NAFKAM. Han var sammen med Anita Salamonsen faglig ansvarlig for seminaret. Norheim viser til andre historier i verden om eksepsjonelle sykdomsforløp, blant annet den kjente britiske fysikeren og matematikeren Stephen Hawking, som uventet har levd en årrekke med sykdommen ALS. Er han et medisinsk mirakel eller er dette et eksepsjonelt sykdomsforløp ved bruk av alternativ behandling?

 

Mange av de uvanlige registrerte sykdomshistoriene i kommer fra pasienter med kreft, MS, multippel sklerose og kronisk utmattelsessyndrom. På seminaret fortalte forsker Lasse Eldbrønd Skovgaard fra Danmark, tilknyttet Scleroseforeningen, om sitt arbeid med å forske på bruk av alternativ behandling blant nordiske MS-pasienter. Det viser seg at MS-pasienter bruker en rekke behandlinger, både skolemedisinsk og alternativ behandling, som kombineres på ulike måter. Noe som har overrasket han er at fokuset hos pasientene ikke er rettet mot bestemte symptomer, men først og fremst mot å styrke kroppen for å takle belastning. For mange er alternativ behandling et bidrag til å komme seg gjennom hverdagen med en alvorlig diagnose. Skovgaard etterlyser mer lyttende leger, som forøker å forstå pasientene.

 

Enestående register
Da arbeidet med å etablere registeret startet i 2002 var det strengere kriterier for å bli med enn det er nå, og man måtte blant annet ha en medisinsk diagnose. Registeret er nå åpent for alle typer helseplager. Arbeidet med å samle inn historier om sykdomsforløp fortsetter og forskerne er takknemlig for nye henvendelser.

 

Deres erfaring er at pasientenes historier gir kunnskap om pasienters eget syn på behandlingsønsker og behandlingsbehov som vi har for lite av. Slik pasientkunnskap er nyttig for alle som er involvert i pasientbehandling og de håper derfor at enda flere vil dele sin historie.

 

Seniorforsker Anita Salamonsen, som leder innsamlingen av pasienthistorier, forteller at forskning basert på registeret allerede i flere år har vært brukt i undervisning for helsefagstudenter ved flere norske og danske universiteter.

 

Informasjon fra registeret er også tatt i bruk i norske og utenlandske pasientorganisasjoners informasjonsvirksomhet om alternativ behandling og i en evaluering av diagnosekriterier for CFS/ME og positive og negative erfaringer med Lightning process på oppdrag av Helsedirektoratet.

 

– Dette registeret er så langt vi kjenner til enestående, også i internasjonal sammenheng, og interessen rundt det er stor. Vi oppfordrer brukere av alternativ behandling til å fortsette og melde inn sine gode og dårlige erfaringer med ulike alternative behandlingsformer til oss. Jo større omfang registeret får, jo mer kunnskap kan vi sammen bidra med til beste for folk som søker løsninger for sine helseplager innenfor og utenfor det offentlige helsevesenet, avslutter Anita Salamonsen.

> Flere artikler om forskning

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.