Stig Bruset mottar Brobyggerprisen 2013

Lege Stig Bruset er årets brobygger

Den engasjerte legen som også arbeider med akupunktur, urte- og ernæringsmedisin, har nylig mottatt Brobyggerprisen Fritt Helsevalg 2013, til stående applaus.

Stig Bruset er godt kjent både som behandler, forfatter, universitetslektor og en pådriver som arbeider for å fremme en helhetlig forståelse av helse.

Lørdag 26. oktober 2013 ble han overrakt Brobyggerprisen Fritt Helsevalg 2013, under Nordisk naturmedisinsk fagkongress, til stor applaus fra en fullsatt sal på Sundvollen Hotell.

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

– Jeg var interessert i helse og ønsket å være med på å forandre et medisinsk system fra innsiden, sa Stig Bruset til Behandler.no et par år tilbake i et portrettintervju.

Med et idealistisk pågangsmot gikk han i gang med sin legeutdanning ved Oslo universitet i1978. Hans interesse for helhetlig helse førte ham videre til Norsk Akademi for Naturmedisin, kull II fra 1979-1983. I 1989 fullførte han Den norske legeforenings videreutdanning innen akupunktur. I etterkant har han deltatt i diverse kurs om sammenhengen mellom adferd og kost.

Fremmer utøvelse av et helhetlig helsetilbud
Siden 2004 har Fritt Helsevalg delt ut brobyggerprisen. Bakgrunner er at organisasjonen ønsker å medvirke til å fremheve og gi økt anerkjennelse til personer eller miljøer i Norge som kombinerer alternativ behandling og skolemedisin.

Prisen skal også bidra til oppmerksomhet rundt forbrukernes ønske og rett til alternativ behandling og alternativ medisin innenfor det offentlige stønads- og helsesystem.

I juryens begrunnelse fremheves Stig Bruset som en person som i særlig grad både utøver og fremmer utøvelse av et integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra både alternativ- og skolemedisin med fokus på brukerne.

Grønne paviljonger på sykehus
Spesielt fremheves han engasjement for Grønne paviljonger, hvor komplementær og alternativ behandling kan integreres på sykehus og hvor pasienter kan få tilbud og anledning til å velge blant ulike behandlingsmetoder.

Ideen om grønne paviljonger på sykehus ble lansert allerede i forbindelse med TV-aksjonen i 1998, da det ble samlet inn penger til Kreftforeningen i form av et forsknings- og utviklingsprosjekt.

Les mer: Grønne paviljonger – fremtidens helsetilbud

Aarbakkeutvalget (NOU 1998:21) nevner grønne paviljonger som et konkret eksempel på organisatoriske virkemidler for å stimulere samarbeide mellom alternativ medisin og skolemedisin.

I utlandet finnes allerede avdelinger for komplementær behandling ved mange store og prestisjetunge sykehus. Her tilbys blant annet akupunktur, healing, massasje og veiledning når det gjelder urter, vitaminer og kosthold.

På Alternativmessen i Oslo Spektrum 1999, som ble besøkt av mer enn 20.000 personer, fikk publikum for første gang se en modell for hvordan komplementære og alternative behandlingsmetoder (KAM) kan integreres på norske sykehus. Det ble bygget opp en modell av en grønn paviljong i full skala med fellesrom og behandlingsrom der ulike foreninger innen KAM demonstrerte sine behandlingstilbud.

Året etter, på Alternativmessen i 2000 ble det overlevert 5000 underskrifter som støttet opprettelse av grønne paviljonger til formannen i Stortingets sosialkomité, Jon Alvheim, som også ga sin støtte.

Og i 2007 utarbeidet Stig Bruset rapporten ”Grønne paviljonger” som ble utgitt av NAFKAM – Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin med støtte fra Kreftforeningen og Eckbos legat.


Bredt engasjement
Men det er også andre sider ved Bruset sitt engasjement som har gjort han til en velkjent forkjemper i helesepørsmål.

Vi lister opp:

  • Fra tidlig på 90-tallet, har han vært aktiv både på radio og tv, hvor han har vært faglig medarbeider i populære program om helse og livsstil.

  •  Fra 2000 har han bidratt med råd og faglig informasjon på Doktoronline. Han har også vært redaktør for Alternativ medisinsk leksikon og står som faglig ansvarlig for Huslegens ABC.

  • Opp gjennom årene har han i tillegg rukket å være aktivt medlem i en rekke viktige foreninger og råd, både innen komplementær og alternativ medisin.

  • Siden 1985 har han vært en ivrig og inspirerende foreleser i alt fra medisinske fag til urter og homeopati ved høyskoler, universitet og akademi.

  • Stig har vært universitetslektor siden 2006, og foreleser ved sykepleierhøyskoler i blant annet Oslo, Trondheim og Stavanger.

  • Fast bidragsyter til tidsskriftet Mat og Helse siden starten – nå Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft – VOF sammen med den opprinnelige redaksjonen.


Forfatter bl.a av bøkene:

”Kreft og jakten på miraklre” utgitt i 1993, en bok som senere også kom ut i både Sverige og Danmark.

1996 ga han ut boken ”Slank på steinaldermat” i samarbeid med Jon Henriksen.

”Helse på grønnresept”, sammen med Dag Tveiten utgitt av Gyldendal i 1999.

I dag arbeider Stig Bruset til daglig ved Regnbuen Helsesenter, som åpnet høsten 2011. Senteret ligger mellom Asker og Drammen og rommer i tillegg til ulike behandlere et fullt utstyrt treningssenter i underetasjen. Og nettopp viktigheten av trening og fysisk aktivitet, gjerne sammen med mye humor, fremhever prismottakeren i sin takketale som viktig bidrag vi kan gi oss selv i jakten på god helse.

Vi gratulerer Stig Bruset!Relaterte saker:

Grønne paviljonger – fremtidens helsetilbud

«Fremtidens Helsetjeneste – Bedre integrert alternativt helsetilbud»
I 2011 ble en modell av Grønn paviljong, med utstilling, deltagende utøverorganisasjoner, paneldebatter og panelsamtaler gjentatt fra 1999, som et samarbeidsprosjekt mellom:
Magasinet Visjon, Alternativ.no, Stig Bruset, Audun Myskja

Pasientintervju og paneldebatter på Den Store Alternativmessen 2011, hvor Stig Bruset deltok.


Tidligere mottakere av Brobyggerprisen:
2012: Leif Ims
2011: Dag Viljen Poleszynski
2010: Christian Darling
2009: Audun Myskja
2008: Bjørn Johan Øverbye
2007: Allan Fjelstup
2006: Vilhelm Schjelderup
2005: Karl-Ludvig Reichelt
2004: Kilden Helse / Roald Strand

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.