Meditasjon og yoga hjelper kreftsyke

En dansk undersøkelse fastslår at meditasjon og mindfulness – gjerne sammen med yoga, reduserer angst og depresjon hos kreftpasienter.

Det å få en kreftdiagnose kan ramme på flere nivåer. Mange tar det tungt og opplever depresjon og angst. Dette er det i dag heldigvis en bevissthet på og forskere over hele verden prøver å finne ut hvordan man kan hjelpe denne pasientgruppen og lindre deres psykiske plager.

Dansk metastudie
Nå har danske forskere gjennomgått 22 uavhengige undersøkelser og publisert metastudien «The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Symptoms of Anxiety and Depression in Adult Cancer Patients and Survivors».

--- Annonse ---
Hvor sunn er din bakterieflora?

Til sammen er det 1402 deltagere i bakgrunnsstudiene, som alle har undersøkt bruk av meditasjonsteknikken mindfulness og andre tilsvarende teknikker for kreftpasienter, for å lindre angst og depresjon hos personer med kreft.

Uten bivirkninger
Mange som får psykiske lidelser mottar tilbud om kjemisk medisinering, som medfører plagsomme og noen ganger alvorlige bivirkninger. Meditasjon gir en mulighet til å få god hjelp på en mer naturlig måte.

– Studien viser at mindfulness er en effektiv måte å behandle angst og depresjon blant kreftsyke. Antidepressiv medisin har bivirkninger og er dyr, så det er bestemt positivt at resultatene viser en så klar effekt, sier en av forskerne bak studien, Robert Zachariae, professor ved kreftavdelingen ved Aarhus Universitetssykehus og Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet til videnskab.dk.

Till stede – her og nå
Mindfulness er enkle praktiske teknikker for å trene seg opp til å være fullt og helt tilstede her og nå.

Ved å øve på å være oppmerksom på hva som skjer i kroppen og tankene, fjerner man negativt stress, får overskudd og blir i stand til å observere sine tanker og følelser istedenfor å bli styrt av dem.

Les mer: Hva er mindfulness


Inspirert fra buddhistisk tenkende

Også i Norge er det stor interesse for meditasjon og mindfulness. Våren 2011 gjestet den kjente amerikanske professoren Jon Kabat-Zinn Oslo, og holdt foredrag om mindfulness for leger, sykepleiere, psykologer og andre helsearbeidere i Rikshospitalets lokaler.

Mindfulness based stress reduction (MBSR) er en metode for å redusere stress, inspirert fra buddhistisk tenkende. Jon Kabat-Zinn utviklet metoden på slutten av 70-tallet. Selv kaller Professoren meditasjonen dyp healing.

Det var Oslo universitetssykehus og klinikk for psykisk helse, som holder til på Gaustad, som sto bak arrangementet og sørget for å få den kjente forfatteren og foredragsholderen til Norge.

Men allerede i 2010 begynte Sykehuset å bruke meditasjonsteknikken mindfulness i behandling av angstlidelser, tvangslidelser, stressmestring og posttraumatisk stress – både i grupper og individuelt. Til tross for at en rekke undersøkelser viser at teknikken har god effekt for denne pasientgruppen, er Oslo universitetssykehus forsiktig med å si noe om effekt foreløpig.

-Tilbudet er helt i startgropen, så det er ikke så mye å få vite om virkning enda, sa Erna Moen, oversykepleier ved Oslo universitetssykehus, til Behandler.no i forbindelse med besøket av Kabat-Zinn.

For meditasjon og mindfulness, eller oppmerksomhetstrening og stressmestring som man også kaller det, har god dokumentasjon for bedring av livskvalitet for mange typer fysiske og psykiske lidelser så vel som bedring i folks dagligliv.

Avhandling fra Bergen
I sin doktoravhavhandling fra Universitetet i Bergen, oktober 2011, viser også Jon Vøllestad at meditasjon etter mindfulness-metoden gir til en klar reduksjon i angstsymptomer og depressive plager for pasienter med angstlidelser.

En randomisert kontrollert studie med 76 deltakere gjennomført av Vøllestad og medarbeidere viser at et åtte ukers kurs i mindfulness førte til mindre angst, depresjon og søvnvansker hos deltakerne. De ble fulgt opp etter seks måneder og det viste seg at bedringen ble opprettholdt.

Tilbakemeldinger fra et utvalg av de som deltok i undersøkelsen tyder på at de opplevde kurset som meningsfylt og nyttig og at det ga dem en strategi for å mestre egne plager.

Les saken:
Hvordan overvinne sosial angst
Psykolog Aslak Hjeltnes “Facing social fears: An investigation of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder”, Institutt for klinisk psykologi, UiB (2016)


Qigong til norske kreftpasienter
Ved Godthaab Helse og Rehabilitering like utenfor Oslo, har det blitt arrangert kurs for personer som har hatt eller har fått kreftdiagnose. Kurset inneholdt blant annet qigong og ernæringslære, og ble finansiert av Helsedirektoratet.

Dette skulle være et tilbud til dem som ville øke sin fysiske aktivitet i hverdagen etter å ha fått en kreftdiagnose. Målet med kurset var å øke livskvaliteten og bidra til bedre mestring av livet.

Et slikt tilbud har mange mulige helsegevinster, som reduksjon av bivirkninger fra medisinering, reduksjon av angst og depresjon og bedre søvn. Trening styrker kroppens evne til å tåle kreftbehandling og dessuten forbedres immunforsvaret og med det redusert risiko for infeksjoner.

Tilbudet ble gitt i forbindelse med et prosjekt over åtte uker i 2010, men til tross for gode resultater ble det ikke gitt videre finansiering til å jobbe videre med dette.

Men ved Godthaab har de allikevel ikke gitt opp, hverken haapet eller viljen til å gi sine pasienter gode tilbud for å takle en vanskelig livssituasjon. Også der har mindfulness til tider blitt brukt som en del av opplegget i løpet a de siste par årene, får Behandler.no vite.

Les også: Kreftsyke velger komplementær og alternativ behandling


Psykologisk effekt av yoga
Også når det gjelder yoga for kreftpasienter har norsk forskning tidligere vært på banen. I 2008 startet Fahri Saatcioglu yogainstruktør og professor ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo en pilotstudie med 100 kreftpasienter fra Rikshospitalet/Radiumhospitalet, som skulle utøve yoga daglig i seks måneder.

– Den psykologiske effekten av yoga kan ha en direkte effekt på kreftsykdommen, men det krever langsiktig forskning for å dokumentere dette, sa Professor Saatcioglu til artikkelforfatter dengang.

Dessverre er det ofte en utfordring å få nok midler til å fullføre gode prosjekter, så også I dette tilfelle.

Av offentlige midler som går til forskning innen medisin og helsefag i Norge, er det kun en liten brøkdel som bevilges til forskning på komplementær og alternativ behandling i dag. Dette til tross for at vi til og med har et eget forskningssenter til dette formålet; Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø.


Naturlig plass i det offentlige helsetilbudet
I Sverige har forskere ved Høyskolen i Malmö kartlagt bruk av alternativ behandling innen psykisk helseomsorg og funnet ut at det er utbredt. Både personalet og brukeren er tilfredse med effekten behandlingen gir.

De mest vanlige behandlingsmetodene er lysterapi, akupunktur og taktil stimulering – berøring, men flere virksomheter oppgir også å bruke metoder, som massasje, avslapping i stille rom, jordbruk og pleie av dyr. Ett sted tilbys spa med floating og avslapping.

Deltagerne i undersøkelsen beskrev at de opplevde alternativ behandling som avslapppende, at det ga økt velvære, dempet uro og angst og forbedret søvn. Dessuten erfarte de å få en lysere sinnsstemning, enklere kommunikasjon og økt kroppsfølelse og selvfølelse.

Mange metoder som tradisjonelt har blitt sett på som alternative er i ferd med å få en naturlig plass i det offentlige helsetilbudet. Og ingenting er bedre enn at det bygges broer mellom det alternative og det offentlige og at tradisjonelle og alternative behandlere samarbeider – til det beste for pasienten.


Relatert på Behandler.no:

Hva er mindfulness

Hva er Yoga

> Finn behandler, terapeut, instuktør på BEHANDLERLISTEN

> Behandlere som tilbyr Mindfulness

> Behandlere som tilbyr Yoga

KURS OG UTDANNING A-Å

 


Les også:

Kreftsyke velger komplementær og alternativ behandling

Ny doktorgrad på akupunktur i kreftbehandling

Behandling på tvers – til det beste for pasienten

Aktuelle behandlere
Aktivitetskalender
Flere artikler
Aktuelle behandlere
Søk i hele behandlerlisten

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHETLIG HELSE
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.